1992 m. spalio 31 d. Žeimelyje (Pakruojo r.) mirė Teodoras Valteris, evangelikų liuteronų kunigas, dekanas, Sibiro lagerių kalinys.

Teodoras Hermanis Valteris (Teodors Hermanis Valters) gimė 1898 m. sausio 10 d. Žeimelyje (Šiaulių aps., Kauno gubernija) Glebavos (dab. Geručiai) dvaro darbininkų Martyno ir Dorotėjos Valterių šeimoje. Nuo 1907 m. mokėsi Bornsmindėje (dab. Zieduoniai), Bauskės apskrityje. 1913 m. įstojo į Bauskės prekybos mokyklą, kurią baigė 1918 m. Maskvoje (ten mokykla buvo evakuota pirmojo pasaulinio karo metais). Grįžęs į Latviją, nuo 1921 m. rugsėjo mokėsi Bauskės gimnazijoje, kurią baigė 1923 m. birželio 15 d. Tais pačiais metais įstojo į Latvijos universiteto Teologijos fakultetą Rygoje. Studijas teologijos kandidato laipsniu baigė 1934 m. gegužės 18 d.

Kunigas Teodoras Valteris

Studijų metais Teodoras Valteris dalyvavo steigiant latvių teologijos studentų draugiją „Betanija“ (įsteigta 1925 m. lapkritį, statutas patvirtintas 1926 m. gegužės 19 d.), kurį laiką buvo draugijos magister cantandi. 1928 m. sausio 22 d. Rygos katedroje Teodoras Valteris įšventintas kunigu, ordinacijai vadovavo vyskupas Karlis Irbė.

Nuo 1928 m. rugpjūčio 26 d. iki 1951 m. gegužės 15 d. kunigas Teodoras Valteris gyveno Budbergyje, aptarnavo Budbergio ir Jaunsaulės evangelikų liuteronų parapijas, kurį laiką ėjo kapeliono pareigas. Kartkartėmis laikyti pamaldų vykdavo į Biržų evangelikų liuteronų parapiją, neturėjusią savo nuolatinio vietoje gyvenančio kunigo. Verta pažymėti, kad iki 1921 m. kovo  30 d. Lietuvos ir Latvijos sienos sutarties Budbergis priklausė Lietuvai, o Budbergio parapija iki tol buvo Biržų evangelikų liuteronų parapijos filija, pavaldi Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios Konsistorijai.

Nuo 1945 m. kunigas Teodoras Valteris taipogi aptarnavo be savo dvasininkų likusias Vecsaulės ir Barbelės evangelikų liuteronų parapijas. 1947 m. spalio 15 d. Bauskės dekanato sinode buvo vienbalsiai patvirtintas Bauskės dekanu (probstu), šias pareigas ėjo iki arešto.

1951 m gegužės 15 d. kunigas dekanas Teodoras Valteris buvo suimtas ir išvežtas į Sibiro lagerius, iš pradžių kalintas Kemerovo srityje, vėliau Omske. Paleistas 1956 m. rugpjūčio 9 d.

Grįžęs į Latviją, kunigas Teodoras Valteris iki pensijos tarnavo įvairiose evangelikų liuteronų parapijose. 1957–1971 m. kunigavo Barbelėje ir Dolėje-Kekavoje, 1961–1966 m. dar ir Valėje, o 1963–1971 m. ir vėl Budbergyje. 1972–1974 m. tarnavo Lipaikiuose ir Kabelėje. Nuo 1976 m. iki 1984 m. vėl kunigavo Barbelės ir Dolės-Kekavos parapijose, čia 1983–1984 m. parengė pamokslų rinkinį „Lai nāk Tava Valstība!“ („Teateinie Tavo Karalystė!“).

1984 m. vasario 25 d. Latvijos evangelikų liuteronų bažnyčios XII Visuotinis Sinodas vyriausią amžiumi tebekunigaujantį dvasininką Teodorą Valterį pagerbė vyriausiojo kunigo titulu. Tų pačių metų balandžio 29 d. kunigas Teodoras Valteris išėjo į pensiją.

Mirė kunigas emeritas Teodoras Valteris gimtajame Žeimelyje 1992 m. spalio 31-ąją, Reformacijos dieną. Palaidotas 1992 m. lapkričio 5 d. Rygoje Miško kapinėse prie Kunigų kalnelio. 2003 m. Latvijoje išleista jo prisiminimų knyga „Manas dzīves gājuma atmiņas“.

Pagrindinėje nuotraukoje 1869 m. pašventinta Budbergio Šv. Pauliaus evangelikų liuteronų bažnyčia, kurioje daugiau tris dešimtmečius tarnavo kunigas Teodoras Valteris

Leave a Comment

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *