Atodangos

Pulicerio premijos laureatas iš Rusnės Otonas Dovydas Tolišius
Atodangos

Pulicerio premijos laureatas iš Rusnės Otonas Dovydas Tolišius

1890 m. lapkričio 20 d. Skirvytėlėje (Skirvytės vls., Pakalnės aps.) gimė Otonas Dovydas Tolišius, žurnalistas, redaktorius, visuomenės veikėjas, Pulicerio premijos laureatas. Otonas Dovydas Tolišius (Otto David Tolischus) augo gausioje lietuvininkų ūkininkų Dovo ir Marės (g. Kubiliūtės) Tolišių šeimoje (tėvas taipogi buvo laivininkas, kaimo seniūnas). Lankė Skirvytėlės ir Rusnės mokyklas, dirbdamas […]

Dailėtyrininkui ir poetui Alfonsui Andriuškevičiui – 80
Atodangos

Dailėtyrininkui ir poetui Alfonsui Andriuškevičiui – 80

Lapkričio 18 d.  Lietuvos poetui, dailėtyrininkui, eseistui Alfonsui Andriuškevičiui sukanka 80 metų. 1965 m. jis baigė Vilniaus universitetą (filologijos studijas). 1973 m. apsigynė daktaro disertaciją. Dirbo Filosofijos, sociologijos ir teisės institute. Nuo 1990 m. Vilniaus dailės akademijos dėstytojas, docentas. Nuo 2001 m. Lietuvos rašytojų sąjungos narys. Jo poezijoje daug dėmesio skiriama spalvoms, atspindžiams, šešėlių […]

Martyno Mažvydo stogastulpis priešais Žemaičių Naumiesčio evangelikų liuteronų bažnyčią. Beveik penkių metrų aukščio kompozicija simbolizuoja kunigą M. Mažvydą su lietuvišku Katekizmu rankose ir moterį – Lietuvą su bažnyčių statybų maketais, 2020. Nuotrauka Kęstučio Puloko
Atodangos

Kunigui Martynui Mažvydui – 500

1520 m. lapkričio 17 d. Laukstėnuose (netoli Gardamo, dabartiniame Šilutės r.) gimė Martynas Mažvydas, evangelikų liuteronų kunigas, vienas lietuvių raštijos pradininkų, pirmosios lietuviškos knygos „Katekizmo prasti žodžiai“ (1547 m.) ir kitų leidinių parengėjas. Ilgą laiką Martyno Mažvydo gimimo data ir tiksli vieta nebuvo žinomos, spėta, kad iš smulkiųjų bajorų kilęs […]

Lietuvininkas Martynas Anysas
Atodangos

Lietuvininkas Martynas Anysas

1895 m. lapkričio 5 d. Kintuose (Šilokarčemos aps.) gimė Martynas Anysas, publicistas, diplomatas, teisininkas, istorikas, valstybės ir visuomenės veikėjas. Martynas Anysas buvo vyriausias sūnus gausioje tautiškai susipratusių pasiturinčių lietuvininkų ūkininkų šeimoje. 1902–1910 m. lankė Kintų pradžios mokyklą, ją baigęs ir galvodamas apie tolesnius mokslus, metus darbavosi tėvų ūkyje bei talkino […]

Pogrindžio spaustuvininkui Vytautui Andziuliui – 90
Atodangos

Pogrindžio spaustuvininkui Vytautui Andziuliui – 90

1930 metų lapkričio 4 d. (kitais duomenimis, gruodžio 4 d.) Kėdainių aps. Šėtos miestelyje gimė neginkluotosios rezistencijos dalyvis, vienas pogrindinės spaustuvės „ab“ įkūrėjų Vytautas Andziulis. Po mokslų 1948 m., įgijęs spaustuvininko specialybįę, daugiau nei du dešimtmečius dirbo įvairiose Lietuvos spaustuvėse: „Spindulio“ spaustuvėje, Kupiškio rajoninėje spaustuvėje, Troškūnų rajono spaustuvėje, „Raidės“ spaustuvėje. […]

Portreto meistrui Algimantui Aleksandravičiui – 60
Atodangos

Portreto meistrui Algimantui Aleksandravičiui – 60

1960 metų lapkričio 2 d. Klaipėdoje gimė vienas garsiausių Lietuvos portretistų, Lietuvos kultūros ir meno premijos laureatas, fotomenininkas Algimantas Aleksandravičius. Jo sukurti žymiausių mūsų kultūros bei meno veikėjų, dvasininkų, sportininkų, visuomenininkų portretai yra tapę šio žanro klasika. O kur dar Rusijos, Ukrainos, Kazachstano žvaigždynas, Nobelio premijos laureatai bei kiti žymūs […]

Kunigas Rudolfas Vymeris
Atodangos

Kunigas Rudolfas Vymeris

1980 m. spalio 30 d. Bergkirchene, Šiaurės Reino-Vestfalijos žemėje, Vakarų Vokietijoje, mirė Rudolfas Otonas Vymeris, evangelikų liuteronų kunigas, visuomenės veikėjas. Rudolfas Otonas Vymeris (Rudolf Otto Wiemer) gimė 1906 m. rugpjūčio 13 d. Pabijanicoje, Lasko apskrityje, Lenkijoje, kur 1905–1907 m. kunigavo jo tėvas Augustas Vymeris (1869 – 1942). Rudolfas Otonas buvo […]

Lietuvos Respublikos Konstitucijos gimtadienis
Atodangos

Lietuvos Respublikos Konstitucijos gimtadienis

1992 metų spalio 25 d. referendumu priimtas pagrindinis Lietuvos įstatymas – Lietuvos Respublikos Konstitucija. Tai aukščiausią teisinę galią turintis šalies dokumentas, nustatantis Lietuvos politinės, teisinės ir ekonominės sistemos pagrindus. Joje įtvirtintos piliečių laisvės ir teisės, taip pat demokratinė santvarka, valdžios institucijos, valdžių padalijimo principai. Tai buvo pirmas kartas Lietuvos istorijoje […]

Prieš 32 metus tikintiesiems grąžinta Vilniaus arkikatedra
Atodangos

Prieš 32 metus tikintiesiems grąžinta Vilniaus arkikatedra

1988 metų spalio 22 d. Sąjūdžio suvažiavime paskelbta apie Vilniaus arkikatedros bei šv. Kazimieros bažnyčios grąžinimą tikintiesiems. Jau kitą rytą Lietuvos vyskupai ir kardinolas Vincentas Sladkevičius aukojo šv. Mišias prie grąžintos katedros durų, kuri tuo metu oficialiai dar buvo Paveikslų galerija. Pamaldose dalyvavo ne tik kiti Lietuvos vyskupai bei kunigai, […]

Žurnalistas Mikas Otonas Gudaitis
Atodangos

Žurnalistas Mikas Otonas Gudaitis

1880 m. spalio 14 d. Trakininkuose (Lumpėnų vls., Tilžės aps.) gimė Mikas Otonas Gudaitis, žurnalistas, literatas, leidėjas, visuomenininkas. Pradžios mokyklą Mikas Otonas Gudaitis veikiausiai lankė gimtuosiuose Trakininkuose, vėliau mokėsi Tilžėje, lankė Tilžės ir Karaliaučiaus prekybos mokyklas. Iki Pirmojo pasaulinio karo vertėsi prekyba, aktyviai dalyvavo Tilžėje veikusių lietuviškų organizacijų veikloje, priklausė […]

Savosios kartos balsas: poetas Arvydas Ambrasas
Atodangos

Savosios kartos balsas: poetas Arvydas Ambrasas

Prieš 50 metų, 1970-ųjų spalio 14 d., sulaukęs vos dvidešimt trijų metų, Vilniuje mirė poetas, dramaturgas, dailininkas, aktorius Arvydas Ambrasas, kuris viename savo ranka nupieštame autoportrete taip primena legendinį „Doors“ lyderį Jimą Morrisoną. Jo eilėraščių rinktinė „Žeme, nepalik mūsų“, kuri pasirodė 1974 metais 7 tūkst. egzempliorių tiražu ir kurią sudarė […]

(Ne)skaidrumas pasklido po Kauną
Atodangos

(Ne)skaidrumas pasklido po Kauną

Kaune ką tik atidarytas festivalis „Vitrum 2020 Pulsas“, kurio metu vyksta parodos, ekskursijos su menininkais, edukacinė programa. Paroda „Aštri stiklo briauna“ kuruojama Albos Folgado kviečia į stiklo medžiagą žvelgti metaforiškai. Čia atrinkti Eglės Budvytytės ir Barto Groenendaal, Eduardo Hurtado, Mourad Kouri, Claudia Pagès kūriniai į (ne)skaidrumą žvelgia filosofiškai, kviesdami tyrinėti […]