1988 metų spalio 22 d. Sąjūdžio suvažiavime paskelbta apie Vilniaus arkikatedros bei šv. Kazimieros bažnyčios grąžinimą tikintiesiems.

Jau kitą rytą Lietuvos vyskupai ir kardinolas Vincentas Sladkevičius aukojo šv. Mišias prie grąžintos katedros durų, kuri tuo metu oficialiai dar buvo Paveikslų galerija. Pamaldose dalyvavo ne tik kiti Lietuvos vyskupai bei kunigai, tačiau ir kitų religinių konfesijų dvasininkai: Vilniaus pravoslavų arkivyskupas Viktorinas ir liuteronų vyskupas J. Kalvanas bei Kestono kolegijos vedėjas anglikonų kunigas Maiklas Burdo

Po keturis mėnesius užtrukusių restauravimo darbų, kurių metu atstatytas altorius, sakykla, vyskupo sostas, įrengta zakristija, 1989 m. vasario 5 d. įvyko iškilmingas arkikatedros atšventinimas. Šioms iškilmėms vadovavo tuometinis Vilniaus arkivyskupas Julijonas Steponavičius.

1989 m. kovo 4 d. į arkikatedrą iš šv. Petro ir Povilo bažnyčuos buvo iškilmingai perneštas karstas su šv. Kazimiero palaikais.

1993 m. buvo atstatytos skulptoriaus Stanislovo Kuzmos sukurtos skulptūros ant Katedros fasado.

Tų metų rugsėjo 4 d. Katedroje savo apaštališkąjį vizitą pradėjo popiežius Jonas Paulius II.

Leave a Comment

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *