Atodangos

Kunigas Rudolfas Vymeris
Atodangos

Kunigas Rudolfas Vymeris

1980 m. spalio 30 d. Bergkirchene, Šiaurės Reino-Vestfalijos žemėje, Vakarų Vokietijoje, mirė Rudolfas Otonas Vymeris, evangelikų liuteronų kunigas, visuomenės veikėjas. Rudolfas Otonas Vymeris (Rudolf Otto Wiemer) gimė 1906 m. rugpjūčio 13 d. Pabijanicoje, Lasko apskrityje, Lenkijoje, kur 1905–1907 m. kunigavo jo tėvas Augustas Vymeris (1869 – 1942). Rudolfas Otonas buvo […]

Lietuvos Respublikos Konstitucijos gimtadienis
Atodangos

Lietuvos Respublikos Konstitucijos gimtadienis

1992 metų spalio 25 d. referendumu priimtas pagrindinis Lietuvos įstatymas – Lietuvos Respublikos Konstitucija. Tai aukščiausią teisinę galią turintis šalies dokumentas, nustatantis Lietuvos politinės, teisinės ir ekonominės sistemos pagrindus. Joje įtvirtintos piliečių laisvės ir teisės, taip pat demokratinė santvarka, valdžios institucijos, valdžių padalijimo principai. Tai buvo pirmas kartas Lietuvos istorijoje […]

Prieš 32 metus tikintiesiems grąžinta Vilniaus arkikatedra
Atodangos

Prieš 32 metus tikintiesiems grąžinta Vilniaus arkikatedra

1988 metų spalio 22 d. Sąjūdžio suvažiavime paskelbta apie Vilniaus arkikatedros bei šv. Kazimieros bažnyčios grąžinimą tikintiesiems. Jau kitą rytą Lietuvos vyskupai ir kardinolas Vincentas Sladkevičius aukojo šv. Mišias prie grąžintos katedros durų, kuri tuo metu oficialiai dar buvo Paveikslų galerija. Pamaldose dalyvavo ne tik kiti Lietuvos vyskupai bei kunigai, […]

Žurnalistas Mikas Otonas Gudaitis
Atodangos

Žurnalistas Mikas Otonas Gudaitis

1880 m. spalio 14 d. Trakininkuose (Lumpėnų vls., Tilžės aps.) gimė Mikas Otonas Gudaitis, žurnalistas, literatas, leidėjas, visuomenininkas. Pradžios mokyklą Mikas Otonas Gudaitis veikiausiai lankė gimtuosiuose Trakininkuose, vėliau mokėsi Tilžėje, lankė Tilžės ir Karaliaučiaus prekybos mokyklas. Iki Pirmojo pasaulinio karo vertėsi prekyba, aktyviai dalyvavo Tilžėje veikusių lietuviškų organizacijų veikloje, priklausė […]

Savosios kartos balsas: poetas Arvydas Ambrasas
Atodangos

Savosios kartos balsas: poetas Arvydas Ambrasas

Prieš 50 metų, 1970-ųjų spalio 14 d., sulaukęs vos dvidešimt trijų metų, Vilniuje mirė poetas, dramaturgas, dailininkas, aktorius Arvydas Ambrasas, kuris viename savo ranka nupieštame autoportrete taip primena legendinį „Doors“ lyderį Jimą Morrisoną. Jo eilėraščių rinktinė „Žeme, nepalik mūsų“, kuri pasirodė 1974 metais 7 tūkst. egzempliorių tiražu ir kurią sudarė […]

(Ne)skaidrumas pasklido po Kauną
Atodangos

(Ne)skaidrumas pasklido po Kauną

Kaune ką tik atidarytas festivalis „Vitrum 2020 Pulsas“, kurio metu vyksta parodos, ekskursijos su menininkais, edukacinė programa. Paroda „Aštri stiklo briauna“ kuruojama Albos Folgado kviečia į stiklo medžiagą žvelgti metaforiškai. Čia atrinkti Eglės Budvytytės ir Barto Groenendaal, Eduardo Hurtado, Mourad Kouri, Claudia Pagès kūriniai į (ne)skaidrumą žvelgia filosofiškai, kviesdami tyrinėti […]

Atnaujinta Jono ir Marinkės Birškų kapavietė.
Atodangos

Knygius Jonas Birškus

1870 m. spalio 13 d. Mozūruose (Dirvupių vls., Klaipėdos aps.) gimė Jonas Birškus, laukininkas, visuomenės, kultūros ir politikos veikėjas, bibliofilas. Jonas Birškus augo apsišvietusių ūkininkų Jono ir Marinkės (g. Keršytės) Birškų šeimoje. Mokėsi Senamiesčio berniukų vidurinėje mokykloje Klaipėdoje. Vėliau ūkininkavo tėviškėje, įsitraukė į lietuvininkų kultūrinį bei politinį sąjūdį. 1895 m. […]

Šiandien minimas poeto H. Nagio šimtmetis: „Eilėraščiai gimsta laimingą valandą…“
Atodangos, Pasaulis yra gražus

Šiandien minimas poeto H. Nagio šimtmetis: „Eilėraščiai gimsta laimingą valandą…“

1920 m. spalio 12 d. Mažeikiuose, geležinkelininko šeimoje gimė dvyniai – Martynas ir Henrikas Nagiai. Veronikos ir Augustino Nagių šeima padovanojo Lietuvai du talentingus menininkus – poetus Henriką ir Zinaidą (Liūnę Sutemą). Nagys ir Zina Nagiai, gimę Mažeikiuose, gyveno daugelyje Lietuvos miestų ir miestelių (tėvas buvo geležinkelietis). Vėliau, likimo vedami, keliavo per […]

Kunigas diakonas Frydrichas Megnis ir Žemaičių Naumiesčio parapijos choristai apie 1948 m.
Atodangos

„Svečio“ redaktorius, kunigas Frydrichas Megnis

1950 m. spalio 9 d. Žemaičių Naumiestyje (Šilutės r.) mirė Frydrichas Megnis, evangelikų liuteronų kunigas, visuomenės veikėjas, redaktorius, Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios Konsistorijos pirmininko pavaduotojas. Frydrichas Megnis (Megnė, Mėgnius) gimė 1873 m. gruodžio 24 d. Prialgavoje (Mosėdžio vls., Telšių aps.) pasiturinčių latvių ūkininkų Martyno ir Anos (g. Kristovskytės) Megnių šeimoje. […]

Vytautui Kavoliui šiandien būtų suėję 90-imt!
Atodangos

Vytautui Kavoliui šiandien būtų suėję 90-imt!

1930 m. spalio 8 dieną, lygiai prieš 90 metų, Kaune gimė vienas žymiausių Lietuvos sociologų bei visuomenės veikėjų, vėliau tapęs simboline lietuvių humanistikos ir socialinių mokslų figūra  – Vytautas Kavolis. Augo Kaune, mokėsi Kauno katalikiškoje mokykloje. Prasidėjus antrajai sovietinei okupacijai, 1944 m. kartu su tėvais emigravo į Vakarus: iš pradžių į Vokietiją, vėliau […]

Minime tragišką poeto Vytauto Mačernio žūtį…
Atodangos

Minime tragišką poeto Vytauto Mačernio žūtį…

1944 m. spalio 7 d. tragiškai žuvo (Žemaičių Kalvarijos pakraštyje važiuojant vežimu į poeto galvą pataikė atsitiktinė artilerijos sviedinio skeveldra) vienas jauniausių lietuvių poetų Vytautas Mačernis. Poetą, tebesėdintį vežime, bet jau negyvą, arklys, kaip įpratęs, atvežė į Jurkų kiemą. Kaip iš poeto artimųjų ir kitų žmonių pasakojimų yra užrašęs Vytautas Kubilius, tik […]

Trisdešimt metų Atviros Lietuvos fondui
Atodangos

Trisdešimt metų Atviros Lietuvos fondui

1990 m. spalio 5 d. Vilniuje įkurtas Atviros Lietuvos fondas. Tai yra AV finansininko George Soroso įkurta nepriklausoma, nevyriausybinė, nepelno organizacija, kuri iki 2008 m. taip pat veikė kaip paramos fondas. ALF yra vienas iš daugiau nei penkiasdešimties G. Soroso įkurtų fondų ir organizacijų Rytų ir Vidurio Europoje, Azijoje, Afrikoje. Visus fondus sieja atviros visuomenės […]