Mūsų kultūroje nėra daug taip  stipriai paplitusių ir įsigalėjusių identitetų kaip kad aukos. Yra daugybė parašytų knygų ir filmų, kurie naudoja auką kaip protagonistą, kad išgautų stiprų efektą. Kiekvienas gali aukos personaže surasti kažką savo ir kartu visi mėgsta palaikyti gailesčio vertą nuskriaustąjį, kuriam nesiseka.  Ir tai nėra blogai, nes, be viduje besislepiančios aukos, kartu jai kompaniją palaiko ir nugalėtojas.  Tikiu, jog esame šitaip prisirišę prie šio archetipo ir juo žavimės, nes giliai viduje trokštame patirti transformaciją ir vidinį sustiprėjimą, kai iš aukos tampame nugalėtojais.

O noras palaikyti silpnuosius kyla iš baimės nesugebėti išgyventi, kalbant ne visai apie fizinę mirtį, bet apie turimo identiteto, vilčių ar svajonių išnykimą. Giliai viduje galime girdėti balsą, liepiantį likti auka ir teigiantį, jog nesame nusipelnę klestėti.

Kiekviena auka turi savitą etiketę – ji gali būti užklijuota ant kaktos, o gali būti užsislėpusi – reikia laiko, kol galėsime identifikuoti mūsiškę. Bet labai svarbu tai padaryti, nes tik tai padės mums pradėti didžiąją transformaciją.

Savianalizė ir darbas su viduje tykančia auka gali būti vienas sudėtingiausių, bet būtinų, jei norime gyventi visavertiškai ir būti laimingi.

Auka air piktadarys

Auka visada šalia savęs turi ir piktadarį. Jūsiškis nenaudėlis gali būti toks pat elementarus kaip jūsų darbotvarkė, bet užtrunka neilgai, kol auka įsineria į blogiečio ar visa ko kaltininko kailį. Yra kraštutinių pavyzdžių, kuriuose susiduria aukos ir piktadariai – kaip kad įkaitai ir jų prižiūrėtojai, vaikai ir jų smurtaujantys įtėviai, kaltinamasis ir pats kaltintojas. Bet pati santykio dinamika išlieka vienoda visur. Vienas (piktadarys) turi galią, o kitas (auka) yra bejėgis ir priklausomas nuo pirmojo.

Pastebėti savyje šį piktadarį yra lygiai taip pat svarbu kaip ir pačią auką.

Štai keli pavyzdžiai, kai mumyse pasireiškia auka piktadario veidu:

– Tėvystė ar motinystė; jaučiatės kaip savo vaikų auka, kurie turi Jumis rūpintis, nes tarsi negalite nieko pakeisti.

– Ligos, susirgimai; galite jaustis kaip savo kūno auka, nes manote, jog negalite kontroliuoti fizinių procesų ir nuo Jūsų niekas nepriklauso.

– Nemiga bei alergijos; noras nuolat kaltinti aplinką ir jos veiksnius, jog patenkate į tokių situacijų gniaužtus.

– Pinigai; jei jaučiate finansinį nepriteklių, galite pradėti jaustis tarsi mokesčių rinkėjų auka. Manote, jog nusipelnėte uždirbti daug daugiau nei dabar ir kaltinate savo viršininką ar patį likimą, kuris nebuvo Jums palankus.

Jei jaučiatės turtingi, ar galite įsijausti į aukos vaidmenį, kad aplinkiniai prašo pasiskolinti, ragina aukoti labdaroms.

Jūsų santykis su pinigais gali dažnai atskleisti tūnantį aukos sindromą.

– Darbas; galite jaustis nelaimingi dėl savo karjeros pasiekimų ar papraščiausiai darbovietės, bet manote, jog negalite nieko pakeisti, nes tikite, jog Jūsų gyvenimo stabilumas, finansinis saugumas priklauso nuo turimo darbo. (Tai pats aiškiausias pavyzdys to, kaip darbas priverčia Jus jaustis auka.) Kaip ir jei esate darbdavys, kuris stengiasi kuo geriau aprūpinti darbuotojus, mažai tepasilikdamas sau.

– Lytis; galite jaustis auka dėl stereotipų, kurie taikomi Jūsų lyčiai ar dalykų, kurių visuomenė tikisi iš Jūsų dėl Jūsų lyties. (Jei esate moteris, esate laikoma prastesne darbuotoja.)

– Išsilavinimas; galite jaustis tarsi auka, nes esate įtrauktas į sistemą, kuri už Jus nusprendžia, kas Jums geriausia. (Kad dirbtumėte mėgstamą darbą, privalote gauti universiteto diplomą, kuris Jums atrodo bevertis.)

– Religinės organizacijos; taip pat galitės jaustis auka, nes religinės organizacijos, kurioms priklausote, tikisi, kad būsite geras narys ir pateisinsite jų lūkesčius. Tai tinka visoms organizacijoms, tiesiog susijusioms su religija, būdingas dar didesnis  moralinis griežtumas ir pan.

– Fizinė išvaizda; galbūt turite antsvorio, kaip ir turėjo jūsų visa šeima, ar manote, kad mirsite nuo infarkto, nes tai nutinka daugumai jūsų giminaičių. Jūs jaučiatės pačios genetikos, kurios negalėjote pasirinkti, auka.

Kažko kaltinimas, net jei daroma remiantis argumentuotais faktais, vis tiek stiprina auką, slypinčią viduje. 

Likimas: kai kurie žmonės tiesiog skaudžiai dėl visko kaltina likimą, nes jaučiasi jo nuskriausti ir negalintys patys nieko nuspręsti. Tokiu būdu vengiama prisiimti atsakomybę už savo gyvenimą.  Būtent tokia yra pagrindinė aukos savybė.

Patys didžiausi piktadariai yra mūsų mintys, baimės, emocijos.

Jie kenkia mums labiau nei visi likusieji kartu sudėjus.

Auka ir užtikrintumas

Kur yra auka, ten yra ir užtikrintojas –  toks vidinis balselis, kuris neleidžia abejoti kitų kalte ir verčia savęs gailėtis. Jis tik dar labiau stiprina aukos vidinę jėgą. Jis logiškai pagrindžia, jog turitę visą teisę laikyti save auka.

Tam vidiniam užtikrintojui toks santykis labai naudingas, nes aukai jo pradeda labai reikėti ir jis įgauna galią prieš Jus pačius.

Galbūt Jums vis dar nepasiseka identifikuoti aukos, tūnančios Jumyse, bet galite pabandyti aptikti šį užtikrintoją pirmiausia.

Šį Jūsų vidinį balsą dažnai sukelia kitas žmogus, kuriam mėgstate išsipasakoti savo problemas, pasiguosti, koks gyvenimas yra neteisingas, bei net pradėti kartu simpatizuoti savo nelaimėms.

Užtikrintojai mėgsta dėmesį, jiems patinka, kad kreipiamasi būtent į juos. Jie visada paantrins Jums, kai skųsitės, kokie nelaimingi esate, guos Jus ir niekada nepasakys kažko, kas papiktintų tą gailesčio sau apimtą žmogų Jūsų viduje.

Aukai reikalingas šitoks užtarėjas, o užtarėjui reikalinga ji.

Ir abu vienas kitam tik apsunkina situaciją visai nesąmoningai.

Auka = kaltininkas

Kai žmogus jaučiasi tartum auka, natūraliai pradeda kaltinti kažką kitą. Pavyzdžiui, jei suserga, pradeda kaltinti ligą ir skųstis, o tai į procesą įtraukia ir kitus žmones. Kai liga paverčiama visa ko centru, tai gali versti  aplinkinius pasijausti, jog yra nesvarbūs ir pamiršti.

Kitas pavyzdys, kai įsijaučiama į aukos vaidmenį ir užsisklendžiama nuo kitų. Artimiesiems gali būti labai sunku, jei taip atsitveriama tvora, ir tai priverčia juos jaustis kaltais.

Jei kažko tikimasi, galima labai nusivilti, kai spėjimai neišsipildo. Orų mergaitė pranešė, kad lis, Jūs nešiojotės lietsargį, o iš dangaus neištiško nė lašelis. Ir tada nuliūstama ir pradedami kaltinti kiti.

Ar jei kažko labai nenorite daryti, bet manote, jog privalote, taip pat labai greitai įsijaučiama į aukos vaidmenį. Taip atsiranda užburtas ratas, kurį sudaro auka ir kaltininkas. Aukos bando išlikti visai nekaltos, kad galėtų išlaikyti tokį savo statusą, nebent bejėgiškumo jausmą paversite savęs kaltinimu.

Savęs kaltinimas

Sunkiau pastebėti, kai  gailestis sau nukreiptas į saves kaltinimą, smerkimą. Tai sukelia jausmą, kad kažkas nuolat nori įdurti nugaron ir nepavyks mėgautis ar tikėti savo sėkme.

Ką gaunate iš savigailos? Teisę taip jaustis.

Iš visų aukos veidų savęs kaltinimas tarsi labiausiai suteikia tam teisę. Tarsi norima pasakyti, jog nusipelnėte kančios, kurią gaunate.  Kol kitos aukos sako:  Aš niekada negausiu, ko noriu, nebent tu…, savęs kaltintojas skamba šitaip: Aš niekada negausiu to, ko noriu, ne su manim kažkas yra išties blogai.

Tai suteikia teisę skųstis, išlikti toje pačioje vietoje ir perkelti savo skausmą  kitiems bei atstumti tuos, kurie siūlo pagalbą.

Savęs kaltinimas – tai puikus aukos bei kaltininko dueto pavyzdys, kuris kenkia abiem pusėms.

Nereikia žvalgytis toli, kad aptiktumėte dar daugybę tokių pavyzdžių. Būtų naudinga paprasčiausiai pasižiūrėti, kurios aukų grupės šalininkas bent šiek tiek esate, kuris požiūris Jums atrodo artimiausias. Tai gali padėti aptikti savo problemą.

Aukos variacijos

Auka užsibuvo taip ilgai, kad spėjo susikurti daug savo variantų.

Čia paminėsime keletą jų. Galbūt rasite porą tinkančių sau ar bent rasite nuorodų, kurios padės žengti žingsnį pirmyn bandant susipažinti su savąja auka.

Dauguma mūsų susiduria su sunkumais, bandant pastebėti savyje tykančią auką, bet neretai lengviau sekasi, pastebint ją kituose. Perskaitykite šį sąrašą ir pabandykite rasti sau ar pažįstamiems  tinkamus apibūdinimus:

Pacientas; savo kūno, sveikatos, ligų auka. Jausmas, kad kažkas kitas yra atsakingas už jo sveikatą. Jei gydytojams nepavyksta išgydyti ligos, jie dėl to kalti. Tai permeta atsakomybę ant svetimų pečių.

Kalinys; kito žmogaus manipuliacijų, troškimų ar kontrolės auka. Susijęs su keršto troškimu, teisingumo reikalavimu ir pykčiu.

–  Užsitęsęs kankinys; auka dėl susiklosčiusių aplinkybių ir aplinkinių žmonių elgesio. Susietas su nesibaigiančiu gailesčiu sau, skundais, atjautos , palaikymo troškimu.

Silpnavalis; išorinių aplinkybių auka. Tikėjimas, jog jis yra  bejėgis, apribotas. Susijęs su neveiklumu, baime ir pagalbos, užuojautos troškimu.

Kryžiaus žygio dalyvis; tai vienišumo, negatyvumo, neapykantos sau auka. Susijęs su bandymu užverbuoti kitus, kad jie jaustųsi kaip aukos, taip pat kaltinant, engiant tuos, kurie, jų manymu, nusipelno bausmės.

Durų kilimėlis; auka, kuria buvo naudojamasi. Reikalauja meilės, paramos, priėmimo ir draugystės. Dažnai neatsako tuo pačiu.

Trukdytojas; auka dėl nepasitikėjimo savimi. Susijęs su noru gūžtis, slėpti jausmus, smerkti kitus ir reikalauti, kad jie suprastų jį.

Kvailelis; auka dėl apsiskaitymo, intelektualumo  trūkumo, laikant save neprotingu žmogumi. Toks žmogus jaučiasi neinformuotas, atsilikęs, nepakaltinamas ir neatsakingas.

Bendrininkas; auka dėl kitų įtakos, manipuliacijų ir spaudimo. Susijęs su neliečiamybe, badymu pirštais į kitus.

Vartotojas;  auka dėl savo troškimų, užgaidų, kažko stokos ir fakto, kad yra apiplėšinėjamas (kaip kad degalų aukštos kainos, mokesnis už mokslą ir kiti dideli mokesčiai, kuriuos žmogus vadins vagyste). Susijęs su noru skolintis, prašyti finansinės pagalbos, taip pat kaltinimu kitų, kurie atrodo labiau pasiturintys.

Teisinguolis; auka dėl patirtų nesėkmių, spaudimo. Toks asmuo linkęs reikalauti iš kitų apdovanojimų, prizų, kompensacijų, pagarbos ar komplimentų.

Galite aiškiai matyti, kaip kiti archetipai daro įtaką jūsų vidinės aukos saviraiškai. Kol yra šitiek daug skirtingų variantų, tikėkimės, jog šis sąrašas pagelbės Jums identifikuoti šešėlinę auką, kuri slepiasi Jumyse.

Šešėlinė auka

Nors jau atskleidžiau daug elgesio modelių, būdingų šešėlinei aukai, bus lengviau ją atpažinti, jei pateiksiu bendrų simptomų, kurie liudija jos buvimą.

Elgesys: nėra energijos, noras nuolat save prablaškyti, polinkis į priklausomybes, noras  kaltinti save ar kitus, nesibaigiantys skundai, užsisklendimas, pasyvumas arba kaip tik troškimas dominuoti ir kontroliuoti.

Emocijos: pyktis, susijaudinimas, kaltė, nereišmingumas, neapykanta, prislėgtumas. Šie jausmai – tai nuorodos, kaip transformuoti savo šešėlinę auką.

Siužetas: tai ne mano kaltė / visa tai tik mano kaltė. Aš visada lieku įskaudintas, niekas manęs nesupranta. Aš neturiu pasirinkimo. Tai visada nutinka man…

Neišsipildę norai ir depresija

Šešėlinė auka visada tikisi kažko, kas neišsipildo. Dažniausiai turi nusibrėžusi griežtas ribas, kad save apsaugotų  ir jaučiasi kaip įkalintas gyvūnas, negalintis ištrūkti. Ilgai laikomos tokios emocijos gali peraugti į depresiją. Nuolatinis kaltinimas ir aukos sindromas atima labai daug jėgų ir priverčia pakelti didžiulį emocinį krūvį, kuris kartais tampa nebepakeliamas. Taip susidaro šėšėlinės aukos ratas, vedamas neišreikštų emocijų, kurių nebeįmanoma išlaikyti viduje.

Šešėlinė auka ir nereikšmingumo jausmas

Šešėlinė auka atsijungė nuo savivertės. Būdama auka, asmenybė atmeta visas mintis apie savo reikšmingumą žmogaus, o ne aukos atžvilgiu. Kaltinate kitus, jaučiatės blogai ir neįsileidžiate minties, jog jūsų kūnas ir protas yra atsakingas už tai, kad įsileidžiate šias emocijas ir leidžiate joms Jus užvaldyti.

Jaučiatės užstrigę, atskirti nuo kitų žmonių ir visko, kas galėtų atnešti laimę. Kai žmogus mano, jog yra nereiškmingas ir nieko vertas, jis nustoja tikėti savimi.

Tokios situacijos verčia žmogų imtis kažko, kas padėtų kovoti su tuštuma, pasitelkiant baimę, priklausomybę galinčias sukelti medžiagas bei apatiją.

Galia

Šešėlinė auka sustingdo savo galią laike ir dažniausiai reikia atsisukti į praeitį ir surasti tą akimirką, kai turimos galios buvo atsisakyta – tik taip galima su savo auka susitikti akis į akį ir pradėti kovą su ja. Aukos energija labai stipri, ji nori dominuoti. Baimė stipri motyvuotoja, ji priverčia pažvelgti toliau, nei komforto zona leidžia. Kai žiūrima toliau, norint surasti atsakymus, racionalus mątymas dažnai susilpnėja. Šešėlinė auka skatina bijoti naujos pradžios. Tai skatina arba dominavimą, arba visišką apatiją. Abu kraštutinumai neleidžia vidinei aukai pradėti transformacijos. Išbandymas aukai: Ar aš turėčiau atsisakyti savo galios vien tam, kad nejausčiau kaltės? Ar aš galiu priimti atsakomybę už tai, kaip jaučiuosi ir kas su manimi vyksta?

Nuo aukos nugalėtojo link

Geriausias būdas transformuoti šešėlinę auką ir padaryti ją matomą, tai jausti baimę, ją priimti ir daryti viską, ką reikia, nepaisant jos.

Pirmas žingsnis šio tapsmo kelionėje – tai būti išsigandusiam ir nuo to nebėgti.

Raskite savo asmeninę galią

Atskleista auka jau supranta, jog tikroji galia ateina iš vidaus ir kartu yra atsakinga pati. Jau nebeišeina kaltinti kitų, nes pradėtumėte jausti vidinės galios silpnėjimą viduje.  Būtų beprasmiška ieškoti pastiprinimo ten, kur jo nėra. Atskleista auka paklaus Jūsų: ką aš galiu padaryti su tuo, ką gavau?

,,Žiedų valdove“ (“Lord of the rings”) yra puiki scena, kurioje Frodas graužiasi dėl to, kad žiedo galia perėjo į jį. Jis sako Gendolfui, kad norėtų, jog ta galia niekada nebūtų jo pasiekusi, kad visa tai niekada nebūtų jam nutikę. Ir Gendolfas jam atsako: Kaip ir visi likusieji. Bet ne jiems tai spręsti. Mes turime nuspręsti, ką daryti su laiku, kuris mums skirtas. Yra ir kitokių jėgų, kurios veikia šį pasaulį, Frodai, ne tik blogio. Bilbo turėjo rasti šį žiedą ir, vadinasi, kad tau buvo lemta jį turėti. Ir tai mintis, kuri turėtų vesti tave į priekį.

Čia Gendolfas parodo Frodui, kur tikroji galia slypi. Kai kuriuos dalykus spręsti turime ne mes patys. Bet mūsų galioje yra nuspręsti, ką mes su jais darome ar galime daryti. Tai tikrai yra toliau eiti raginanti mintis.

Teroro galia

Kartais mes pamirštame, kiek galios turime, ir tai, kad galime kontroliuoti labai daug dalykų savo gyvenime. Kartais būti terorizuojamam savo proto, reiškia leisti sau suvokti, kur tikroji galia slypi.

Viktoras Franklis, savo knygoje ,,Žmogus ieško prasmės“ aprašo savo patirtį, ieškant stiprybės tada, kai aplink buvo susirangę vešlūs mirties, kančios vijokliai Aušvico koncentracijos stovykloje.

,,Mes, kurie gyvenome koncentracijos stovykloje, galime prisiminti tuos vyrus, kurie perėjo siaubingus dalykus vien tam, kad galėtų paguosti kitą, atiduoti paskutitinė kriaukšlę duonos. Jų gal ir buvo nedaug, bet jie įrodė labai svarbų dalyką: iš žmogaus galima atimti absoliučiai viską, bet neįmanoma atimti laisvės matyti dalykus taip, kaip nori.”

Tokia galia yra sunkiai palaužiama. Jei žmogus pasirinks žvelgti į gyvenimą meilės kupinomis akimis, niekas nesugebės to atimti.

Taigi kartais tikroji mūsų galia atsiskleidžia tikro teroro ar kančios metu.

Kitas pavyzdys galėtų būti filmas ,,Gradiatorius”, kuriame vergas parduodamas kitam šeimininkui kaip kovotojas, kuris kausis kaip gladiatorius. Jis priverstas žudyti dėl kitų džiaugsmo ar mirti dėl kitų pramogos. Tai kraštutinis pavyzdys aukos, kuri panaudoja savo galią ir kovotojo prigimtį, kad nugalėtų kiekvieną priešininką, taip įgaudamos daugiau galios už pačią viršenybę.

Vergas, kuris tampa galingesnis už imperatorių be jokio tiesioginio viršesniojo nuvertimo – tai pats geriausias pavyzdys savo galios panaudojimo siekiant tikslo, užuot tapus auka.

Užuojauta ir atskleistoji auka

Atskleistoji auka išmoko apie užuojautos galią per asmeninę patirtį. Ji paragavo pergalės skonio ir nori palaikyti kitus, nes jau žino kaip.

Hugo ,,Vargdienių” istorija čia labai tiktų, nes joje Žanas Valžanas gauna meilę ir simpatiją iš kunigo, kurio sidabrą prieš tai pavogė. Jis pakeičia savo gyvenimą ir paskiria jį geriems darbams ir pagalbai kitiems. Jis rizikuoja savo laisve tam, kad padėtų Fantinai ir jos dukteriai Kosetei. Šešėlinė auka primena tenardiečius, kurie pagrobia vargšę Kosetę.

Gebėjimas atpažinti atjautą kaip galią – tai puiki dovana, kurią gauna aukos archetipas.

Ribos

Auka gali labai pagelbėti mums suvokti, kurie modeliai neveikia ir koks elgesys veda tik skausmo ir nesėkmių link. Bet nepakanka tik matyti dalykus, kurie neveikia, atskleistoji auka nusistato ribas.

Ribų nustatymas susidaro iš dviejų esminių žingsnių: pirmiausia reikia nustatyti, kas konkrečiai veikia, o kas – ne. Reikia surasti sau tinkamą tašką, nuo kurio galėtumėte atsispirti, aiškiai suvokti savo vertybes ir norus. Atskleistoji auka padės susigaudyti, kokios ribos reikalingos ir ką daryti, kad jos nebūtų pažeistos. Pyktis gali būti vienas iš signalų, jog perkirtus ribą pasirodė šešėlinė auka.

Ribos padės susidėlioti visus taškus reikiamose vietose, neleis taip lengvai pasiduoti spaudimui ir neleisti kitiems Jumis naudotis.

Tam, kad nusibrėžtumėte tinkamas ribas, būtina prisiimti atsakomybę už viską, ką prarandate jas brėždami, ar dalykus, kurie gali nutikti, jei jas peržengsite. Turite būti sąmoningi ir tikri dėl savo sprendimų.

Pažeidžiamumas

Jau daug kalbėjome apie galią, kuri slypi Jumyse. Kai auka yra atsiskleidusi, ji žino, kad galia gali būti randama net ir baisiausio teroro akimirkomis. Ir pažeidžiamumas suvokiamas kaip stiprybė.

Nereikia bijoti nesėkmių, problemų ar kančios – nė vienas iš šių dalykų negali kontroliuoti Jūsų gyvenimo. Tai galite padaryti tik patys, nepaisydami jų.

Pažeidžiamumas – tai raktas į stiprybę, nes jis leidžia Jums surasti skirtingų galios šaltinių savyje ir atpažinti stiprybę bei avirumą. Pažeidžiamumas daro Jus nuolankius ir gebančius keistis dėl susiklosčiusių aplinkybių, bet neprarasti turimos galios.

Ar Jumyse slepiasi auka?

 • Ar jaučiate, jog nebekontroliuojate savo gyvenimo?
 • Ar atrodo, jog kažkas kliudo Jūsų laimei ar ramybei?
 • Ar manote, kad gyvenimas ar kiti žmonės yra kažką Jums skolingi? Ar kad nusipelnėte kažko už tai, ką išgyvenote, nuveikėte?
 • Ar bandymai prasiblaškyti ir priklausomybės užima svarbią vietą Jūsų gyvenime?
 • Ar dažnai jaučiatės vieniši, pavargę, neturintys paramos?
 • Ar jaučiatės pagrįstai galintys skųstis dėl to, kas Jums nutiko?
 • Ar naudojate tokias frazes, kaip kad: ,,aš negaliu nieko pakeisti dėl to”, ,,tai ne mano kaltė”, ,,ką tu tikėjaisi, kad aš padarysiu?”.
 • Ar Jums atrodo, kad viską, ką darote, pavyksta padaryti prastai? Jums niekas nesiseka?
 • Jaučiatės sugadinti ir nepataisomi?
 • Ar atrodo, kad kažkokią dalį gyvenimo kontroliuoja kažkokia kita jėga, ne patys Jūs?

Jei į bent porą šių klausimų atsakėte teigiamai, labai didelė tikimybė, kad Jūsų namuose vieši aukos sindromas. Ir jį pastebėti bei padėti atsikratyti yra svarbu, kad galėtumėte išsilaisvinti ir neužnuodyti savo gyvenimo.

Medituokite ties šiais klausimais ir atgaukite savo galią:

 1. Ką aš galiu pakeisti šioje situacijoje?
 2. Ar ši situacija/žmogus mane pykdo?
 3. Kas pasikeistų, jei nebėgčiau nuo savo baimės, bet su ja gyvenčiau?
 4. Jei, užuot vengęs, aš bandyčiau ieškoti sprendimų?
 5. Kas jei pasakyčiau taip vietoj ne tam, kas yra priešais mane?
 6. Ar pasinaudojau kiekviena galimybe?
 7. Ką sužinojau apie savo galią iš visų dalykų, kurie man pasisekė?
 8. Kurios mintys, kurių įsikibęs laikausi, stabdo mano suvokimą, jog esu galingas?
 9. Ar tai, kad terorizuoju save, žeidžia ir kitus žmones? Kaip?
 10. Kaip galėčiau pakeisti požiūrį į dalykus, kurie šiuo metu vyksta mano gyvenime?

Medituokite ties šiais klausimais. Pažvelgdami į save, galite labai daug įgyti žinių. Nebandykite tiesiog jų atsakyti, leiskite atsakymams tiesiog ateiti pas Jus tada, kai būsite jiems pasiruošę.

Privalote tikėti, jog aukos archetipas yra tas, kuris geba transformuotis. Ir labai daug dalykų priklauso nuo Jūsų pačių. Būkite švelnūs ir rūpestingi sau. Labai tikiuosi, kad šis straipsnis padėjo Jums daugiau sužinoti apie auką, kuri slepiasi Jūsų viduje ir suteikė ryžto, su ja kovoti.

Pagal  http://susannabarlow.com/ parengė Dominyka Navickaitė

Leave a Comment

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *