1798 m. spalio 6 d. Kretingalėje (Klaipėdos aps.) gimė Karolis Eduardas Cygleris (Carl Eduard Ziegler), evangelikų liuteronų kunigas, superintendentas, lietuviškos raštijos rengėjas, leksikografas, vertėjas, lietuviškų knygų platintojas.

Karolis Eduardas Cygleris buvo jauniausias sūnus Kretingalės evangelikų liuteronų parapijos kunigo Johano Gotfrydo (1758–1846) ir Katerinos Šarlotės (g. Schimmelpfennig, 1759–1842) Cyglerių šeimoje, nuo mažens mokėjo lietuviškai. 1818 m. baigęs Tilžės gimnaziją, tų pačių metų spalio 24 d. pradėjo teologijos studijas Karaliaučiaus universitete, lankė prof.  Liudviko Rėzos (1776–1840) vadovaujamą Lietuvių kalbos seminarą.

Superintendentas kun. K.E. Cygleris

Baigęs universitetą, nuo 1822 m. Karolis Eduardas Cygleris mokytojavo Kaukėnų parapinėje mokykloje. Čia 1825 m. gegužės 27 d. vedė Jakobinę Vilhelminą Brėsikytę (Jacobine Wilhelmine Braesike, 1804–1882), šeima susilauks aštuonių vaikų.

1828 m. balandį Kaukėnų precentorius Karolis Eduardas Cygleris buvo įšventintas kunigu ir nuo 1828 m. rugpjūčio 31 d. iki 1831 m. pabaigos tarnavo Juodkrantės evangelikų liuteronų parapijoje. Nuo 1832 m. kunigavo Rusnės evangelikų liuteronų parapijoje, 1832 m. liepos 8 d. buvo įvestas į superintendento pareigas.

1851–1873 m. Karolis Eduardas Cygleris ėjo Ragainės parapijos lietuvininkų pirmojo kunigo pareigas, buvo Ragainės bažnytinės apskrities superintendentas, čia 1872 m. iškilmingai paminėtas jo bažnytinės tarnystės 50-metis.

Šalia tiesioginių dvasininko priedermių Karolis Eduardas Cygleris aktyviai rūpinosi raštijos reikalais, teikė leksikografinę medžiagą Karaliaučiaus universiteto profesoriaus Georgo Heinricho Ferdinando Nesselmanno (1811–1881) rengiamam lietuvių kalbos žodynui „Wörterbuch der Littauischen Sprache“ (Karaliaučius, 1851 m.), vėliau leidinyje „Mitteilungen der Litauischen Literarischen Gesellschaft“ paskelbė šio žodyno papildymų. Talkino Įsės kunigui Karoliui Leopoldui Frydrichui Neisui (1814–1873) sudarant liuteroniškų pamokslų rinkinį „Evangeliškos mišknygos“ (Tilžė, 1856 m.), su Mielaukių kunigu Julium Teodoru Dengeliu parengė „Nusidavimus švento kentėjimo“ (Tilžė, 1880 m.). Buvo vienas iš Lietuvių literatūros draugijos steigėjų Tilžėje 1879 m.

Karolis Eduardas Cygleris mirė Ragainėje 1881 m. gegužės 22 d., veikiausiai čia ir buvo palaidotas. Šiandien kapo vieta nežinoma.

Pagrindinėje nuotraukoje kunigo Karolio Eduardo Cyglerio gimtosios Kretingalės evangelikų liuteronų bažnyčia, 2014 m. birželio 29 d.

Leave a Comment

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *