Paskutinysis „Santaros“ vadas Jurgis Reisgys

2005 m. kovo 30 d. Gryneikre, Australijoje, mirė Jurgis Reisgys, mokytojas, visuomenės veikėjas, spaudos bendradarbis, skulptorius, Mažosios Lietuvos enciklopedijos talkininkas. Jurgis Reisgys gimė 1914 m. gegužės 11 d. Jurgiuose (Gelžinių vls., Klaipėdos aps.) stambaus ūkininko, visuomenės veikėjo Martyno ir Anos (g. Dėckytės) Reisgių šeimoje, buvo vyriausias iš šešių vaikų. Pradžios … Tęskite Paskutinysis „Santaros“ vadas Jurgis Reisgys skaitymą