Rimgaudas Maleckas – abstrakčiosios fotografikos pradininkas Lietuvoje, kartais vadinamas fotografikos tėvu. Jo kūrybai būdinga modernizmo formalistinės krypties estetika, realūs fragmentai paverčiami abstrakčiais vaizdais. Dangirutės Maleckienės fotografikos darbai primena R.Malecko kūrinių stilių. Jos darbuose vyrauja juodai balta fotografija, svarbiausiais akcentais tampa ženklas ir forma, abstrakčioms fotografijoms būdinga mistika. Menininko Rimgaudo Malecko kūrybą reprezentuoja meno albumas „Rimgaudas Maleckas. Fotografika“ (2013).Taip pat K. Donelaičio „Metai“, iliustruoti kartu su žmona D. Maleckiene (2014 m.). Šiuo metu abiejų menininkų darbai eksponuojami Hamburge. 2016-ųjų pabaigoje  kartu su kompozitoriumi ir atlikėju Sigitu Stalmoku  išleistas kompaktinis diskas „Pašlovinkime Viešpatį“.

Rimgaudo Malecko fotografika

Rimgaudo ir Dangirutės Maleckų kūryba pajuntama intuityviai. Visa, kas gimsta iš mąstymo, ateina vėliau, po jutiminio ryšio užmezgimo. Jei intuityvumas nėra išlavėjęs (arba nuslopintas), loginiams- racionaliems paaiškinimams (tarsi meną būtų galima racionaliai analizuoti!) vartai užverti, ir  pasyvus žiūrovas jį atmeta kaip nieko nesakantį nei protui, nei jausmams. Abstraktųjį meną vertinančių nėra daug, nes jis reikalauja „darbo“- savikūros.

Rimgaudo Malecko fotografika

R. ir D. Maleckų kūriniai perdėm intuityvūs, asociacijos su realybe tokios trapios, kad neatidus žvilgsnis jų gali ir neatpažinti. Nes atpažįstama tik tai, kas jau glūdi mūsų pasąmonėje. Antra vertus, kūrinys tuo ir įdomus, kad jo interpretacijos gali būti įvairios. Kuo įvairesnių interpretacijų kūrinys įgalus pagimdyti, tuo mažiau jis primeta išankstinių nuostatų, stereotipų (jų pakanka suvokiančiojo sąmonėje, kuri dažnai ir nulemia, ką matome ir ką mąstome). Kūrinio neapibrėžtumas (arba daugiaprasmiškumas) daugelį erzina , nes jis verčia ieškoti kodo, „lentynėlės“ patogiai padėti –įvardinti tai, kas pirmiausia atsiveria mūsų akims. Erzina, jei tokios „lentynėlės“ nerandame. Gal jos dar nesame susikūrę?

Rimgaudo Malecko fotografika

Kūryba (ne tik iš menininko, bet ir iš  jį suvokiančiojo)reikalauja įtampos, vidinių pastangų. Skaitančiam „skaitalus“ tingu mąstyti, jis nori plūduriuoti palaimingoje atsipalaidavimo nirvanoje. Įtampos pakanka gyvenime, sako daugelis romantinio ar impresionistinio meno gerbėjų. Realistai ieško realijų, lengvai atpažįstamų realioje kasdienybėje. R. ir D. Maleckų fotografikos nepavadinsi nei romantišku, nei realistišku menu.  Kas tai? Visi neįvardinami (arba sunkiai perprantami ) kūriniai priskiriami modernizmui. Fotografikos pradininko R. Malecko darbams – per 60 metų… Tai, kad jis tebėra modernus, rodo mūsų visuomenės ne brandą. Meditatyvus menas reikalauja ne tik laiko (gebėjimo neskubėti), bet ir  vidinio susikaupimo.  Šiuolaikinio žmogaus skubėjimas gyventi subanalina jo išgyvenimus: nebėra laiko įsiklausymui į save. Ko neišgirstame – prarandame, arba – geresniu atveju – apmariname. Apmarintas gilesnysis „aš“ dar gali būti pažadintas, sujudintas, prikeltas. Tereikia nusiteikimo išgirsti…

Rimgaudo Malecko fotografika

R. ir D. Maleckų fotografika, lydima jauno kompozitoriaus Sigito Stalmoko meditatyvios muzikos , palengvina užduotį: darbai įtraukia , įsuka į savą pasaulį (kuris iš esmės yra mūsų vidaus pasaulis) – esame panardinami į savo pačių mintis, pažadintas per intuityvų mikro ir makro pasaulio sąlytį, kuris veda savikūros link. Tikrasis menas užduoda klausimus, tuo jis ir vertingas… Kompaktinio disko „Pašlovinkim viešpatį“ pavadinimas gali suklaidinti , įtarus, kad tai – religinės tematikos kūrinys. Kūrėjai R. ir D. Maleckų darbai pakyla virš primityviojo religingumo; juose nerasime viduramžiškų motyvų, atsikartojančių to meto bažnytiniame mene. Viešpats ir jo kūryba suvokiama kur kas plačiau, atskleidžiant žmogaus ir jo darbų laikinumą , įsuktą į amžinybės ratą, kuriame tėra virsmas… Nors žmogui duota matyti tik mažą jo atkarpėlę, mąstyti ir nujausti Visumą jam leidžiama per meną ir tikėjimą.

Rimgaudo Malecko fotografika

Maleckų   fotografika neprimeta atsakymų, nekartoja jau žinomų tiesų. Meditacija išlaisvina mąstymą, išgrynina, apvalo sąmonę  nuo neesminių, balastinių problemų, leisdama  patiems ieškoti, kas slypi po sudūlėjusiu nuo Laiko audiniu ar medžio žievės faktūra (mėgstami Maleckų fotografikos motyvai). Esmės (paslėptos, bet niekur nedingusios) prasiveria, liudydamos žmogaus ir žmogiškumo amžinybę. Visa – per Jį, visur esantį, – teigiama kūriniuose.  Nes žmogiškumas neatsiejamas nuo dieviškumo, kaip ir dieviškumas negali būti jaučiamas  be intuityvaus žmogaus ryšio su savo Kūrėju.

Rimgaudo Malecko fotografika

Leave a Comment

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *