1985 m. liepos 22 d. Vilniuje mirė Helmutas Ramonaitis, miškininkas, pedagogas, visuomenės veikėjas.

Helmutas Ramonaitis miškininko uniforma

Helmutas Ramonaitis gimė 1916 m. kovo 22 d. Kavoliuose (Meišlaukių vls., Tilžės aps.) ūkininkų Richardo ir Marės Ramonaičių šeimoje. Senelis Teodoras Ramonaitis (1848–1894) buvo miškininkas.

Baigęs gimtųjų Kavolių pradžios mokyklą, Helmutas Ramonaitis dirbo tėvų ūkyje, netrukus įsitraukė į vietos jaunimo bei kitų visuomeninių organizacijų veiklą, įkūrė pirmąjį Klaipėdos krašte Kavolių jaunųjų ūkininkų būrelį. Paragintas mokytojo Jono Linkio (1900–1973), vieno iš Klaipėdoje leisto laikraščio „Lietuvos keleivis“ redaktorių, Helmutas Ramonaitis pradėjo bendradarbiauti spaudoje, „Lietuvos keleivyje“ spausdino Aro bei Arūno slapyvardžiais pasirašytus eilėraščius.

1934 m. Helmutas Ramonaitis suorganizavo Klaipėdos krašto giedotojų draugijos Kavolių skyrių. Tais pačiais metais įsteigė Vilniui vaduoti sąjungos Kavolių skyrių ir jam vadovavo, organizavo evangelikų liuteronų švietimo ir labdaros draugijos „Sandora“ Aužkykių skyrių. Domėjosi astronomija, susirašinėjo su Karaliaučiaus universiteto observatorijos darbuotoju Karlu Fedtke ir šio remiamas pasigamino teleskopą.

Nuo 1936 m. Helmutas Ramonaitis mokslus tęsė Klaipėdos spartesniojoje mokykloje. Ją baigęs, 1938 m. įstojo į Alytaus aukštesniąją miškininkystės mokyklą, toliau aktyviai dalyvavo visuomeninėje veikloje.

Helmuto Ramonaičio antkapis Kavolių kapinėse, 2010 m. Nuotrauka Annelie Stöllger

Netrukus po to, kai 1939 m. kovo 23 d. Klaipėdos kraštas buvo prijungtas prie Vokietijos, Helmutas Ramonaitis dėl savo visuomeninės veiklos tėviškėje buvo žiauriai sumuštas hitlerininkų, pasitraukė į Didžiąją Lietuvą. Vedė Emiliją Čepinskaitę (1916–1996), šeima susilauks trijų vaikų. Vokietmečiu Lietuvoje Helmutas Ramonaitis buvo Miškų ūkio departamento direktoriaus pavaduotojas.

Prasidėjus antrajai sovietų okupacijai, Helmutas Ramonaitis su šeima liko Lietuvoje, tačiau NKVD paėmus jo pasą, kelerius metus turėjo slapstytis. Gavęs dokumentus Prano Pranaičio pavarde, Helmutas Ramonaitis porą metų dirbo vokiečių kalbos mokytoju Joniškio gimnazijoje, kurios direktorius tuo metu buvo jo vaikystės draugas. Vėliau ilgą laiką Helmutas Ramonaitis gyveno Jonavoje, stengėsi palaikyti ryšius su kraštiečiais, rūpinosi Mažosios Lietuvos palikimo išsaugojimu.

Helmutas Ramonaitis mirė Vilniuje 1985 m. liepos 22 d., sulaukęs šešiasdešimt devynerių, vos dvejais metais pergyvenęs 1983 m. mirusį garbaus amžiaus tėvą. Palaidotas šalia tėvų ir kitų giminaičių gimtųjų Kavolių evangelikų liuteronų kapinėse, netoli Usėnų (Šilutės r.).

Pagrindinėje nuotraukoje Helmutas Ramonaitis, 1979 m. Jonavoje. Nuotrauka Bernardo Aleknavičiaus.

Leave a Comment

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *