Atodangos

Vilniaus kunigas Zigfridas Oskaras Lopė 
Atodangos

Vilniaus kunigas Zigfridas Oskaras Lopė 

1883 m. rugpjūčio 18 d. Varšuvoje gimė Zigfridas Oskaras Lopė, paskutinysis prieškario Vilniaus evangelikų liuteronų parapijos kunigas. Zigfridas Oskaras Lopė (Siegfried Oskar Loppe) gimė Vokietijos generalinio konsulato darbuotojo Gustavo Adolfo ir Otilijos Luizės (g. Lerch) Lopių šeimoje. Baigęs Varšuvos klasikinę gimnaziją, 1904–1910 m. studijavo teologiją ir filosofiją Dorpato (Tartu) universitete. 1911 m. kovo 19 d. Varšuvoje įšventintas […]

Akmentašys Vilius
Atodangos

Akmentašys Vilius

Prie 66-erius metus rugpjūčio 18 d. netoli Salantų esančiame Gargždelės kaime gimė unikalus menininkas, skulptorius, dvasios piligrimas bei vienos įspūdingiausių sodybų Lietuvoje kūrėjas Vilius Orvidas. Savo išgyvenimus Orvidų sodyboje Jonas Mekas yra taip aprašęs: „Tu stovi tarp visų tų akmenų ir jauti tokią didelę žmogaus jėgą, tokį neapsakomą atsispyrimą prieš […]

Mažosios Lietuvos mokytojas Martynas Emilis Nauburas
Atodangos

Mažosios Lietuvos mokytojas Martynas Emilis Nauburas

1973 m. rugpjūčio 17 d. Čikagoje autoavarijoje žuvo Martynas Emilis Nauburas, pedagogas, istorikas, spaudos bendradarbis, kultūros ir visuomenės veikėjas. Martynas Emilis Nauburas gimė 1898 m. vasario 5 d. Laugaliuose (Katyčių vls., Tilžės aps.). Apie 1913 m. įstojo į Klaipėdos preparandumą, paskui mokėsi Klaipėdos mokytojų seminarijoje, kurią dėl Pirmojo pasaulinio karo baigė tik 1921 […]

Fotomenininkas Algimantas Kunčius. Evgenios Levin nuotrauka
Atodangos

Fotografas Algimantas Kunčius: rekonstruoti atmintį

1939 metų rugpjūčio 14 d. Pakruojyje gimė vienas ryškiausių Lietuvos fotografiją formavusių kūrėjų, fotomenininkas Algimantas Kunčius. Su fotografija dar vaikystėje jį supažindino tėvas, nupirkęs plačiajuostį fotoaparatą „Liubitel“, tačiau prireikė dar kelių dešimtmečių, kol išbandęs muziko kelią, krimtęs juridinių bei žurnalistikos mokslų, galiausiai savo gyvenime pasirinko fotografiją. Kaip ir kiti to […]

Kalbininkas Jurgis Gerulis
Atodangos

Kalbininkas Jurgis Gerulis

1888 m. rugpjūčio 13 d. Jogauduose (Opstainių vls., Ragainės aps.) gimė Jurgis Gerulis, kalbininkas baltistas, Karaliaučiaus universiteto rektorius, karininkas. Jurgis Gerulis gimė Vilkyškių parapijos lietuvininkų ūkininkų Petro ir Anos Gerulių šeimoje. Lankė Bitėnų pradžios mokyklą, nuo 1903 m. toliau mokėsi Tilžės klasikinėje gimnazijoje. 1909 m. pradėjo studijuoti humanitarinius mokslus Berlyno ir Karaliaučiaus […]

Leonidas Donskis – profesorius ir visuomenininkas, nepripažinęs prisitaikymo ir vulgaraus populizmo
Atodangos

Leonidas Donskis – profesorius ir visuomenininkas, nepripažinęs prisitaikymo ir vulgaraus populizmo

1962 m. rugpjūčio 13 dieną Klaipėdoje gimė iškilus Lietuvos filosofas, publicistas, rašytojas, visuomenės veikėjas ir politikas Leonidas Donskis. Ne tik pokomunistinėje Lietuvoje, bet ir šiuolaikiniame pasaulyje nebūtų paprasta atrasti kitą tokią įvairiapusę ir tiek plačios erudicijos asmenybę. Neabejotinai, kad intelektualiniame politiniame lygmenyje Leonidas gali būti vadinamas didžiausią įtaką globaliu mastu […]

Girininkas Jurgis Klimkaitis
Atodangos

Girininkas Jurgis Klimkaitis

1975 m. rugpjūčio 10 d. Čikagoje mirė Jurgis Klimkaitis, girininkas, išeivijos visuomenės veikėjas, Mažosios Lietuvos draugijos narys. Gimė Jurgis Klimkaitis 1903 m. sausio 13 d. Agluonėnuose (Klaipėdos aps.) gausioje stambių ūkininkų šeimoje. Aktyviai dalyvavo Klaipėdos krašto lietuvių jaunimo veikloje. Dar mokydamasis Klaipėdos gimnazijoje Jurgis Klimkaitis apsisprendė tapti miškininku. Baigęs miškininkystės […]

Ištikimas iki galo – partizanas Juozas Daumantas-Lukša
Atodangos

Ištikimas iki galo – partizanas Juozas Daumantas-Lukša

Prieš 97 metus, 1921 m. rugpjūčio 10 d. Juodbūdžio kaime, Marijampolės apskrityje gimė Juozas Lukša-Daumantas, kurio gyvenimas ir kova už laisvę tapo tikra XX a. antrosios pusės legenda. Net du kartus jam pavyko sėkmingai pereiti geležinę uždangą. Antrąjį kartą – 1947 metais – pasiekė Prancūziją, kur praleido net trejus metus, […]

Kun. Robertas A. Sirico. Apie tikslus ir priemones
Atodangos

Kun. Robertas A. Sirico. Apie tikslus ir priemones

Didžioji dabar dominuojančio egocentrizmo kultūros mantra yra tolerancija: mes įsitikinę, kad jeigu tik visi, visur ir visomis aplinkybėmis būtų tolerantiški, koks nuostabus ir taikus būtų pasaulis. Šis naujasis tikėjimas, ši prašmatni tolerancija yra tokia netolerantiška, kaip ir bet kuri ideologizuota religija. Šios arogancijos (kuri niekaip nemato savo pačios arogancijos) problema […]

Grupė išeivijos Lietuvių evangelikų liuteronų bažnyčios V Sinodo dalyvių Bad Godesberge, Vokietijoje, 1967 m. balandžio 23 d. Iš kairės: Fricas Skėrys, kunigas Julius Stanaitis, Marija Kibelkaitė-Kilienė, kunigas senjoras Adolfas Keleris, garbės senjoras Adomas Gelžinius, kunigas Jazeps Urdzė ir kunigas Aldonis Putcė.
Atodangos

Julius Stanaitis, kunigas iš Suvalkijos

1973 m. rugpjūčio 4 d. Bad Gandersheime (Žemutinėje Saksonijoje, VFR) mirė Julius Stanaitis, evangelikų liuteronų kunigas, išeivijos visuomenės veikėjas. Gimė Julius Stanaitis 1903 m. gruodžio 2 d. Gaisriuose (Sasnavos vls., Marijampolės aps.) gausioje pasiturinčių ūkininkų Adolfo ir Onos Stanaičių šeimoje. Baigęs vietos pradžios mokyklą, toliau mokėsi Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijoje, […]

Jonas Juška – lietuviškos kultūros puoselėtojas Australijoje
Atodangos

Jonas Juška – lietuviškos kultūros puoselėtojas Australijoje

1919 m. rugpjūčio 3 dieną Pabiržės valsčiuje, neturtingoje, bet aplinkinių gerbiamoje Juškų šeimoje gimė berniukas, netrukus pakrikštytas Jono vardu. Didžiausias turtas, kurį Jonas paveldėjo iš šeimos buvo meilė dainoms ir muzikinis talentas. Neturtingoje šeimoje augusio berniuko išsilavinimo kelias buvo nelengvas, tačiau pavyko baigti keturių klasių gimnazijos kursą. Visgi didžiausia Jono […]

Laisvės šauklys Vladas Šakalys
Atodangos

Laisvės šauklys Vladas Šakalys

1942 m. vasario 9 d. Rusijoje, Čeliabinsko srityje, Mokrousovo rajone, Kokorevskio kaime gimė Vladas (Vladimiras) Šakalys – legendinis sovietmečio disidentas, iš 38 savo gyvenimo metų Sovietų sąjungoje, net 25 metus praleidęs lageriuose. 1980-aisias per Suomiją jam pavyko pėsčiomis pabėgti į Vakarus. Būdamas dvejų metų su mama sugrįžo į Vilnių ir […]