Prieš trisdešimt metų, 1989 m. balandžio 28 d., Kaune atkurtas Vytauto Didžiojo universitetas (VDU).

Tą dieną buvo surengta tarptautinė mokslinė konferencija „Tautinė aukštosios mokyklos koncepcija ir Kauno universitetas“ (ją surengė Lietuvos kultūros fondo klubas „Aukuras“, Lietuvos TSR Mokslų Akademijos (LTSR MA) ir Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdis), kurioje ir buvo paskelbta apie Vytauto Didžiojo universiteto, užtikrinančio profesoriams ir studentams sąžinės ir pasaulėžiūros laisvę, atkūrimą. Akte buvo aiškiai numatyta ir galimybė čia studijuoti pasaulio lietuviams. Aišku, kol kas universitetas neturėjo nei patalpų, nei administracijos, nei studijų programos.

1989 m. liepos 4 d. Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos sesijoje buvo svarstytas VDU atkūrimo projektas ir priimtas įstatymas „Dėl Vytauto Didžiojo universiteto atkūrimo“, suteikiantis VDU savarankiškos aukštosios mokyklos statusą. Lietuvos ir išeivijos entuziastų dėka atkurtas Vytauto Didžiojo universitetas buvo pirmoji autonomiška aukštoji mokykla ne tik okupuotoje Lietuvoje, bet ir visoje tuometinėje Sovietų Sąjungoje. Mokslo metus pradėjo 1989 metų rugsėjo 1-ąją, likus pusmečiui iki Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo. Į universitetą po stojamųjų egzaminų buvo priimti 177 pirmakursiai, iš viso veikė trys fakultetai – Tiksliųjų, Ekonomikos ir Humanitarinių mokslų.

Tą 1989 metų rugsėjo 1-ąją, Kauno valstybiniame muzikiniame teatre vykusiame pirmųjų mokslo metų atidaryme Rektoriaus pareigas įgaliotas eiti akademikas J. Vilemas skaitė, o studentai kartojo priesaikos žodžius: „Aš, VDU studentas/-tė, iškilmingai pasižadu: visas įgytas žinias skirti savo Tėvynei, dosniai jas dalinti visiems Lietuvos žmonėms vardan gėrio, grožio, doros ir niekad nenaudoti jų vardan pikto. Tepadeda man Dievas“.

Priminsime, kad šis Universitas pirmą kartą Kauna buvo įkurtas 1922 m. Tam tikrais istoriniais laikotarpiais jis vadintas Lietuvos universitetu, Kauno universitetu. 1950 m. sovietai universitetą uždarė.

Šiemet universiteto atkūrimo šventė paminėta balandžio 24-ąją. Šventės svarbiausiu akcentu tapo dokumentinio filmo „Laisvos minties universitetas“, kurį režisavo VDU docentas, žurnalistas Rytis Zemkauskas, premjera. Šiame filme nėra įprasto istorinio siužeto, jame siekiama atskleisti asmenybių mąstymą, idėjas bei parodyti veiksmus, kurie skatino modernios ir šiuolaikinės Lietuvos Respublikos tapatybės formavimąsi. Tai – pasakojimas apie universitetą, geriausiai atspindintį atgimusios Lietuvos svajonę.

Leave a Comment

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *