Atodangos

Čikagiškis iš Kilpinių – kunigas Jonas Juozupaitis
Atodangos

Čikagiškis iš Kilpinių – kunigas Jonas Juozupaitis

2008 m. rugpjūčio 25 d. pietvakariniame Čikagos priemiestyje Orland Park (Ilinojaus valstijoje, JAV) mirė Jonas Juozupaitis, buvęs ilgametis seniausios iki šiol veikiančios lietuviškos parapijos Šiaurės Amerikoje – Ziono lietuvių evangelikų liuteronų – kunigas, išeivijos lietuvių evangelikų liuteronų Vyriausiosios bažnyčios tarybos prezidentas. Jonas Juozupaitis gimė 1929 m. vasario 13 d. Kilpinėse (Jucaičių […]

Lenkų šventoji ir Vilniaus vardo garsintoja Faustina Kowalska
Atodangos

Lenkų šventoji ir Vilniaus vardo garsintoja Faustina Kowalska

1905 m. rugpjūčio  25 d. Lenkijoje, skurdžioje ir pamaldžioje valstiečių šeimoje gimė mergaitė, kuri buvo pakrikštyta Helenos vardu. Ji buvo trečias vaikas (iš dešimties) šeimoje. Dėl prastos materialinės šeimos padėties buvo priversta mesti mokyklą ir padėti tėvams ūkyje. Šiandien net sunku patikėti, kad būtent taip prasidėjo glaudžiai tiek su Lenkija, […]

Kunigė Tamara Kelerytė-Schmidt su vyskupu Jonu Kalvanu vyresniuoju 1990 m.
Atodangos

Išeivijos ir Vilniaus kunigė Tamara Kelerytė-Schmidt

2003 m. rugpjūčio 25 d. Esene (Šiaurės Reinas-Vestfalija, Vokietija) mirė Tamara Kelerytė-Schmidt, pedagogė, evangelikų liuteronų kunigė, išeivijos Lietuvių evangelikų liuteronų bažnyčios viceprezidentė. Tamara Kelerytė gimė 1939 m. balandžio 24 d. Tauragėje kunigo Adolfo ir Tamaros (g. Štrausaitės) Kelerių šeimoje. 1941 m. pradžioje iš sovietų okupuotos Lietuvos su tėvais „repatrijavo“ į Vokietiją. […]

Archbishop Teofilius Matulionis is pictured in a 1957 photo. Archbishop Matulionis, who was murdered in 1962 with a lethal injection after 16 years in prisons and labor camps, was to become the first Catholic martyr from the country's communist era to be declared blessed June 25 in Vilnius. (CNS photo/courtesy Diocese Kaisiadorys) See LITHUANIA- MATULIONIS-BEATIFY June 9, 2017.
Atodangos

Tikėjimo kankinys, palaimintasis Teofilius Matulionis

1962 metų rugpjūčio 20 d. Šeduvoje mirė Kaišiadorių arkivyskupas, tikėjimo kankinys Teofilius Matulionis, kuris 2017 metų birželį buvo paskelbtas palaimintuoju. Būsimasis arkivyskupas gimė 1873 m. Kudoriškių vienkiemyje, Alantos valsčiuje. Anksti neteko mamos. Mokėsi Antalieptės mokykloje, Daugpilio gimnazijoje ir Petrapilio (dabar Sankt Peterburgas) kunigų seminarijoje. Po kunigystės šventimų darbavosi Latvijos parapijose. […]

Fotografijos romantikas Romualdas Rakauskas
Atodangos

Fotografijos romantikas Romualdas Rakauskas

„Geriausias žmogaus dvasios lavinimas yra per gamtą – joje yra ir gyvybė, ir mirtis, ir tai sugyvena darnoje. Žmogus – gamtos dalis ir tik per santykį su gamta galime suprasti savo paskirtį šioje žemėje, vadinasi, ir atrasti ramybę bei harmoniją.“ – taip yra sakęs fotomenininkas Romualdas Rakauskas, rugpjūčio 19 d. […]

Vilniaus kunigas Zigfridas Oskaras Lopė 
Atodangos

Vilniaus kunigas Zigfridas Oskaras Lopė 

1883 m. rugpjūčio 18 d. Varšuvoje gimė Zigfridas Oskaras Lopė, paskutinysis prieškario Vilniaus evangelikų liuteronų parapijos kunigas. Zigfridas Oskaras Lopė (Siegfried Oskar Loppe) gimė Vokietijos generalinio konsulato darbuotojo Gustavo Adolfo ir Otilijos Luizės (g. Lerch) Lopių šeimoje. Baigęs Varšuvos klasikinę gimnaziją, 1904–1910 m. studijavo teologiją ir filosofiją Dorpato (Tartu) universitete. 1911 m. kovo 19 d. Varšuvoje įšventintas […]

Akmentašys Vilius
Atodangos

Akmentašys Vilius

Prie 66-erius metus rugpjūčio 18 d. netoli Salantų esančiame Gargždelės kaime gimė unikalus menininkas, skulptorius, dvasios piligrimas bei vienos įspūdingiausių sodybų Lietuvoje kūrėjas Vilius Orvidas. Savo išgyvenimus Orvidų sodyboje Jonas Mekas yra taip aprašęs: „Tu stovi tarp visų tų akmenų ir jauti tokią didelę žmogaus jėgą, tokį neapsakomą atsispyrimą prieš […]

Mažosios Lietuvos mokytojas Martynas Emilis Nauburas
Atodangos

Mažosios Lietuvos mokytojas Martynas Emilis Nauburas

1973 m. rugpjūčio 17 d. Čikagoje autoavarijoje žuvo Martynas Emilis Nauburas, pedagogas, istorikas, spaudos bendradarbis, kultūros ir visuomenės veikėjas. Martynas Emilis Nauburas gimė 1898 m. vasario 5 d. Laugaliuose (Katyčių vls., Tilžės aps.). Apie 1913 m. įstojo į Klaipėdos preparandumą, paskui mokėsi Klaipėdos mokytojų seminarijoje, kurią dėl Pirmojo pasaulinio karo baigė tik 1921 […]

Fotomenininkas Algimantas Kunčius. Evgenios Levin nuotrauka
Atodangos

Fotografas Algimantas Kunčius: rekonstruoti atmintį

1939 metų rugpjūčio 14 d. Pakruojyje gimė vienas ryškiausių Lietuvos fotografiją formavusių kūrėjų, fotomenininkas Algimantas Kunčius. Su fotografija dar vaikystėje jį supažindino tėvas, nupirkęs plačiajuostį fotoaparatą „Liubitel“, tačiau prireikė dar kelių dešimtmečių, kol išbandęs muziko kelią, krimtęs juridinių bei žurnalistikos mokslų, galiausiai savo gyvenime pasirinko fotografiją. Kaip ir kiti to […]

Kalbininkas Jurgis Gerulis
Atodangos

Kalbininkas Jurgis Gerulis

1888 m. rugpjūčio 13 d. Jogauduose (Opstainių vls., Ragainės aps.) gimė Jurgis Gerulis, kalbininkas baltistas, Karaliaučiaus universiteto rektorius, karininkas. Jurgis Gerulis gimė Vilkyškių parapijos lietuvininkų ūkininkų Petro ir Anos Gerulių šeimoje. Lankė Bitėnų pradžios mokyklą, nuo 1903 m. toliau mokėsi Tilžės klasikinėje gimnazijoje. 1909 m. pradėjo studijuoti humanitarinius mokslus Berlyno ir Karaliaučiaus […]

Leonidas Donskis – profesorius ir visuomenininkas, nepripažinęs prisitaikymo ir vulgaraus populizmo
Atodangos

Leonidas Donskis – profesorius ir visuomenininkas, nepripažinęs prisitaikymo ir vulgaraus populizmo

1962 m. rugpjūčio 13 dieną Klaipėdoje gimė iškilus Lietuvos filosofas, publicistas, rašytojas, visuomenės veikėjas ir politikas Leonidas Donskis. Ne tik pokomunistinėje Lietuvoje, bet ir šiuolaikiniame pasaulyje nebūtų paprasta atrasti kitą tokią įvairiapusę ir tiek plačios erudicijos asmenybę. Neabejotinai, kad intelektualiniame politiniame lygmenyje Leonidas gali būti vadinamas didžiausią įtaką globaliu mastu […]

Girininkas Jurgis Klimkaitis
Atodangos

Girininkas Jurgis Klimkaitis

1975 m. rugpjūčio 10 d. Čikagoje mirė Jurgis Klimkaitis, girininkas, išeivijos visuomenės veikėjas, Mažosios Lietuvos draugijos narys. Gimė Jurgis Klimkaitis 1903 m. sausio 13 d. Agluonėnuose (Klaipėdos aps.) gausioje stambių ūkininkų šeimoje. Aktyviai dalyvavo Klaipėdos krašto lietuvių jaunimo veikloje. Dar mokydamasis Klaipėdos gimnazijoje Jurgis Klimkaitis apsisprendė tapti miškininku. Baigęs miškininkystės […]