Atodangos

Kunigas ir pedagogas Gustavas Vagneris 
Atodangos

Kunigas ir pedagogas Gustavas Vagneris 

1986 m. kovo 12 d. Vakarų Vokietijoje Celės miesto ligoninėje, Žemutinėje Saksonijoje, mirė dr. Gustavas Vagneris, iš Lietuvos kilęs evangelikų liuteronų kunigas, mokytojas, spaudos bendradarbis. Gustavas Vagneris buvo gimęs 1907 m. rugsėjo 2 d. Mickuose (Griškabūdžio vls., Šakių aps.). Baigęs Rygiškių Jono gimnaziją Marijampolėje, 1928 m. įstojo į Lietuvos universitetą […]

Pedagogė, visuomenės veikėja Ieva Toleikytė-Adomavičienė
Atodangos

Pedagogė, visuomenės veikėja Ieva Toleikytė-Adomavičienė

1917 m. kovo 11 d. Dumpiuose (Budelkiemio vls., Klaipėdos aps.) gimė Ieva Toleikytė-Adomavičienė, pedagogė, Mažosios Lietuvos išeivijos visuomenės veikėja, spaudos bendradarbė, aktyvi Toronto lietuvių evangelikų liuteronų Išganytojo parapijos narė. 1938 m. baigusi Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnaziją, Kauno VDU Humanitarinių mokslų fakultete studijavo vokiečių ir anglų kalbas. Karo metais gyveno ir […]

Didžioji Lietuvos „žiniuonė“ Eugenija Šimkūnaitė
Atodangos, Augame kartu

Didžioji Lietuvos „žiniuonė“ Eugenija Šimkūnaitė

1920 m. kovo 11 dieną, toli už Lietuvos ribų, karo pabėgėlių Šimkūnų šeimoje gimė dukrytė, kuriai tėvai padovanojo Eugenijos vardą. Pranas Šimkūnas buvo vaistininkas, jo žmona – Olga Lebedeva-Šimkūnienė – medicinos sesuo. Pasibaigus I Pasauliniam karui ir Lietuvos valstybei pradėjus kurtis, Šimkūnai, kartu su keliomis kitomis lietuvių šeimomis, išskubėjo į […]

Evgenios Levin nuotrauka
Atodangos

Trijų Baltijos šalių parlamentarai išreiškė paramą Tibetui

Minėdami 59-ąsias Tibeto nacionalinio sukilimo metines, mes, žemiau pasirašiusieji Estijos, Latvijos ir Lietuvos parlamentų nariai, atiduodame pagarbą tibetiečių tautos narsai ir nenuilstamumui šešis dešimtmečius besitęsiančioje laisvės kovoje. Mes palaikome nuolatines tibetiečių pastangas ginant politines, socialines, kultūrines ir aplinkosaugos teises. Mes smerkiame represinę Kinijos valdžios politiką Tibete ir esame šokiruoti nesiliaujančių […]

Pasaulio žmogus Antanas Poška
Atodangos

Pasaulio žmogus Antanas Poška

Prieš 115 metų kovo 10 d. mažame Gripkelių kaime gimė Antanas Poška, kuriam buvo lemta tapti pasaulio žmogumi – leistis į romano vertas tolimas keliones, savo istorijas pasakoti tuometiniams Lietuvos skaitytojams, domėtis ir mūsų krašte populiarinti esperanto kalbą ir sunkiais šaliai laikais likti ištikimu savo kalbai bei kultūrai. Dar mokydamasis […]

Andrius Skimutis, kunigavęs kitapus Baltijos
Atodangos

Andrius Skimutis, kunigavęs kitapus Baltijos

1913 m. kovo 10 d. Vertimuose, Jurbarko vls. (dab. Jurbarkų sen., Jurbarko raj.), gimė Andrius Skimutis, evangelikų liuteronų kunigas, tarnavęs Švedijoje. Studijavo Kauno VDU Evangelikų teologijos fakultete, 1936 m. rudenį šiam nustojus veikti, tame pačiame universitete tęsė teisės studijas. 1937 m. vadovavo Kauno VDU studentų evangelikų Donelaičio draugijai. Karo metais […]

Šimtosios A. Ramanausko-Vanago metinės: partizaninį pasipriešinimą vis dar įsivaizduojame labai siaurai…
Atodangos

Šimtosios A. Ramanausko-Vanago metinės: partizaninį pasipriešinimą vis dar įsivaizduojame labai siaurai…

Šimtųjų Adolfo Ramanausko-Vanago gimimo metinių išvakarėse Genocido ir rezistencijos tyrimo centras kartu su Ypatinguoju archyvu buvusiame KGB pastate surengė spaudos konferenciją. Pateikiame šios konferencijos įrašą. Dalius Stancikas, LGGRTC specialistas: Ypatingas gyvenimo paradoksas, kad ši spaudos konferencija vyksta buvusiame LSSR KGB pirmininko kabinete, kur daug valandų, dienų buvo skirta Adolfo Ramanausko-Vanago sunaikinimui. […]

Nonkomformistas, neįtikęs jokiai valdžiai – rašytojas Kazys Boruta
Atodangos

Nonkomformistas, neįtikęs jokiai valdžiai – rašytojas Kazys Boruta

1965 m. kovo 9 dieną mirė poetas, prozininkas, vertėjas, kurį drąsiai galima vadinti lietuvių literatūros klasiku – Kazys Boruta. Labiausiai jį išpopuliarino kūriniai Mediniai stebuklai ir Baltaragio malūnas. Gimė Kazys 1905 m. Suvalkų gubernijoje, Liudvinavo valsčiuje. Dar būdamas vaikas, prasidėjus I Pasauliniam karui, su šeima pasitraukė į Rusiją. Tačiau čia […]

Mecenatas Kurtas Vėlius
Atodangos

Mecenatas Kurtas Vėlius

1920 m. kovo 8 d. Stankiškiuose (Kintų vls., Šilokarčemos aps.) gimė Kurtas Vėlius, verslininkas, mecenatas, Mažosios Lietuvos ir išeivijos visuomenės veikėjas, vienas iš Čikagos lietuvių evangelikų liuteronų „Tėviškės“ parapijos steigėjų, Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios Konsistorijos garbės narys, Mažosios Lietuvos patriarchas.  Sulaukęs šešerių, pradėjo lankyti privalomą pradinę mokyklą gimtuosiuose Stankiškiuose prie […]

Meistras iš XIX-ojo amžiaus
Atodangos

Meistras iš XIX-ojo amžiaus

1916 metų kovo 7 d. mirė vienas žymiausių XIX amžiaus Lietuvos kryždirbių, dievdirbys, klajojantis liaudies menininkas Vincas Svirskis (1835-1916). Iki mūsų dienų jo pastatytų bei restauruotų kryžių yra išlikusių ne tik Lietuvos muziejuose bei bažnyčiose, tačiau ir natūroje – kaimuose šalia kelio bei sodybų. Vincas Svirskis buvo vienas svarbiausių lietuvių […]

Tauragiškis evangelikų liuteronų kunigas Jonas Okas
Atodangos

Tauragiškis evangelikų liuteronų kunigas Jonas Okas

1918 m. kovo 6 d. Ridikiškėje (Tauragės aps.) gimė Jonas Okas, evangelikų liuteronų kunigas. Baigęs Ridikiškės pradžios mokyklą, mokėsi siuvėjo amato. Našlės mamos namuose dažnai vykdavo surinkimai, kuriuose jis nuo vaikystės klausėsi Dievo žodžio sakytojų pamokslų. Pokario metais Jonas Okas buvo paskirtas dirbti Šakviečio kolūkyje, jam pavestos lauko brigadininko pareigos. […]

Nužudytas, bet nepalaužtas – Adolfas Ramanauskas-Vanagas
Atodangos

Nužudytas, bet nepalaužtas – Adolfas Ramanauskas-Vanagas

1918 m. kovo 6 dieną JAV, išeivių iš Lietuvos šeimoje, gimė berniukas, netrukus pakrikštytas Adolfo vardu. Tuo metu nepriklausoma Lietuva tik kūrėsi, stiprėjo, čia pradėta svarbi žemės ūkio reforma. Ramanauskai nusprendė, kad laikas grįžti į Tėvynę ir Lietuvoje už svetur sukauptas santaupas nusipirko 6 ha žemės. Ano meto standartais, Ramanauskų […]