1992 metų spalio 25 d. referendumu priimtas pagrindinis Lietuvos įstatymas – Lietuvos Respublikos Konstitucija. Tai aukščiausią teisinę galią turintis šalies dokumentas, nustatantis Lietuvos politinės, teisinės ir ekonominės sistemos pagrindus. Joje įtvirtintos piliečių laisvės ir teisės, taip pat demokratinė santvarka, valdžios institucijos, valdžių padalijimo principai.

Tai buvo pirmas kartas Lietuvos istorijoje kai šį – didžiausią teisinę galią turintį aktą – priėmė steigiamoji šalies valdžia – Tauta. Taip pat numatyta ir Konstitucinį teisingumą bei priežiūrą vykdančioji institucija – Konstitucinis Teismas.

Šiuo metu galiojančios Konstitucijos pirmtakės buvo: laikinosios 1918, 1919, 1920 m. bei nuolatinės 1922, 1938 m. Konstitucijos.

Ši Konstitucija įsigaliojo 1992 m. lapkričio 2 d.

Leave a Comment

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *