Atodangos

Liepos 20 istorijoje. Istorinio pontifikato pabaiga, pirmieji ordinai ir žmonės Mėnulyje
Atodangos

Liepos 20 istorijoje. Istorinio pontifikato pabaiga, pirmieji ordinai ir žmonės Mėnulyje

Tęsiame rubriką „Atodangos“, kurių tikslas – priminti bent kelis Lietuvai ar visai Europai svarbius istorinius įvykius, vykusius skirtingais laikotarpiais, bet kuriuos sieja tą pati diena kalendoriuje. 1903 m. mirė popiežius Leonas XXIII. Vincentas Džioakinas Rafaelis Luidžis Pečis, geriau žinomas kaip  popiežius Leonas XIII, 1810 m. kovo 2 d. gimė Italijos […]

Andrius Navickas. Apie „žalius žmogeliukus“ ir „amžinai rusišką“ Krymą
Atodangos

Andrius Navickas. Apie „žalius žmogeliukus“ ir „amžinai rusišką“ Krymą

Šiandien Kremliaus propagandistai uoliai kartoja teiginį, kad Krymo pusiasalis – tai „istorinė Rusijos teritorija“. (Beje, labai panašiai Kinija grindžia savo pretenzijas į Tibetą.) Sąmoningai „pamirštamas“ paprastas faktas, kad pirmą kartą Rusijos imperija įsitvirtino Kryme tik XVIII a. pabaigoje, kai buvo sunaikintas Krymo chanatas. Rusijos agresiją reikėjo kažkaip pateisinti užsienio valstybių akyse […]

Sakytojas Jonas Gryga
Atodangos

Sakytojas Jonas Gryga

Jonas Gryga (Griga) – sakytojas, religinių raštų vertėjas ir autorius, Mažosios Lietuvos aktyvus kovotojas dėl lietuvių kalbos teisių – gimė 1859 m. liepos 12 d. Kekersuose (Katyčių par., Tilžės aps.). Vėliau gyveno Mediškiemiuose, Leitgiriuose, Tilžėje (čia prieš Pirmąjį pasaulinį karą turėjo 24 butų namą, mirus žmonai, jį pardavė ir persikėlė į Kekersus) […]

Poeto Bernardo Brazdžionio sugrįžimas. Iš kairės: Eugenijus Matuzevičius, Vidmantė Jasukaitytė, Bernardas Brazdžionis ir jo anūkė Dalia Lovett
Atodangos

Bernardas Brazdžionis: „Pakilk, žmogau, ir žmogui ranką duok!“

2002 m. Liepos 11 d.  mirė poetas, prozininkas, dramaturgas, muziejininkas bei literatūros kritikas Bernardas Brazdžionis. Jam buvo 95-eri. „Brazdžionis – vienas pačių iškiliausių nepriklausomybės metais susiformavusių lietuvių poetų. Priklausydamas neokatalikiškajam visuomenės ir literatūros sparnui, jis anksti patraukė skaitytojų dėmesį vizionieriška ir tragiška lyrika, kurioje bibliniai motyvai derinosi su modernizmu. Toje lyrikoje […]

Alfredas Marija Tiškevičius : „Būkite žiburiais gyvenimo klystkeliuose!“
Atodangos

Alfredas Marija Tiškevičius : „Būkite žiburiais gyvenimo klystkeliuose!“

2008 m. Liepos 9 d. eidamas 95-uosius metus Varšuvoje mirė Lietuvos-Lenkijos bajoras, didikas, Lelijos herbo grafas Alfredas Marija Tiškevičius (lenk. Alfred Maria Tyszkiewicz). Kilęs iš Lietuvos didikų Tiškevičių giminės antrosios Biržų-Kretingos šakos, jo tėvai Feliksas Tiškevičius ir Antanina Sofija Loncka. Alfredas Tiškevičius buvo jauniausias iš dešimties šeimos vaikų. Gimė 1913 m. lapkričio 17 d. Krokuvoje, […]

Advokatas, kraštotyrininkas ir sakytojas Jonas Jurgis Gocentas
Atodangos

Advokatas, kraštotyrininkas ir sakytojas Jonas Jurgis Gocentas

1974 m. liepos 8 d. Klaipėdoje mirė Jonas Jurgis Gocentas, teisininkas, literatas, kraštotyrininkas, bibliofilas, Dievo žodžio sakytojas. Jonas Jurgis Gocentas gimė 1897 m. gruodžio 23 d. Gardame (Naumiesčio vls., Raseinių aps.) gausioje lietuvininkų ūkininkų Augusto ir Marijos (g. Endrulytės) Gocentų šeimoje. Pradžios mokyklą lankė Gardame. Rengdamasis konfirmacijai Žemaičių Naumiesčio evangelikų […]

Dalai Lama XIV:  šį amžių turėtume pavadinti taikos amžiumi.
Atodangos

Dalai Lama XIV:  šį amžių turėtume pavadinti taikos amžiumi.

Dabartinis Dalai Lama XIV gimė 1935 m. liepos 6 d. Šiandien švenčiame Jo 84-ąjį gimtadienį. Mūsų gyvenimo tikslas – patirti laimę ir džiaugsmą, net esant įvairioms nelaimėms. Išlikti laimingam, esant nepalankioms sąlygoms, yra sugebėjimas. Jeigu jo savyje neugdysime, žūsime.  Tibeto budizmo (lamaizmo) dvasinis vadovas gimė kaip Lhamo Thondup Taksteryje, Amdo provincijoje, Šiaurės rytų Tibete. Buvo […]

„Birutės“ draugijos 25-mečio proga 1910 m. išleistas atvirukas su pirmininkų atvaizdais
Atodangos

Dr. Vilius Bruožis, gydytojas ir kultūrininkas

1909 m. liepos 6 d. Tilžėje mirė Vilius Bruožis, gydytojas, medicinos mokslų daktaras, Mažosios Lietuvos kultūros ir visuomenės veikėjas, spaudos bendradarbis, literatas. Vilius Bruožis gimė 1843 m. gegužės 17 d. Gaištautuose (Būdviečių vls., Ragainės aps.) pasiturinčių ūkininkų šeimoje. Baigęs Tilžės gimnaziją, studijavo mediciną Karaliaučiaus universitete, 1871 m. rugpjūčio 2 d. […]

Žemaičių Kalvarijos atlaidams – 380 metų!
Atodangos

Žemaičių Kalvarijos atlaidams – 380 metų!

1639 m. liepos 2 d. pradėti švęsti Žemaičių Kalvarijos Švenčiausios Mergelės Marijos apsilankymo atlaidai. Įsteigus Kančios kelio koplyčias, vyskupo Jurgio Tiškevičiaus prašymu popiežius Urbonas III kai kurioms šių koplyčių 1639 m. suteikė atlaidus. Dominikonai parašė giesmių bei maldų ir nustatė, kaip, norint atlaidus gauti, Kančios kelią apeiti, kaip melstis ir kokias […]

Kunigas Fricas Skėrys, per viešnagę Lietuvoje 1988 m.  Nuotrauka Bernardo Aleknavičiaus.
Atodangos

Vasario 16-osios gimnazijos evangelikų kapelionui Fricui Skėriui – 100

1919 m. liepos 2 d. Kalėnuose (Lauksargių vls., Tilžės aps.) gimė Fricas Skėrys, pedagogas, spaudos bendradarbis, visuomenininkas, evangelikų liuteronų kunigas. Fricas Jonas Skėrys gimė pasiturinčių ūkininkų šeimoje. 1926–1932 m. lankė Kalėnų pradžios mokyklą, 1932–1937 m. mokėsi Pagėgių K. Donelaičio gimnazijoje. 1937 m. įstojo į Tauragės mokytojų seminariją, kurią baigė 1940 […]

Kas toji LLA, 1944 liepos 1-ąją paskelbusi partizaninį karą prieš sovietų okupaciją?
Atodangos

Kas toji LLA, 1944 liepos 1-ąją paskelbusi partizaninį karą prieš sovietų okupaciją?

1944 m. liepos 1 d. Lietuvos laisvės armija (įkurta 1941 m. gruodį) paskelbė karo padėtį, išleido įsakymą dislokuoti savo padalinius miškuose ir ruoštis partizaniniam karui prieš sovietinę okupaciją, už Lietuvos nepriklausomybę. LLA deklaravo, kad neturi nei mažiausio pasitikėjimo kuria nors kaimynine valstybe, Lietuvos likimą siejo ne su kitų didžiųjų valstybių […]

Antanas Sutkus: „Vertinu fotografiją pagal skverbimąsi į žmogaus sielą“
Atodangos

Antanas Sutkus: „Vertinu fotografiją pagal skverbimąsi į žmogaus sielą“

Šiandien, Birželio 27 dieną, fotomenininkas Antanas Sutkus švenčia savo 80-ąjį jubiliejų. Fotografuoti liovėsi, bet senesni darbai vis naujai prabyla, tad dienas menininkas leidžia tvarkydamas itin turtingą archyvą, kuriame slepiasi sustabdytų akimirkų  lobynai. A. Sutkus gimė 1939 m. Kluoniškių kaime, Kauno rajone, ant Nemuno kranto. Menininko tėvas Motiejus dirbo durpių įmonėje Ežerėlyje darbininku. Jis buvo […]