1975 m. rugpjūčio 10 d. Čikagoje mirė Jurgis Klimkaitis, girininkas, išeivijos visuomenės veikėjas, Mažosios Lietuvos draugijos narys.

Gimė Jurgis Klimkaitis 1903 m. sausio 13 d. Agluonėnuose (Klaipėdos aps.) gausioje stambių ūkininkų šeimoje. Aktyviai dalyvavo Klaipėdos krašto lietuvių jaunimo veikloje.

Girininkas Jurgis Klimkaitis

Dar mokydamasis Klaipėdos gimnazijoje Jurgis Klimkaitis apsisprendė tapti miškininku. Baigęs miškininkystės mokyklą Panevėžyje, buvo paskirtas Tauragės miškų urėdijos Batakių girininkijos girininku.

1929 m. gruodžio 29 d. Kražių katalikų bažnyčioje Jurgis Klimkaitis susituokė su Sofija Gibiežaite (1908–1989). Susilaukė dukterų Irenos ir Nijolės.

Sovietams okupavus Lietuvą, 1940 m. girininkas Jurgis Klimkaitis su šeima pasitraukė į Vokietiją. 1952 m. persikėlė į Jungtines Amerikos Valstijas, įsikūrė Čikagoje. Siekdami dukras išleisti į mokslus, Jurgis ir Sofija Klimkaičiai sunkiai dirbo fabrikuose, kiek prasigyvenę, įsigijo maisto prekių krautuvėlę Čikagos Brighton Park rajone.

Laisvalaikiu ir išėjęs į pensiją Jurgis Klimkaitis dalyvavo išeivijos visuomenės gyvenime, buvo Mažosios Lietuvos ir Lietuvos miškininkų draugijų narys, priklausė „Tėviškės“ lietuvių evangelikų liuteronų parapijai.

Sulaukęs septyniasdešimt dvejų, jokiomis ligomis nesiskundęs Jurgis Klimkaitis ankstų 1975 m. rugpjūčio 10 d. rytmetį netikėtai mirė savo namuose. Palaidotas rugpjūčio 13 d. Čikagos tautinėse lietuvių kapinėse. Į kapus velionį palydėjo „Tėviškės“ parapijos kunigas Ansas Trakis (1912–1986), atsisveikinimo žodį Mažosios Lietuvos draugijos vardu Petro Bieliūno laidojimo namų koplyčioje tarė teisininkas Mikas Nagys (1909–1990), prie kapo – Lietuvos miškininkų draugijos vardu miškų urėdas, inžinierius Vincas Žemaitis (1896–1983).

Pagrindinėje nuotraukoje Jurgio ir Sofijos Klimkaičių kapas Čikagos tautinėse lietuvių kapinėse, 2016 m.

Leave a Comment

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *