Prieš šimtą metų, 1919 m. lapkričio 28 d. Priekulėje mirė Endrikis Endrulaitis, evangelikų liuteronų kunigas, literatas, lietuviškos religinės raštijos rengėjas, spaudos bendradarbis, redaktorius.

Kunigas Endrikis Endrulaitis. Dailininko Gustavo Biozės (Boese, 1878–1943) paveikslo reprodukcijos iš Domo Kauno rinkinio fragmentas, publikuotas Mažosios Lietuvos enciklopedijoje.

Endrikis Jurgis Endrulaitis gimė 1864 m. birželio 13 d. Ožiuose (Galbrasčių vls., Ragainės aps.). Teologijos studijas baigė Karaliaučiaus universitete, nuo 1889 m. vasario tarnavo Verdainės parapijoje, 1890–1891 m. buvo Dovilų, 1901–1904 m. Šakūnų, o 1904–1919 m. Priekulės parapijų kunigas. Pasakojama, kad Priekulės bažnyčioje jo pamokslų paklausyti atvykdavo ir jaunesnieji gretimų parapijų kunigai. Kunigaudamas Priekulėje Endrikis Endrulaitis taipogi ėjo Priekulės parapijos liaudies mokyklų inspektoriaus pareigas, 1916 m. buvo išrinktas į Klaipėdos bažnytinės apskrities vadovybę.

Nuo 1892 m. kunigas Endrikis Endrulaitis buvo Karaliaučiuje 1844–1944 m. veikusios mokslinės Prūsijos senovės draugijos „Prussia“ narys. Kartu su kitais kunigais organizavo laikraščių „Alyvų lapai iš žemės amžino pakajaus“ (1891–1893 m.) ir „Pasiuntinystės prietelis“ (1904–1908 m.) leidybą, parašė jiems daug straipsnių. 1901–1906 m. redagavo seniausią lietuvišką periodinį leidinį „Nusidavimai apie Evangelijos praplatinimą tarp žydų ir pagonių“. Taipogi bendradarbiavo „Apžvalgoje“, „Lietuviškoje ceitungoje“, „Svetyje“, „Pagalboje“ bei kalendoriuose, paskelbė originalių ir verstų pietistinio, antialkoholinio turinio eilėraščių ir giesmių.

Bažnytinės vadovybės pavedimu Endrikis Endrulaitis kartu su Tilžės lietuvių bažnyčios kunigu Otu Julium Šteinu (1850–1930) iš vokiečių kalbos išvertė „Agendą evangeliškajai bažnyčiai“, kuri 1897 m. dviem dalimis išspausdinta Tilžėje.

1908 m. kunigas Endrikis Endrulaitis Priekulėje parengė giesmynėlį „Naujos pasiuntinystės giesmės“, o 1916 m. Tilžėje išleido rinkinį „Dvasiškos giesmės“, kuriame įtraukta ir jo paties išverstų choralų.

Priekulės evangelikų liuteronų senoji bažnyčia

Pirmojo pasaulinio karo metu kunigas Endrikis Endrulaitis organizavo aukų Raudonojo kryžiaus draugijai rinkimą.

Kunigas Endrikis Endrulaitis netikėtai mirė vos penkiasdešimt penkerių, 1919 m. lapkričio 28 d. Priekulės bažnyčioje tuokdamas parapijiečių porą. Buvo palaidotas kapinaitėse šalia Priekulės bažnyčios. 1944 m. spalį sovietų kariuomenei sunaikinus senąją Priekulės evangelikų liuteronų bažnyčią, neilgai trukus po karo čia neliko nė ženklo ir senųjų kapinių. Kunigo Endrikio Endrulaičio palaikai buvo perkelti į Priekulės parapijos Elniškės kapines.

Pagerbiant kunigo Endrikio Endrulaičio atminimą, Klaipėdos rajono savivaldybės nutarimu 2015 m. jo vardu pavadinta gatvė Drukių kaime, Priekulės seniūnijoje.

Pagrindinėje nuotraukoje kunigo Endrikio Endrulaičio kapas Priekulės parapijos Elniškės kapinėse

One Comment

  1. Kunigas Endrikis Endriulaitis yra parašęs romaną vokiečių k. ,,Laima rief“. Jis išleistas gotišku šriftu Vokietijoje. Šį romaną turi Linas Skvirblis. Jis norėjo jį perleisti. Šis romanas, dovanotas Marytės Krukytės, buvo ir Priekulės mokyklos muziejuje. Ar yra dabar – nežinau. Edita

Leave a Comment

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *