Atodangos

Lietuvių Homeras – Kristijonas Donelaitis
Atodangos

Lietuvių Homeras – Kristijonas Donelaitis

1780 m. vasario 18 d. mirė poemos „Metai“ kūrėjas Kristijonas Donelaitis. 2014-aisiai minėjome 300-ąsias jo gimimo metines, vyko daugybė renginių, parodų, išleista nemažai leidinių, ieškota, kuo K. Donelaitis gali būti įdomus šiandien ir kodėl būtent šiandien jis atrodo toks aktualus (daugelis dar ir šiandien prisimename mokykloje atmintinai išmoktas eilutes, o […]

Algimanto Aleksandravičiaus nuotrauka
Atodangos

Nepamirštamoji

2007 metų vasario 17 dieną, būdama 45-erių, po sunkios ligos Vilniuje mirė rašytoja Jurga Ivanauskaitė. Neabejotionai ji – viena spalvingiausių XX a. pabaigos – XXI a. pradžios Lietuvos kultūros asmenybių. Rašytojos kūrybinis palikimas – dvidešimt įvairių žanrų knygų (romanai, eilėraščiai, publicistika, pokalbiai, kelionių apybraižos), iš unikalaus braižo atpažįstami piešinių ciklai. […]

1922 m. Žemės reforma Lietuvoje – naujojo valstybingumo pamato statymas
Atodangos

1922 m. Žemės reforma Lietuvoje – naujojo valstybingumo pamato statymas

1922 m. vasario 15 d. įvyko viena svarbiausių tarpukario Lietuvoje reformų – Žemės reforma. Jos politiniu architektu vadinamas kunigas ir vienas krikščionių demokratų lyderių Mykolas Krupavičius. Jis buvo įsitikinęs, kad tai itin svarbus būdas perskirstyti nuosavybės pasiskirstymą besikuriančioje valstybėje, motyvuoti kuo daugiau žmonių tapti savo pačių ateities kūrėjais. Pretekstu nuosavybės […]

Pirmieji Prezidento rinkimai atkurtoje Nepriklausomoje Lietuvoje
Atodangos

Pirmieji Prezidento rinkimai atkurtoje Nepriklausomoje Lietuvoje

1993 m. vasario 14 d. įvyko pirmieji Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimai po Nepriklausomybės atgavimo. Tai buvo vieninteliai per pastarąjį šimtmečio ketvirtį vykę rinkimai, kuriuose dalyvavo tik du kandidatai: Algirdas Mykolas Brazauskas ir Statys Lozoraitis. Rinkimuose ketino dalyvauti ir pirmasis atkurtos Nepriklausomos Lietuvos vadovas Vytautas Landsbergis, tačiau sausio 4 dieną jis […]

A. Juozapavičius – pirmasis karininkas, kuris žuvo gindamas Nepriklausomą Lietuvą
Atodangos

A. Juozapavičius – pirmasis karininkas, kuris žuvo gindamas Nepriklausomą Lietuvą

1919 m. vasario 13 dieną ant Alytaus tilto per Nemuną žuvo pirmasis ką tik įkurtos Lietuvos kariuomenės karininkas Antanas Juozapavičius. Šiandien kur kas daugiau akcentuojamas Tėvynės gynimas bolševikų ir nacistų okupacijų laikotarpiu, tačiau ir po Vasario 16-osios deklaracijos paskelbimo naujai susikūrusiai Lietuvos Respublikai teko sudėtinga laisvės kova. Antanas Juozapavičius žuvo […]

Juozas Mikėnas – nelengvo likimo skulptorius
Atodangos

Juozas Mikėnas – nelengvo likimo skulptorius

1901 m. vasario 12 dieną Skardupio viensėdyje, Aknystos valsčiuje (anuomet Rusija, dabar Latvija) gimė vienas žymiausių XX a. Lietuvos skulptorių Juozas Mikėnas. Pakankamai anksti atsiskleidė menininko talentas ir 1920 m. pradėjo mokslus Piešimo kursuose pas Justiną Vienožinskį. Per trumpą laiką Juozas įgijo vieno perspektyviausių dailininkų reputaciją. 1926 m. Švietimo ministerija […]

Algimantas Mackus: Ir mirtis nebus nugalėta
Atodangos

Algimantas Mackus: Ir mirtis nebus nugalėta

Algimantas Mackus (1932 m. vasario 11 d. Pagėgiai – 1964 m. gruodžio 28 d. Čikaga) – lietuvių poetas, kritikas, eseistas, vienas tragiškiausių išeivijos rašytojų. Žymiausias bežemių kartos atstovas, vadinamosios neornamentuotos kalbos poetas. NETIKĖJIMAS Nebeieškokime – mes nieko nesurasime: nei žemės, nei pavasario, žaliom raidėm užrašomo, tik vakarą ir elgetas smuikuojančius prie katedrų. Nebeieškokime – mes nieko nesurasime, kol patys sau nebūsime ir žemės, ir pavasariai. Mackus, Algimantas. […]

Kazys Bradūnas: „Dievas liepė man būti, ir aš atbuvau“
Atodangos

Kazys Bradūnas: „Dievas liepė man būti, ir aš atbuvau“

„Kada istorijos angoj pats pirmasis piemenėlis pasidarė birbynę, šiurkštus žmogaus žodis pradėjo ieškoti dainos. Nuo to laiko poetai išmoko kalbėti įvairiausiais balsais ir išvaikščiojo painiausius žmogaus dvasios labirintus, bet tarp jų iki šiandien neišnyko tie, kurie, pirmykščio dainos ilgesio šaukiami, dar vis klausosi to amžių gelmėj nuskendusio piemenėlio melodijos. Toks […]

Komunistų bandymai pergudrauti popiežių patyrė nesėkmę
Atodangos

Komunistų bandymai pergudrauti popiežių patyrė nesėkmę

1956 m. vasario 8 dieną Vilniuje vyko Lietuvos komunistų partijos vadovybė – Centrinio komiteto posėdis. Vienas iš klausimų buvo susijęs su Lietuvos Katalikų Bažnyčios situacija Lietuvoje. Okupavus Lietuvą buvo represuoti aktyviausi ir tvirčiausią vertybinį stuburą turintys katalikų vyskupai. Tačiau okupantams nepavyko „išrauti“ tikėjimo iš žmonių širdžių, kaip jie tikėjosi. Susidorojus […]

Chtoniškosios vaizduotės poetas Dainius Gintalas
Atodangos

Chtoniškosios vaizduotės poetas Dainius Gintalas

Prieš 45 metus vasario 7 d. gimė vienas įdomiausių šiuolaikinių poetų, vertėjas, eksperimėntinės audiovizualinės poezijos kūrėjas bei unikalaus neprofesionalų meno festivalio „Maskoliškių meno frontas“ įkvėpėjas Dainius Gintalas. Poetas Vilniaus universitete studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą, o pagal meno istorijos magistrų rengimo programą baigė mokslus ir Vilniaus dailės akademijoje. Neatsitiktinai jo […]

Nelemta autoavarija ar suplanuota KGB akcija?
Atodangos

Nelemta autoavarija ar suplanuota KGB akcija?

1986 m. vasario 5 dieną, šviesiausiu paros metu, kelio Varėna–Eišiškės susikirtimo su keliu Eišiškės–Valkininkai zonoje susidūrė lengvasis automobilis ir pienovežis. Lengvajame automobilyje važiavo keturi keleiviai. Trys keleiviai žuvo, o vienas išsigelbėjo. Gyvas liko Romas Žemaitis, kuris buvo paguldytas į Šalčininkų ligoninę, jo sužeidimai nebuvo labai rimti. Milicija kaltę už avariją […]

Andrius Navickas. Apie simuliakrus ir tikruosius krikščionis
Atodangos

Andrius Navickas. Apie simuliakrus ir tikruosius krikščionis

Tai jau trečiasis tekstas tema – ką reiškia būti politiku ir kartu kataliku, rimtai vertinančiu savąją religinę tapatybę? Po pirmųjų dviejų sulaukiau kelių svarbių klausimų. Pirmiausia, ar nemanau, kad katalikui nederėtų būti kurios nors politinės partijos nariu, nes partiškumas neišvengiamai reiškia kompromisus su sąžine bei įsipareigojimą būti lojaliam partinei vadovybei, […]