Prieš 27-erius metus 1993 metų rugsėjo 4-ąją į Lietuvą atvyko ir savo viešnagę mūsų krašte pradėjo popiežius Jonas Paulius II. Jis buvo pirmasis Romos katalikų bažnyčios popiežius, kuris aplankė Lietuvą. Tai buvo labai svarbus įvykis, mat prieš dvejus metus paskelbus nepriklausomybę nuo Sovietų sąjungos, šitoks popiežiaus atvykimas buvo svarbus solidarumo ir bendrystės gestas, turėjęs tiek dvasinę, tiek ir politinę reikšmę.

Šis iš Lenkijos kilęs popiežius gerai pažinojo komunistinę savo gimtosios šalies tikrovę, todėl jam buvo gerai suprantama Baltijos tautų kova už laisvę. Jau 1991 metais kardinolu Lietuvai paskyręs Audrį Juozą Bačkį, popiežius išreiškė viltį greitu laiku aplankyti mūsų šalį. Po metų Vatikanas patvirtino šį siekį, o dar kitų metų rugsėjį išlipęs iš lėktuvo, popiežius atsiklaupęs pabučiavo Lietuvos žemę.

Popiežiaus vizitas mūsų šalyje truko keturias dienas ir buvo lydimas gausių susitikimų su Lietuvos tikinčiais – dvasininkais bei pasauliečiais. Taip pat Apaštališkojoje nunciatūroje popiežius dalyvavo ekumeniniame susitikime su kitų tikėjimų atstovais, kitą dieną – su diplomatais, Vilniaus Šv. Jonų bažnyčioje – su kultūros ir meno atstovais, o Šventosios Dvasios bažnyčioje – su lenkų bendruomene.

Kartu popiežius Jonas Paulius II čia lankėsi ir kaip piligrimas, aplankęs ir meldęsis Vilniaus arkikatedroje prie Lietuvos globėjo šv. Kazimiero palaikų, Aušros Vartų šventovėje, Šiluvoje, Kryžių kalne.

Išvykęs iš Lietuvos popiežius Jonas Paulius II tęsė savo kelionę po Baltijos šalis.

Leave a Comment

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *