1890 m. lapkričio 20 d. Skirvytėlėje (Skirvytės vls., Pakalnės aps.) gimė Otonas Dovydas Tolišius, žurnalistas, redaktorius, visuomenės veikėjas, Pulicerio premijos laureatas.

Otonas Dovydas Tolišius (Otto David Tolischus) augo gausioje lietuvininkų ūkininkų Dovo ir Marės (g. Kubiliūtės) Tolišių šeimoje (tėvas taipogi buvo laivininkas, kaimo seniūnas). Lankė Skirvytėlės ir Rusnės mokyklas, dirbdamas pas Rusnės advokatą, mokėsi raštvedybos.

Otono D. Tolišiaus straipsnis apie „Volkswagen“ dienraštyje „The New York Times“.

Septyniolikmetis Otonas Dovydas Tolišius 1907 m. išvyko į Jungtines Amerikos Valstijas, kur pakviestas motinos giminaičių jau buvo įsikūręs vyresnysis brolis, būsimasis teisininkas Jonas Tolišius (1887–1973). Iš pradžių Otonas Dovydas Tolišius rado darbą vokiškoje spaustuvėje Sirakūzuose, Niujorko valstijoje, vėliau kurį laiką dirbo Trentone, Naujojo Džersio valstijoje. 1913 m. tapęs JAV piliečiu, pradėjo žurnalistikos studijas Niujorke Kolumbijos universitete, kurį baigė 1916 m. ir tais pačiais metais įsidarbino Klivlando dienraštyje „Cleveland Press“, 1921 m. tapo jo redaktoriumi. 1918 m. tarnavo seržantu JAV kariuomenėje.

Keletą kalbų gerai mokėjęs Otonas Dovydas Tolišius 1923 m. buvo išsiųstas į Europą naujienų agentūros „Universal Service“ korespondentu. Iki 1931 m. dirbo Berlyne, 1931–32 m. buvo „International News Service“ Europos skyriaus vedėjas Londone, 1933–40 m. dienraščio „The New York Times“ korespondentų štabo narys Berlyne. Vienas pirmųjų JAV spaudoje 1938 m. aprašė vokišką „Folksvageno“ automobilių projektą. Bent keletą kartų lankėsi Lietuvoje, 1939 m. spalį su kitais užsienio žurnalistais stebėjo Vilniaus krašto grąžinimą Lietuvai.

Dėl publikacijose apie hitlerinės Vokietijos įsiveržimą į Lenkiją išdėstyto požiūrio ir nacionalsocialistų valdžios kritikos, 1940 m. kovo mėnesį Otonas Dovydas Tolišius buvo priverstas palikti Berlyną. Išvyko į Skandinaviją. Reziduodamas Stokholme, JAV spaudoje rašė apie Baltijos valstybių okupaciją.

1940 m. už Berlyne parašytus straipsnius, nušviečiančius to meto gyvenimą Vokietijoje, Otonui Dovydui Tolišiui JAV skirta prestižinė Pulicerio žurnalistikos premija. 1941 m. jis apdovanotas Kolumbijos universiteto medaliu „Už pasižymėjimą žurnalistikoje“.

1941 m. sausį Otonas Dovydas Tolišius buvo paskirtas „The New York Times“ ir „London Times“ korespondentu Japonijoje, vadovavo „The New York Times“ biurui Tokijuje. Praėjus kelioms valandoms, kai 1941 m. gruodžio 7 d. Japonija užpuolė JAV karinę jūrų bazę Perl Harbore, Otonas Dovydas Tolišius buvo suimtas, apkaltinus šnipinėjimu. Tardant kankintas, kalintas sunkiomis sąlygomis. Gelbėjo „The New York Times“ bendradarbis, japonų žurnalistas Junnosuke Ofusa (1908–1994), kelis mėnesius parūpindavęs kaliniui maisto ir švarių drabužių, kol 1942 m. gegužę, apsikeičiant karo belaisviais, Otonas Dovydas Tolišius su grupe kitų nelaisvėje laikytų žurnalistų Japonijos valdžios buvo perduotas JAV.

Otono D. Tolišiaus 1940 m. išleista knyga „They Wanted War“.

Grįžęs į Niujorką, Otonas Dovydas Tolišius toliau dirbo dienraščio „The New York Times“ redakcijoje, priklausė „Amerikos užjūrių spaudos klubui“. Karo metais išleido publicistikos knygas „They Wanted War“ („Jie norėjo karo“, 1940 m.), „How Hitler prepared“ („Kaip Hitleris ruošėsi“, 1940 m.), „Tokyo Record“ („Tokijo protokolas“, 1943 m.) ir „Through Japanese Eyes“ („Japono akimis“, 1945 m.).

Po karo Otonas Dovydas Tolišius vėl lankėsi Europoje, 1947 m. rugsėjį Vokietijoje Hanau susitiko su Lietuvių tremtinių bendruomenės Vyriausiojo komiteto nariais, domėjosi pabėgėlių iš sovietų okupuotų šalių reikalais. 1947 m. spalio 17 d. Niujorke Otonas Dovydas Tolišius buvo priimtas Lietuvių spaudos klubo garbės nariu.

1949 m. lapkričio 25 d. Otonas Dovydas Tolišius vedė graikų kilmės Nayą Grecią Zavoyanni.

Gyvendamas Niujorke, Otonas Dovydas Tolišius nuolat bendravo su lietuvių išeivija, Niujorko radijo laidose bei straipsniuose dienraštyje „The New York Times“ Amerikos visuomenei primindavo Lietuvos okupacijos neteisėtumo klausimą, beveik kasmet Vasario 16-ąją vedamuoju paminėdavo Lietuvos Nepriklausomybės sukaktį. Į pensiją išėjo 1964 m.

1965 m. vasario 25 d. Niujorke Otonui Dovydui Tolišiui kartu su dar dvidešimt dviem žiniasklaidos bendradarbiais buvo įteikti Pavergtųjų Europos Tautų Asamblėjos apdovanojimai.

Eidamas septyniasdešimt septintuosius, Otonas Dovydas Tolišius po sunkios ligos mirė Niujorke 1967 m. vasario 24 d., čia ir palaidotas vasario 27 d.

Pagrindinėje nuotraukoje Otonas Dovydas Tolišius „The New York Times“ redakcijoje

One Comment

  1. Kokių mokytų lietuvių randasi iš Mažosios Lietuvos, kuriuos įvertina net Amerikoje. Gal įvertins ir lietuvių mokslininkai bei istorikai ir nebekartos tos akivaizdžios netiesos, girdi, iš jų nieko gero nebuvo…

Leave a Comment

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *