Atodangos

Kardinolas Sigitas Tamkevičius: „Tikėjimas lengvino kalėjimo kryžių“
Atodangos

Kardinolas Sigitas Tamkevičius: „Tikėjimas lengvino kalėjimo kryžių“

Žurnalas „Ateitis“, 2019 Nr. 10 Sigitas Tamkevičius (g. 1938-11-07) – kardinolas, Kauno arkivyskupas emeritas, pasipriešinimo sovietų okupaciniam režimui dalyvis, tikinčiųjų ir pilietinių teisių gynėjas. 1955–1957 ir 1960–1962 studijavo Kauno tarpdiecezinėje kunigų seminarijoje (1957–1960 tarnavo sovietų armijoje), 1962 m. buvo įšventintas kunigu. 1969 m. už akciją dėl Kauno kunigų seminarijos sovietų […]

Katalikų Bažnyčios Kronika Lietuvoje – stebuklas, kuris tęsėsi 17 metų
Atodangos

Katalikų Bažnyčios Kronika Lietuvoje – stebuklas, kuris tęsėsi 17 metų

2020 metų kovo 19 dieną sukanka 48 metai, kai 1972 metais pogrindžio sąlygomis Lietuvoje buvo išleistas pirmasis „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos“ (LKBK) numeris. Leidinys, kurio tikslas buvo pramušti skylę sovietinėje propagandinės informacijos sienoje, parodyti tikrąją tikinčiųjų situaciją Lietuvoje. Leidinio redaktoriumi pasiryžo būti kunigas Sigitas Tamkevičius. Jam teko veikti itin sudėtingomis […]

Prasmės tyrinėtojui K. Nastopkai – 80!
Atodangos

Prasmės tyrinėtojui K. Nastopkai – 80!

1940 m. kovo 18 d. Kaune gimė literatūrologas, literatūros kritikas, vertėjas, habilituotas humanitarinių mokslų daktaras, A. J. Greimo semiotikos ir literatūros teorijos centro profesorius Kęstutis Nastopka. Trumpa biografija: mokėsi Biržų 2-ojoje vidurinėje mokykloje, 1962 m. baigė lituanistiką Vilniaus universitete. 1962–1965 m. stažavosi Rygos universitete. 1966–1972 m. buvo Lietuvių kalbos ir literatūros instituto […]

Lauksargių kunigas Petras Knispelis
Atodangos

Lauksargių kunigas Petras Knispelis

1900 m. kovo 16 d. Tauragėje gimė Petras Knispelis, ilgametis Lauksargių evangelikų liuteronų parapijos kunigas. Petras Knispelis gimė Jurgio ir Anės (g. Jonušaitytės) Knispelių šeimoje, augo ir mokėsi Tauragėje. 1924 m. liepos 15 d. Tauragės evangelikų liuteronų bažnyčioje vedė našlę Elzbietą Mikelaitienę (g. Lingaitytę), ilgamečio Batakių evangelikų liuteronų parapijos tarybos […]

Žmogus su gitara, įrodęs, kad galima būti populiariam, bet ne banaliam
Atodangos

Žmogus su gitara, įrodęs, kad galima būti populiariam, bet ne banaliam

2008 m. kovo 15 dieną po sunkios ligos mirė poetas, muzikantas, bardas, ypatingą charizmą turėjęs kūrėjas ir laidų vedėjas Vytautas Kernagis. Jis buvo vienas iš XX a. antros pusės kultūrinių simbolių Lietuvoje. Tai, kad šiandien turime daug talentingų bardų, neabejotinai yra Vytauto Kernagio nuopelnas, nes jis įkvėpė žmones kurti, parodė, […]

115-osios kunigo Alfonso Lipniūno gimimo metinės: ugninga, pasiryžimų kupina asmenybė
Atodangos

115-osios kunigo Alfonso Lipniūno gimimo metinės: ugninga, pasiryžimų kupina asmenybė

1905 m. kovo 12 d., lygiai prieš 115 m., Panevėžio raj. Talkonių kaime, gausioje valstiečių šeimoje gimė būsimasis Dievo tarnas, kunigas, jaunimo apaštalas Alfonsas Lipniūnas. Buvo septintasis vaikas iš dešimties. Vaikystė prabėgo ganant gyvulius. Sulaukęs 12 metų pradėjo lankyti Pumpėnų pradinę mokyklą, o po dvejų metų įstojo į Panevėžio gimnazijos trečią […]

Laisvės kovų pėdsakais. Pokalbis su Dalium Žygeliu (tinklalaidė)
Atodangos

Laisvės kovų pėdsakais. Pokalbis su Dalium Žygeliu (tinklalaidė)

Per tris Nepriklausomybės atkūrimo dešimtmečius ypatingo dėmesio sulaukė pokario laisvės kovų istorija, kuri penkiasdešimt okupacijos metų buvo nutylima ir iškraipoma, o jos dalyviai – menkinami ir nutildomi. Tad nepriklausomybės laikotarpiu vyko labai intensyvus partizaninio pasakojimo sugrąžinimo į mūsų istoriją procesas. Nuo palaikų perlaidojimo ir pagarbaus jų įamžinimo, atsiminimų bei dienoraščių […]

Eugenijos Šimkūnaitės šimtmetis
Atodangos

Eugenijos Šimkūnaitės šimtmetis

Lygiai prieš šimtą metų, 1920-ųjų kovo 11 dieną, toli už Lietuvos ribų, karo pabėgėlių Šimkūnų šeimoje gimė mergaitė, kuriai tėvai padovanojo Eugenijos vardą. Pranas Šimkūnas buvo vaistininkas, jo žmona – Olga Lebedeva-Šimkūnienė – medicinos sesuo. Pasibaigus I Pasauliniam karui ir pradėjus kurtis Lietuvos valstybei, Šimkūnai, kartu su keliomis kitomis lietuvių […]

Justinui Marcinkevičiui – 90: atgaivintas poetinis lietuviškumas ir patriotiškumo kodas
Atodangos

Justinui Marcinkevičiui – 90: atgaivintas poetinis lietuviškumas ir patriotiškumo kodas

1930 m. kovo 10 d. Važatkiemyje gimė būsimasis Lietuvos poetas, dramaturgas, vertėjas, akademikas Justinas Marcinkevičius. Šiemet jam būtų suėję 90! Biografija trumpai: gimė Motiejaus Marcinkevičiaus ir Ievos Kvainauskaitės šeimoje. Lankė Alksniakiemio pradžios mokyklą, 1942–1949 m. mokėsi Prienų „Žiburio“ gimnazijoje. 1949–1954  m.  Vilniaus universiteto Istorijos ir filologijos fakultete studijavo lietuvių kalbos ir literatūros specialybę. 1953–1957 m. žurnalo „Genys“ atsakingasis sekretorius. 1957–1959 m. […]

Vidas Abraitis: „Abiejų barikadų pusėse buvo žmonės“
Atodangos

Vidas Abraitis: „Abiejų barikadų pusėse buvo žmonės“

Žurnalas „Ateitis“, 2019 Nr. 10 Susitikome su Vidu Abraičiu jam atvykus į Aušros Vartų atlaidus Vilniuje. Prisėdome pasikalbėti apie skaudų Lietuvos istorijai laiką – sovietmetį. Nepaisant to, apie viską Vidas kalba labai šviesiai, su akyse spindinčia meile Kristui ir žmogui. Vidas Abraitis aktyviai dalyvavo Eucharistijos bičiulių sąjūdyje, Lietuvoje atsikūrus ateitininkams, […]

Mažosios Lietuvos patriarchui Kurtui Vėliui sukaktų 100 metų                             
Atodangos

Mažosios Lietuvos patriarchui Kurtui Vėliui sukaktų 100 metų                             

1920 m. kovo 8 d. Stankiškiuose (Kintų vls., Šilokarčemos aps.) gimė Kurtas Vėlius, verslininkas, mecenatas, Mažosios Lietuvos ir išeivijos visuomenės veikėjas, vienas iš Čikagos lietuvių evangelikų liuteronų „Tėviškės“ parapijos steigėjų, Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios Konsistorijos garbės narys, Mažosios Lietuvos patriarchas. Kurtas Vėlius gimė Miko ir Anos (g. Plėvytės) Vėlių šeimoje, […]

Prieš 30 metų mirė kunigas Jonas Armonaitis
Atodangos

Prieš 30 metų mirė kunigas Jonas Armonaitis

1990 m. vasario 24 d. Palangoje mirė Jonas Armonaitis, evangelikų liuteronų kunigas, bibliofilas, Klaipėdos krašto bažnytinių tradicijų puoselėtojas. Gimė Jonas Armonaitis 1929 m. rugpjūčio 26 d. Rupeikiuose (Šimkaičių vls., Raseinių aps.) ūkininkų Jono ir Onutės (g. Majutės) Armonaičių šeimoje, kurioje augo su jaunesniuoju broliu Andrium. Baigęs Jurbarko gimnaziją ir 1949–1950 m. […]