1868 m. rugpjūčio 1 d. Klaipėdos priemiestyje Smeltėje gimė Mikelis Kiošis, spaudos darbuotojas, redaktorius, visuomenės ir politikos veikėjas.

Mikelis Kiošis

Anksti netekęs tėvų, Mikelis Kiošis tuoj po įžegnojimo (konfirmacijos) 1882 m. pradėjo mokytis raidžių rinkėjo amato Jurgio Traušio (1844–1918) spaustuvėje Drukiuose. 1886 m. įsidarbino Otto fon Mauderodės spaustuvėje Tilžėje. Paskatintas spaustuvės savininko, Mikelis Kiošis ėmėsi ir redaktoriaus darbo. 1889–1922 m. rengė ir redagavo Otto fon Mauderodės leidžiamą kalendorių „Lietuviškos kalendros“, 1890–1923 m. redagavo laikraštį „Nauja lietuviška ceitunga“ su priedais „Kaimynas“ (nuo 1896 m. ) ir „Laukininkas“ (nuo 1910 m.), 1890 m. ir 1892–1895 m. buvo Didžiajai Lietuvai skirto laikraščio „Žemaičių ir Lietuvos apžvalga“ atsakingasis redaktorius.

Įsitraukęs į politinę veiklą, Mikelis Kiošis 1892 m. rugsėjo 12 d. tapo Lietuviškos konservatyvų skyrimo draugystės Tilžės ir Pakalnės apskričių sekretoriumi ir šias pareigas ėjo iki 1908 m. Nepaisydamas valdžios spaudimo, kartu su bendražygiais ragino lietuvininkus rinkti savo atstovus į Vokietijos Reichstagą ir Prūsijos Landtagą, aštriai oponavo vokiečių nacionalliberalams.

Mikelis Kiošis su bendraminčiais Tilžėje 1901 m. įsteigė kultūros ir švietimo draugiją Prūsų lietuvių susivienijimas, 1901–1910 m. buvo šios draugijos bibliotekininkas ir knygų platintojas, 1906–1908 m. kilnojamosios bibliotekos Lietuvių keliaujantis knygynas viešasis administratorius, priklausė 1904 m. įsteigtai lietuvių evangelikų liuteronų labdaros ir kultūros Sandoros draugijai. Iš vokiečių kalbos vertė religinę literatūrą.

1917 m. Mikelis Kiošis parašė knygą apie Pirmąjį pasaulinį karą ir jame dalyvavusius lietuvininkus. Deja, knyga nebuvo išleista, rankraščio likimas nežinomas.

1919 m. birželio 28 d. pasirašius Versalio taikos sutartį, Mikelis Kiošis propagavo Mažosios  ir Didžiosios Lietuvos susijungimo idėją. 1923 m. Klaipėdos kraštą prijungus prie Lietuvos Respublikos, persikraustė į Klaipėdą. 1923–1924 m. redagavo Klaipėdos krašto Mažųjų laukininkų susivienijimo laikraštį „Laukininkas“ (spausdino E. Jagomasto spaustuvė „Lituania“ Tilžėje), 1924–1927 m. Klaipėdoje leistą dienraštį „Lietuvos keleivis“, 1926–1927 m. rengė ir redagavo „Ryto“ bendrovės „Mažosios Lietuvos kalendras“.
Sunkiai susirgęs, Mikelis Kiošis namiškių rūpesčiu buvo parvežtas į Tilžę. Net ir gulėdamas mirties patale, toliau rūpinosi rengti medžiagą spaudai. Mirė 1927 m. lapkričio 8 d. Tilžėje, čia ir buvo palaidotas.

Leave a Comment

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *