1990 m. spalio 5 d. Vilniuje įkurtas Atviros Lietuvos fondas. Tai yra AV finansininko George Soroso įkurta nepriklausoma, nevyriausybinė, nepelno organizacija, kuri iki 2008 m. taip pat veikė kaip paramos fondas.

ALF yra vienas iš daugiau nei penkiasdešimties G. Soroso įkurtų fondų ir organizacijų Rytų ir Vidurio Europoje, Azijoje, Afrikoje. Visus fondus sieja atviros visuomenės idėja, jie bendradarbiauja, dalijasi patirtimi, vykdo bendras programas, tačiau išlieka savarankiški.

Pirmąją Atviros Lietuvos Fondo Valdybą sudarė prof. Irena Veisaitė, dr. Natalija Kasatkina, prof. Ramūnas Katilius, dr. Darius Kuolys, prof. Kęstutis Nastopka, prof. Stasys Stačiokas, prof. Giedrius Uždavinys, o jos pirmininku (1990–1993 m.) buvo išrinktas prof. Česlovas Kudaba. 1993–1999 m. pirmininkavo prof. Irena Veisaitė, 2000–2002 m. – prof. Egidijus Aleksandravičius, nuo 2002 m. – Gintautas Bartkus.

1999–2000 m. buvo reorganizuota fondo struktūra, peržiūrėtos visos programos, pakeistos, susiaurintos ir sukonkretintos fondo veiklos prioritetinės kryptys, numatyta tolesnė raida.

2000–2003 m. ALF savo veiklą sutelkė pilietinės visuomenės stiprinimo, viešosios politikos formavimo ir informacinės visuomenės plėtros kryptimis. Tuo laikotarpiu veikė Švietimo ir mokslo, Bibliotekų, Moterų, Pilietinių iniciatyvų, Teisės, Visuomenės sveikatos, Informacijos, Leidybos ir kitos programos. Anksčiau vykdytų programų ir projektų pagrindu ALF vienas ar kartu su partneriais įsteigė 26 savarankiškas nevyriausybines organizacijas ar padalinius, įsitraukusius į kitų organizacijų struktūrą.

2004–2007 m. ALF, atsižvelgdamas į politinę, ekonominę ir socialinę visuomenės raidą, savo veiklos prioritetais pasirinko pilietinės visuomenės sąmoningumo stiprinimą ir žmogaus teisių užtikrinimą.

2015 m. ALF atnaujino savo veiklą. Organizacijos veiklos tikslai – plėtoti veiklą pilietinės visuomenės, švietimo, mokslo, kultūros, teisės, žinių visuomenės plėtros, socialinės medijos, nepriklausomos žiniasklaidos,  visuomenės sveikatos ugdymo, socialinėse ir kitose srityse; stiprinti pagrindinių teisių, mažumų apsaugą Lietuvoje ir Europoje, mažinti diskriminacijos apraiškas ir skatinti toleranciją visuomenėje; stiprinti bendruomenes, nevyriausybines organizacijas, ypač jaunimo; prisidėti prie jų įgalinimo formuoti visuomenę ir daryti jai įtaką.

ALF dėka buvo įvykdyta virš 40 stambesnių ir smulkesnių programų, išleista virš 750 knygų, skirta per 70 milijonų JAV dolerių, sukurtos 26 dukterinės organizacijos bei nepriklausomos programos, paremtos daugiau nei 2500 žmonių kelionės į konferencijas ir stažuotes užsienyje.

Leave a Comment

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *