Rugsėjo 6 d. minimas gyva legenda sovietmečiu tapusio poeto, pagal kurio lyrinius tekstus sukurtas dainas dainavo tiek jauni, tiek seni,  Pauliaus Širvio šimtmetis. Pats poetas pasižymėjo audringu gyvenimu, neretai savo eilėraščius rašė kavinėse ant servetėlių ir skiaučių, paskui jas išdalindavo.

Būsimo poeto gyvenimas nebuvo lengvas: anksti mirus abiem tėvams su broliu glaudėsi pas gimines, paskui augo vaikų namuose. Šiltuoju sezonu ganė gyvulius, o kai užšaldavo ganyklos ir pargindavo galvijus į tvartus, lankė Dusetų ir Aleksandravėlės pradžios mokyklas.

1940–1941 metais mokėsi karo mokykloje. Prasidėjus Antrajam pasauliniam karui, tarnavo Raudonojoje armijoje. Beje, ir vėlesniais metais jis dažnai dalyvaudavo pergalės minėjimo paraduose, vilkėdamas karinę uniformą, todėl yra daug išlikusių būtent taip apsirengusio poeto fotografijų.

Karo metais net du kartus buvo patekęs į vokiečių nelaisvę ,o atsidūręs karo belaisvių mirties stovykloje netoli Minsko – pabėgo. Sugautas buvo išsiųstas į Vokietiją darbams, tačiau ir iš ten bėgo tris kartus. Kaip eilinis lietuviškosios divizijos kareivis dalyvavo mūšiuose šiaurės Lietuvoje ir Kurše, buvo sužeistas. 1945 m. rudenį iš kariuomenės paleistas.

Pokariu redagavo rajoninius laikraščius Rokiškyje, Pandėlyje, Merkinėje ir Rūdiškėse. Vėliau dirbo „Literatūros ir meno“, „Moksleivio“, „Genio“ redakcijose. Dar vėliau Maskvos Maksimo Gorkio literatūros institute mokėsi poetikos, literatūros teorijos ir praktikos gudrybių.

Savo kūrybą pradėjo publikuoti 1948 metais, o debiutavo 1954 metais eilėraščių rinkiniu „Žygio draugai“. Per savo gyvenimą išleido 4 eilėraščių rinkinius, vieną kūrybos rinktinę bei dvi poezijos knygas vaikams. Už visos savo kūrybos rinktinę 1972 m. gavo respublikinę literatūros premiją, o 1973-aisias tapo „Poezijos pavasario“ laureatu.

1991-aisiais išleista atsiminimų apie poetą knyga „Kol Nemunas bus…“. Vėliau pasirodė Rimanto Šavelio, Alfonso Krasausko, Stasio Lipskio bei Edvardo Uldukio atsiminimų arba biografinės knygos, kuriose pasakojama pažinties su P. Širviu istorijos. 2007 m. išleista Alfo Pakėno sudaryta išsami rinktinė atsiminimų knyga „Metai su Pauliumi. Atsiminimai apie Paulių Širvį“.

Poetas palaidotas Vilniaus Antakalnio kapinėse.

Nuotraukoje Paulius Širvys apie 1978 m. Nuotr. iš Maironio lietuvių literatūros muziejaus fondų

Leave a Comment

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *