Prieš šimtą metų, 1920 m. sausio 28 d. Biržų aps. Vabalninko vls. Gataučių kaime gimė literatūros kritikas, poetas, Vytauto Šato būrio partizanas Mamertas Indriliūnas. Tai Nepriklausomos Lietuvos sūnus, vaikystėje gavęs tvirtą religinį bei tautinį auklėjimą, nuo jaunų dienų domėjęsis literatūra bei kūryba, puoselėjęs svajones ir viltis dėl šviesios ateities.

Deja, prasidėjęs Antrasis pasaulinis karas bei po jo sekusi okupacija sugriovė daugelį šios kartos pasirinkimų. Būdamas dvidešimt ketverių M. Indriliūnas įsijungė į partizanų gretas, o vos po kelių mėnesių, 1945 m. vasario 21 d., žuvo drauge su broliu Jonu ir dar dvidešimt trim partizanais šalia Leliškių kaimo, kovodami su NKVD daliniu. Daugelių jų kūnai stribų užkasti Gerkiškių žvyrduobėse netoli Pabiržės. Vėliau vietiniai partizanai bei jaunimas dainavo: „Alyvų šakos svyra / Prie vieškelių plačių. / Kodėl pravirko žvyras / Ant Gerkiškių kalvų?“

1941-1943 m. mokydamasis Vilniaus universiteto Humanitarinių mokslų fakultete, M. Indriliūnas priklausė „Šatrijos“ draugijai, kurią sudarė jaunieji literatai: Eugenijus Matuzevičius, Bronius Krivickas, Paulius Jurkus, Kazys Bradūnas, Vytautas Mačernis ir kt. Net ir šioje nedidelėje draugijoje matyti, kaip karas bei okupacija sugriovė šių jaunų žmonių gyvenimus: vieni pasirinko emigraciją (P. Jurkus ir K. Bradūnas), kiti – kovą miškuose (M. Indriliūnas ir B. Krivickas), V. Mačernis žuvo suirutės pradžioje, o E. Matuzevičius gyveno okupuotoje Lietuvoje.

Nors M. Indriliūno kūrybinis palikimas nėra didelis, tačiau čia matyti besiformuojančios, tačiau vertybiškai tvirtos idealistinės asmenybės bruožai. Studijų metais jis publikavo kritikos straipsnius ir recenzijas žurnaluose „Ateitis“, „Naujoji Romuva“, „Židinys“, „Studentų dienos“, „Kūryba“. Vertė W. B. Yeatso, F. Jammes’o, R. M. Rilkės, O. Milašiaus kūrybą. Jo diplominis darbas „V. Mykolaičio-Putino lyrikos kelias“ pasižymi giliomis ir originaliomis įžvalgomis. Prof. Vanda Zaborskaitė šį tekstą apibūdino kaip vieną giliausių Putino poezijos nušvietimų.

2000 m. M. Indrilūnui pripažintas kario savanorio statusas.

2019 metais išleisti jo „Raštai“, kuriuose sudėti atsiminimai, straipsniai, laiškai, nuotraukos.

Leave a Comment

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *