Atodangos

Išbandymų istorija (II). Didysis Lisabonos žemės drebėjimas
Atodangos, Pasaulis yra gražus

Išbandymų istorija (II). Didysis Lisabonos žemės drebėjimas

Jei reikėtų išskirti didžiausią poveikį turėjusį XVIII amžiaus įvykį, veikiausiai, konkuruotų dvi datos – Didžioji Prancūzijos revoliucija, radikaliai pakeitusi visą Vakarų civilizaciją, ir didžiausias visų laikų žemės drebėjimas Europos žemyne, kuris ne tik sugriovė Lisaboną, per kelias minutes pakeitė pasaulio geopolitiką, išbraukdamas iš galingiausių valstybių sąrašo Portugaliją, bet taip pat […]

[SCM]actwin,0,0,0,0;DSCF3311 - Windows Photo Viewer
dllhost.exe
16/03/2014 , 4:28:11 PM
Atodangos

Mokytojas Jurgis Purvinas

1995 m. kovo 26 d. Adelaidėje, Australijoje, mirė Jurgis Purvinas, mokytojas, vargonininkas, Mažosios Lietuvos visuomenės veikėjas. Jurgis Purvinas gimė 1902 m. birželio 19 d. Klipščiuose (Barškių vls., Klaipėdos aps.) Jokūbo ir Katrynės (g. Šmitaitės) Purvinų šeimoje. 1923 m. pavasarį baigęs Klaipėdos mokytojų seminarijos trejų metų kursą ir išlaikęs egzaminus, Jurgis […]

Išbandymų istorija (I). Juodoji mirtis Europoje
Atodangos, Augame kartu

Išbandymų istorija (I). Juodoji mirtis Europoje

Šiandien žmonija kenčia nuo koronaviruso pandemijos. Ji jau nusinešė daugybę aukų ir visiškai neaišku, kaip viskas klostysi toliau. Gera proga įdėmiau pažvelgti į istoriją ir giliau paanalizuoti didžiausias praeities katastrofas. Ypač tas, kurios radikaliai perkeitė Europos istoriją. Pradėsime nuo antrosios istoriškai dokumentuotos pandemijos, kuri dar žinoma Juodosios mirties vardu. Tiesa, […]

Nuotraukos autorius: Markus Spiske
Atodangos

Akistata su koronavirusu: kodėl mes kaupiame tualetinį popierių?

Gyvename tikrai įdomiais ir nenuspėjamais laikais. Koronavirusas užfiksuotas jau praktiškai kiekviename pasaulio kampelyje ir kasdien išgirstame apie daugiau užsikrėtusių žmonių. Nieko nuostabaus, kad pasaulinės pandemijos metu jaučiame nerimą dėl savo ir artimųjų sveikatos bei gerbūvio. Be to, uždarytos mokyklos bei kitos švietimo įstaigos, dauguma mūsų dirba nuotoliniu būdu ir dienas […]

Prieš 30 m. Lietuvoje nutraukta KGB veikla
Atodangos

Prieš 30 m. Lietuvoje nutraukta KGB veikla

KGB statusas absoliučiai pasikeitė iškart po 1990 m. kovo 11-osios – ji oficialiai tapo sveti­mos valstybės įstaiga, veikusia atkurtoje Lietuvos Respublikoje pagal Sovietų Sąjungos įsta­tymus. Tačiau Lietuvos Respublikos Ministrų Taryba būtent 1990 m. kovo 23 d. savo nutarimu įpareigojo Lietuvos SSR KGB nutraukti savo veiklą ir susilikviduoti. Jau kovo 27 […]

Tilžės lietuvių giedotojų draugijos 30 metų sukaktuvių šventė 1925 m., centre sėdi draugijos įkūrėjas ir vadovas Vilius Storosta-Vydūnas, abipus jo – Mažosios Lietuvos visuomenės ir kultūros veikėjai, spaustuvininkai Martynas Jankus ir Enzys Jagomastas.
Atodangos

Spaustuvininkas Enzys Jagomastas

Prieš 150 metų gimė Enzys Jagomastas, spaustuvininkas ir leidėjas, spaudos bendradarbis, bibliofilas, Mažosios Lietuvos visuomenės, kultūros ir politikos veikėjas, Tilžės akto signataras. Enzys Jagomastas gimė 1870 m. kovo 22 d. Lumpėnuose (Tilžės aps.) gausioje ūkininkų Martyno ir Marės (g. Pėčaitytės) Jagomastų šeimoje. Kai Enziui buvo vos šešeri, tragiškai žuvo tėvas. […]

Kardinolas Sigitas Tamkevičius: „Tikėjimas lengvino kalėjimo kryžių“
Atodangos

Kardinolas Sigitas Tamkevičius: „Tikėjimas lengvino kalėjimo kryžių“

Žurnalas „Ateitis“, 2019 Nr. 10 Sigitas Tamkevičius (g. 1938-11-07) – kardinolas, Kauno arkivyskupas emeritas, pasipriešinimo sovietų okupaciniam režimui dalyvis, tikinčiųjų ir pilietinių teisių gynėjas. 1955–1957 ir 1960–1962 studijavo Kauno tarpdiecezinėje kunigų seminarijoje (1957–1960 tarnavo sovietų armijoje), 1962 m. buvo įšventintas kunigu. 1969 m. už akciją dėl Kauno kunigų seminarijos sovietų […]

Katalikų Bažnyčios Kronika Lietuvoje – stebuklas, kuris tęsėsi 17 metų
Atodangos

Katalikų Bažnyčios Kronika Lietuvoje – stebuklas, kuris tęsėsi 17 metų

2020 metų kovo 19 dieną sukanka 48 metai, kai 1972 metais pogrindžio sąlygomis Lietuvoje buvo išleistas pirmasis „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos“ (LKBK) numeris. Leidinys, kurio tikslas buvo pramušti skylę sovietinėje propagandinės informacijos sienoje, parodyti tikrąją tikinčiųjų situaciją Lietuvoje. Leidinio redaktoriumi pasiryžo būti kunigas Sigitas Tamkevičius. Jam teko veikti itin sudėtingomis […]

Prasmės tyrinėtojui K. Nastopkai – 80!
Atodangos

Prasmės tyrinėtojui K. Nastopkai – 80!

1940 m. kovo 18 d. Kaune gimė literatūrologas, literatūros kritikas, vertėjas, habilituotas humanitarinių mokslų daktaras, A. J. Greimo semiotikos ir literatūros teorijos centro profesorius Kęstutis Nastopka. Trumpa biografija: mokėsi Biržų 2-ojoje vidurinėje mokykloje, 1962 m. baigė lituanistiką Vilniaus universitete. 1962–1965 m. stažavosi Rygos universitete. 1966–1972 m. buvo Lietuvių kalbos ir literatūros instituto […]

Lauksargių kunigas Petras Knispelis
Atodangos

Lauksargių kunigas Petras Knispelis

1900 m. kovo 16 d. Tauragėje gimė Petras Knispelis, ilgametis Lauksargių evangelikų liuteronų parapijos kunigas. Petras Knispelis gimė Jurgio ir Anės (g. Jonušaitytės) Knispelių šeimoje, augo ir mokėsi Tauragėje. 1924 m. liepos 15 d. Tauragės evangelikų liuteronų bažnyčioje vedė našlę Elzbietą Mikelaitienę (g. Lingaitytę), ilgamečio Batakių evangelikų liuteronų parapijos tarybos […]

Žmogus su gitara, įrodęs, kad galima būti populiariam, bet ne banaliam
Atodangos

Žmogus su gitara, įrodęs, kad galima būti populiariam, bet ne banaliam

2008 m. kovo 15 dieną po sunkios ligos mirė poetas, muzikantas, bardas, ypatingą charizmą turėjęs kūrėjas ir laidų vedėjas Vytautas Kernagis. Jis buvo vienas iš XX a. antros pusės kultūrinių simbolių Lietuvoje. Tai, kad šiandien turime daug talentingų bardų, neabejotinai yra Vytauto Kernagio nuopelnas, nes jis įkvėpė žmones kurti, parodė, […]

115-osios kunigo Alfonso Lipniūno gimimo metinės: ugninga, pasiryžimų kupina asmenybė
Atodangos

115-osios kunigo Alfonso Lipniūno gimimo metinės: ugninga, pasiryžimų kupina asmenybė

1905 m. kovo 12 d., lygiai prieš 115 m., Panevėžio raj. Talkonių kaime, gausioje valstiečių šeimoje gimė būsimasis Dievo tarnas, kunigas, jaunimo apaštalas Alfonsas Lipniūnas. Buvo septintasis vaikas iš dešimties. Vaikystė prabėgo ganant gyvulius. Sulaukęs 12 metų pradėjo lankyti Pumpėnų pradinę mokyklą, o po dvejų metų įstojo į Panevėžio gimnazijos trečią […]