1983 m. rugsėjo 6 d. Šilutėje mirė evangelikų liuteronų kunigas diakonas Jonas Liutkus, ilgametis Žemaičių Naumiesčio evangelikų liuteronų parapijos choristas.

Gimė Jonas Albertas Liutkus 1927 m. gegužės 25 d. Rimženčiuose (Naumiesčio vls., Tauragės aps.; dab. Šilutės r.) smulkių ūkininkų Augusto ir Martos (g. Juškaitės) Liutkų šeimoje, kurioje augo su jaunesne seserim Lena (1929–2016).

Pradinę mokyklą Jonas Liutkus lankė 1936–1940 m. – iš pradžių Žemaičių Naumiestyje, vėliau Rimženčiuose. Baigęs šiuos mokslus, dirbo žemės ūkio darbus tėvų ūkyje.

Joną Liutkų kunigu diakonu Sudarge įšventina kunigas Jurgis Gavėnis, 1980 07 20

Antrosios sovietų okupacijos pradžioje 1945 m. sausio 2 d. Jonas Liutkus buvo paimtas į sovietų kariuomenę, kurioje 1947 m. baigęs seržantų mokyklą, įgijo vyr. seržanto laipsnį. 1951 m. sugrįžęs iš karinės tarnybos, iki 1953 m. dirbo Vidaus reikalų sistemoje. Po to iki 1955 m. dirbo Šilutės miesto namų valdybos valdytoju ir lankė vakarinę mokyklą. 1956 m., baigęs Kauno auto mokyklą, įsidarbino vairuotoju Šilutėje, vėliau iki mirties vairavo keleivinį autobusą.

1956 m. lapkričio 24 d. Žemaičių Naumiesčio evangelikų liuteronų bažnyčioje Jonas Liutkus susituokė su Gertrūda Septyniute, kilusia iš Šilmeižių (Gaidelių vls., Šilutės aps.). Šeima susilauks sūnaus Jono ir dukters Birutės.

Augęs pamaldžioje evangelikų liuteronų šeimoje, Jonas Liutkus aktyviai dalyvavo Žemaičių Naumiesčio parapijos gyvenime, giedojo dar XX a. pradžioje suburtame parapijos chore, ėmėsi sakytojo priedermių.

Jonui Liutkui apsisprendus tapti dvasininku, 1972 m. birželio 4 d. kunigas Mikas Preikšaitis (1897–1972), pagal to meto tvarką, Dievo žodžio sakytojo Jono Liutkaus „kulto tarnautojo“ anketą, gyvenimo aprašymą ir savo asmenišką pareiškimą gauti „kulto tarnautojo“ pažymėjimą išsiuntė Religijų Reikalų Tarybos Įgaliotiniui prie TSRS Ministrų Tarybos Lietuvos TS Respublikai Justui Rugieniui. Valdžia atsakymo duoti neskubėjo…

Tik po aštuonerių metų, 1980 m. liepos 20 d., Sudargo evangelikų liuteronų bažnyčioje Jonas Liutkus galiausiai buvo įšventintas kunigu diakonu. Naująjį dvasininką įšventino Suvalkijos diecezijos valdytojas, Sudargo, Saugų ir Ramučių parapijų klebonas, kunigas Jurgis Gavėnis (1909–1981). Kunigas diakonas Jonas Liutkus daugiausia talkins kunigo dekano Jono Armonaičio (1929–1990) aptarnaujamose parapijose.

Kunigo diakono Jono Liutkaus tarnystė truko vos trejus metus. Baigiantis 1983-ųjų vasarai, grįžusį iš darbo po įprasto maršrutinio reiso Šilutė-Pagėgiai, Joną Liutkų ištiko insultas. Lygiai po savaitės, 1983 m. rugsėjo 6 d., būdamas penkiasdešimt šešerių, kunigas diakonas Jonas Liutkus mirė Šilutės ligoninėje. Palaidotas Žemaičių Naumiesčio evangelikų liuteronų kapinėse.

Parengta pagal „Lietuvos evangelikų kelias“, 2017 Nr.9

Pagrindinėje nuotraukoje kunigo diakono Jono Liutkaus kapo paminklas Žemaičių Naumiesčio evangelikų kapinėse, 2013 06 05. Nuotrauka Kęstučio Puloko 

Leave a Comment

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *