1998 m. balandžio 6 d. Šilutėje mirė Jurgis Plonaitis, Mažosios Lietuvos visuomenės, kultūros, politikos ir sporto veikėjas, Šilutės miesto garbės pilietis (1991 m.).

Gimė Jurgis Plonaitis 1902 m. rugsėjo 19 d. Žiaukuose (Kintų vls., Šilokarčemos aps.) ūkininkų Jurgio ir Etmės Plonaičių šeimoje, kurioje buvo vyriausias iš trijų vaikų. Nuo penkerių metų amžiaus plaukdavo su tėvu į marias žvejoti. Dvylikos metų liko našlaitis (pašauktas į kaizerio kariuomenę, tėvas žuvo Pirmojo pasaulinio karo fronte 1915 m. sausio 5 d. Žagatpurviuose).

Apie 1990 m. Bernardo Aleknavičiaus nuotrauka

1909–1915 m. Jurgis Plonaitis lankė Kintų liaudies mokyklą, vėliau, iki 1918 m. pabaigos, – Klaipėdos vokiečių gimnaziją. 1919 m. dalyvavo Kintuose steigiant jaunimo draugiją „Rūta“. 1920 m. rudenį pradėjo dirbti Lietuvos banko Klaipėdos skyriuje – Tautiniame lietuvių banke. Bankui vadovavo Gustavas Juozupaitis (1895–1954), aktyvus visuomenininkas, poetas ir Donelaičio draugijos (1921 m. įkurtos Klaipėdoje) pirmininkas. Į šią draugiją įstojo ir Jurgis Plonaitis, čia susipažino su būsimąja rašytoja Ieva Simonaityte, su kuria gražius santykius išsaugojo visą gyvenimą. Nuo 1920 m. Jurgis Plonaitis priklausė ir Klaipėdos lietuvių draugijos „Aida“, o 1920–1930 m. – Šilutės „Dainos“ chorui, buvo Klaipėdos krašto giedotojų draugijų sąjungos valdybos narys, bendravo su Vydūnu, Adomu Braku ir daugeliu kitų žinomų lietuvininkų.

1923 m. Jurgis Plonaitis su ginklu rankose dalyvavo Klaipėdos krašto sukilime, vadovavo būriui. Tų pačių metų rugpjūčio 18 d. išrinktas Lietuvos šaulių sąjungos Klaipėdos skyriaus valdybos nariu. 1924 m. įsiliejo į Klaipėdos jūrų skautų veiklą, žaidė Klaipėdos futbolo rinktinėje, tapo vienu pirmųjų buriuotojų, jachtomis „Budys“ ir „Gulbė“ aplankė kaimynines Baltijos jūros valstybes. Kartu su broliu Kristupu Plonaičiu (1905–1980) ir kitais bendražygiais 1932 ir 1933 m. dalyvavo ilgiausiuose tuo metu plaukimuose dviejų stiebų kreiserine jūrine jachta „Gulbė“, ypač išskirtinė buvo 1933 m. kelionė Klaipėda-Kopenhaga-Kylis-Londonas-Oslas-Geteborgas-Visbis-Klaipėda. Tai buvo didžiausias Lietuvos buriuotojų žygis tarpukario metais.

Rašytoja Ieva Simonaitytė su jaunystės dienų bičiuliu Jurgiu Plonaičiu prieš žvakių vakaronę Priekulėje 1969 11 29. Bernardo Aleknavičiaus nuotrauka

1933 m. Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazijoje eksternu išlaikė keturių klasių egzaminus, dirbo įgaliotiniu Žemės ūkio banko Klaipėdos skyriuje. 1934–1935 m. buvo Klaipėdos krašto  socialinio draudimo įstaigos direktorius. 1935 m. išrinktas į Klaipėdos miesto seimelį, 1937 m. į Apdraudimo įstaigos (ligonių kasų) tarybą, 1938–1939 m. buvo miesto valdybos rinktas tarėjas. Už nuopelnus kraštui ir lietuvybei apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino medaliu ir Vytauto Didžiojo 5-ojo laipsnio ordinu (1936 m.).

Sukūrė šeimą su iš Šyšos kilusia ūkininkaite, patėvio brolio dukra Ana Jurgenaityte (1909–2005), užaugino sūnų Arvydą ir dukrą Angelę. Karo metais kurį laiką gyveno Giruliuose, vėliau grįžo į Šilutę, iš kurios pasiryžo nebesitraukti.

Prasidėjus Atgimimui, Jurgis Plonaitis įsijungė į Sąjūdžio veiklą, 1989 m. prisidėjo steigiant lietuvininkų bendriją „Mažoji Lietuva“ (vėliau bus paskelbtas jos garbės nariu), dalyvavo 1991 m. sausio 13 d. įvykiuose Vilniuje, nuo sovietų agresijos ginant Aukščiausiosios Tarybos rūmus ir televiziją. 1991 m. gegužės 22 d. Šilutės miesto taryba Jurgiui Plonaičiui suteikė Šilutės miesto Garbės piliečio vardą.

Jurgis Plonaitis ne vienam, besigilinusiam į Mažosios Lietuvos praeitį, yra suteikęs neįkainojamų žinių, konsultavo Šilutės muziejų, parašė prisiminimų apie Vydūną, kuriuos 1999 m. išleido Bernardas Aleknavičius. Vertingų istorinių Jurgio Plonaičio šeimos nuotraukų yra paskelbta Mažosios Lietuvos enciklopedijoje.

Pagrindinėje nuotraukoje gydytojas chirurgas Osvinas Kybrancas, visuomenės veikėjas Jurgis Plonaitis ir muzikas Arvydas Paltinas žvakių vakaronės su rašytoja Ieva Simonaityte metu Priekulėje 1969 11 29. Bernardo Aleknavičiaus nuotrauka

One Comment

  1. Dėkoju už gerą str. apie puikų žmogų

Leave a Comment

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *