Ar žinote, kas yra Čekijos šventasis globėjas? Jonas Nepomukas, kurio žemiškoji kelionė tragiškai  baigėsi  upėje 1393 m. kovo 20-ąją.

Jis gimė apie 1340 m. mažame Nepomuko miestelyje netoli Pilzeno, Bohemijoje. Prahos ir Paduvos universitetuose studijavo teologiją ir kanonų teisę. 1380 m. įšventintas į kunigus. Vėliau apsigynė kanonų teisės daktaro vardą ir pradėjo darbą Prahos arkivyskupijoje. 1389 m. paskirtas Prahos šv. Vito katedros kanauninku, ėjo Prahos vyskupijos generalvikaro pareigas, buvo Čekijos karaliaus Vaclovo IV Liuksemburgiečio (1378-1419) žmonos Joanos nuodėmklausiu.

Kilus ginčui tarp karaliaus Vaclovo IV ir Prahos arkivyskupo Jano Jenšteino (1350-1400) dėl bažnyčios įtakos valstybei, palaikė arkivyskupo pusę. Už pasipriešinimą karaliui Jonas Nepomukas buvo suimtas, tardomas, kankinamas ir pasmerktas myriop. Karaliui įsakius, 1393 m. kovo 19 d. naktį buvo surištas ir nuo tilto įmestas į Vltavos upę.

Popiežius Inocentas XIII (1721-1724) 1721 m. gegužės 31 d. Joną Nepomuką paskelbė palaimintuoju. Po aštuonerių metų popiežius Benediktas XIII (1724-1730) 1729 m. kovo 19 d. Joną Nepomuką kanonizavo. Gegužės 16 diena tapo šv. Jono Nepomuko diena. Šis šventasis laikomas Čekijos, kunigų, upeivių, sielininkų, malūnininkų, tiltų globėju, saugančiu nuo potvynių ir visų vandens nelaimių, be to, tikima, kad globoja visus neteisingai apkaltintuosius.

Šventasis dažnai vaizduojamas su kunigo drabužiais, jį pažinti taip pat padeda balta kamža arba rochetė ir biretas ant galvos. Kiti atributai – krucifiksas, palmės šakelė, kartais knyga ar nimbas su penkiomis žvaigždutėmis, primenančiomis legendą apie Vltavos upėje sužibusias žvaigždes, kai Jonas Nepomukas buvo numestas nuo tilto. Kitas, retesnis simbolis – raudonas liežuvis.

Lietuvos-Lenkijos valdovas Augustas II (1709-1733) šv. Joną Nepomuką pasirinko valstybės patronu, greta šv. Stanislovo ir šv. Kazimiero. XVIII a. antroje pusėje į Lietuvos-Lenkijos valstybę šio šventojo kultą atnešė jėzuitai. Vilniuje prie Trinitorių vienuolyno veikė šv. Jono Nepomuko brolija. Greitai šv. Jonas Nepomukas tapo vienu populiariausiu šventųjų.

Leave a Comment

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *