1900 m. kovo 16 d. Tauragėje gimė Petras Knispelis, ilgametis Lauksargių evangelikų liuteronų parapijos kunigas.

Petras Knispelis gimė Jurgio ir Anės (g. Jonušaitytės) Knispelių šeimoje, augo ir mokėsi Tauragėje. 1924 m. liepos 15 d. Tauragės evangelikų liuteronų bažnyčioje vedė našlę Elzbietą Mikelaitienę (g. Lingaitytę), ilgamečio Batakių evangelikų liuteronų parapijos tarybos pirmininko Juozo Lingaičio seserį. Aktyviai dalyvavo bažnyčios gyvenime. 1941 m. pradžioje iš sovietų okupuotos Lietuvos „repatrijavo“ į Vokietiją.

Kun. Petras Knispelis, 1966 m.

Po Antrojo pasaulinio karo grįždamas į Lietuvą, Petras Knispelis neišvengė sovietų represijų – pateko „ištyrimui“ į Sibirą. Galiausiai grįžęs į Tauragę, ėmė rūpintis Lauksargių evangelikų liuteronų bažnyčios išsaugojimu. Ši Mažosios Lietuvos pakraštyje 1887 m. spalio 6 d. pašventinta mūrinė bažnyčia, rusų kariuomenės nuniokota per Pirmąjį pasaulinį karą, Antrojo pasaulinio karo metu nenukentėjo, tačiau buvo nusiaubta iš karto po jo – sunaikinus suolus, altorių, vargonus, joje įrengta arklidė.

Gavęs Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios kunigo senjoro Eriko Leijerio (1906–1951) vadovaujamos Konsistorijos įgaliojimus, kantorius Petras Knispelis 1947 m. birželio 30 d. iš Tauragės persikrausto į Lauksargius, čia padeda telkti po karo likusius parapijiečius. Kadangi sovietų nacionalizuotoje klebonijoje valdžia apgyvendino į Klaipėdos kraštą atkeltus naujakurius kolūkiečius, gyventi tenka varganame šalia bažnyčios įrengtame būste.

Kantoriaus Petro Knispelio ir seniūnų Jono Preikšaičio bei Andriaus Martinaičio atkaklumo dėka susitelkusi Lauksargių evangelikų liuteronų parapija 1947 m. liepos 20 d. atgavo savo bažnyčią, o 1948 m. liepos 31 d. buvo Religinių kultų reikalų tarybos įgaliotinio įstaigos oficialiai įregistruota, žinoma, primetant jai sovietinės valdžios diktuojamas pastoracinės veiklos sąlygas. Norint išlaikyti atgautąją bažnyčią, reikėjo valdžiai mokėti didelius mokesčius. Kantorius Petras Knispelis lankė parapijiečius ir, nepaisydamas sovietinių įstatymų, draudusių tokią veiklą, rinko lėšas bažnyčios išlaikymui. Lauksargių evangelikų liuteronų parapijai savo bažnyčios pastatą pavyko išsaugoti per visą sovietų okupacijos laikotarpį.

Kunigo Petro Knispelio kapas Joniškės (Tauragės r.) kapinėse, 2017. Nuotraukos autorius Jonas Dikšaitis

1948 m. rugsėjo 19 d. oficialiai įregistravus Ramučių evangelikų liuteronų parapiją, iki 1951 m. ją reguliariai lankė kantorius Petras Knispelis iš Lauksargių.

1953 m. Petras Knispelis tampa diakonu, nuo 1957 m. lapkričio 12 d. aptarnauja ir Švėkšnos evangelikų liuteronų parapiją, o nuo 1962 m. rudens – rugpjūčio 9 d. žuvus kunigui Arvydui Briedžiui (1907–1962) – dar ir Skirsnemunės-Žvyrių evangelikų liuteronų parapiją. Iki 1964 m. Petras Knispelis įšventinamas kunigu diakonu.

1967 m. rugpjūčio 27 d., švenčiant Švėkšnos evangelikų liuteronų bažnyčios 100 metų  jubiliejų, kunigas senjoras Vilhelmas Žanas Burkevičius (1885–1971), dalyvaujant kunigams Jonui Kalvanui (1914–1995) ir Jonui Armonaičiui (1929–1990), ordinavo Petrą Knispelį kunigu.

1970 m. rugpjūčio 23 d. Tauragėje įvykusiame antrajame pokariniame Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios Sinode kunigas Petras Knispelis buvo išrinktas LELB Konsistorijos revizijos komisijos pirmininku, 1976 m. birželio 20 d. LELB III Sinode perrinktas antrai kadencijai.

Aktyvią dvasinę tarnystę kunigas Petras Knispelis vykdė iki 1987 m., kol leido sveikata. Sulaukęs devyniasdešimties, mirė 1990 m. liepos 19 d. Lauksargiuose, Tauragės rajone. Palaidotas Tauragės evangelikų liuteronų Joniškės kapinėse šalia žmonos Elzbietos Knispelienės.

Pagrindinėje nuotraukoje Lauksargių evangelikų liuteronų bažnyčia, 2012. Nuotraukos autorius Kęstutis Pulokas

Leave a Comment

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *