1908 m. liepos 10 d. Pipiruose (Trušelių vls., Klaipėdos aps.) gimė Jurgis Jaudžimis, mokytojas, evangelikų liuteronų kunigas, spaudos bendradarbis.

Jurgis Adolfas Jaudžimis (Georg Adolf Jaudszims) gimė ūkininkų šeimoje. Baigęs šešias gimnazijos klases, įstojo į Klaipėdos mokytojų seminariją. 1933 m. ją baigęs, dvejus metus mokytojavo Klaipėdos krašte. 1935 m. pradėjo studijas VDU Evangelikų teologijos fakultete Kaune. 1936 m. rudenį fakultetui nustojus veikti, teologijos ir filosofijos studijas tęsė Vienoje (Austrija), Bazelyje ir Ciuriche (Šveicarija) bei Rygoje (Latvija). 1939 m. kovo 23 d. Vokietijai atplėšus Klaipėdos kraštą, Jurgis Jaudžimis optavo Lietuvos pilietybę.

1940 m. gegužę Jurgis Jaudžimis baigė teologijos studijas Latvijos universitete Rygoje ir tų pačių metų gegužės 22 d. Kaune išlaikęs pro venia concionandi egzaminą Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios Konsistorijoje, 1940 m. liepos 14 d. ordinuotas kunigu, pradėjo tarnauti Kalvarijos evangelikų liuteronų parapijoje.

1941 m. pradžioje kunigas Jurgis Jaudžimis iš sovietų okupuotos Lietuvos „repatrijavo“ į Vokietiją. Čia kunigavo ir mokytojavo repatriantų stovyklose, 1942–1945 m. tarnavo Vokietijos kariuomenėje.

Karo pabaigoje kunigas Jurgis Jaudžimis atsidūrė Tiuringijoje, kurią iš pradžių buvo užėmę amerikiečiai, tačiau 1945 m. rugpjūtį Jaltos sutartimi perleido sovietams. Čia kunigas Jurgis Jaudžimis 1945–1951 m. kunigavo Langendembacho, o 1951–1959 m. – Piosneko (Pössneck) parapijose. 1959 m. kovą pabėgo į Vakarų Vokietiją. Įsikūręs Reinlando-Pfalco žemėje, aštuonerius metus kunigavo Liudvigshafene prie Reino, o nuo 1968 m. iki pensijos 1978 m. – Frankentalyje, dalyvavo išeivijos veikloje. 1966 m. palaidojo  žmoną (Liorenčaitę, iš Kauno), su kuria susilaukė sūnaus Helmuto. 1967 m. antrą kartą vedė iš Vilkaviškio apskrities Vaišvilų kaimo kilusią Johanną Bonacker.

Išėjęs į pensiją, Jurgis Jaudžimis neapleido dvasinės tarnystės: pavaduodavo kitus kunigus, lankė ligonius, religinėmis temomis rašė į vokišką spaudą. Palaikė glaudžius ryšius su Lietuvos laikų studijų draugais, skaitė lietuvišką išeivijos evangelikų spaudą.

Sulaukęs septyniasdešimt aštuonerių, 1987 m. vasario 24 d. kunigas Jurgis Jaudžimis netikėtai mirė nuo širdies smūgio savo bute Flomersheime, netoli Frankentalio. Iškilmingai palaidotas kovo 2 d. Flomersheimo kapinėse.

Pagrindinėje nuotraukoje kunigas Jurgis Jaudžimis ir kantorius Eduardas Kolbė su Kalvarijos evangelikų liuteronų parapijos paskutine konfirmantų laida 1940 m. spalio 20 d.

Leave a Comment

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *