Atodangos

Prieš penkiolika metų mirė vyskupas Jonas Kalvanas jaunesnysis
Atodangos

Prieš penkiolika metų mirė vyskupas Jonas Kalvanas jaunesnysis

Šiemet balandžio 25 d. sukanka penkiolika metų, kai Tauragėje mirė Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios vyskupas ir Konsistorijos pirmininkas Jonas Viktoras Kalvanas jaunesnysis, Lietuvos ekumeninės bažnyčių tarybos prezidentas. Būsimasis vyskupas buvo gimęs 1948 m. rugpjūčio 2 d. Tauragėje gausioje kunigo Jono Viktoro ir mokytojos Martos (Račkauskaitės) Kalvanų šeimoje. 1966 m. baigęs […]

Abipus sienos lietuvybę puoselėjęs kunigas Jonas Pipiras
Atodangos

Abipus sienos lietuvybę puoselėjęs kunigas Jonas Pipiras

1833 m. balandžio 23 d. Šaipiuose (Kretingalės vls., Klaipėdos aps.) gimė Jonas Pipiras, evangelikų liuteronų kunigas, visuomenės veikėjas, knygnešys, religinės literatūros rengėjas, spaudos bendradarbis. Apie 1839–1845 m. Jonas Pipiras mokėsi Nemirsetos liaudies mokykloje ir privačiai Klaipėdoje, 1846–1854 m. mokslus tęsė Tilžės gimnazijoje, 1855–1858 m. studijavo teologiją Karaliaučiaus universitete, 1859–1861 m. […]

Pirmieji masiniai pokario trėmimai
Atodangos

Pirmieji masiniai pokario trėmimai

1945 metų balandžio 21 d. sovietų valdžia pradėjo pirmuosius pokario metų masinius Lietuvos gyventojų trėmimus. Į tremtinų asmenų sąrašus, visų pirma, pateko karo metais prieš sovietus kovoję, taip pat su naciais kolaboravę, ryšius su Vokietija turėję žmonės ir jų šeimos. Pretekstu ištremti tapo net ir konfesinė priklausomybė liuteronams ar paprasčiausiai […]

Bronys Savukynas – kultūrininkas, redaktorius, intelektualusis priešgyna
Atodangos

Bronys Savukynas – kultūrininkas, redaktorius, intelektualusis priešgyna

Prieš dešimt metų, 2008 m. balandžio 20 d., eidamas 79 metus mirė iškilus kultūrininkas Bronys Savukynas.  Jis buvo ne tik mokslininkas, „Kultūros barų“ redaktorius, Lietuvos PEN centro, Lietuvių kalbos bendrijos, Pasaulio lituanistų bendrijos narys, bet ir aktyvus lietuvių ir lenkų kultūrinio bendradarbiavimo skatintojas, parašė daugybę darbų apie lietuvių kalbą, kalbos […]

101-asis partizano Antano Slučkos-Šarūno gimtadienis
Atodangos

101-asis partizano Antano Slučkos-Šarūno gimtadienis

„Gyvenimas Tėvynei, siela Dievui“ – toks užrašas, Jogailaičių kryžius ir žodis „Viktorija“ buvo išsiuvinėtas antsiuve, kurį ant uniforminio švarko rankovės nešiojo Algimanto apygardos vadas Antanas Slučka-Šarūnas, kurio 101-asis gimtadienis minimas balandžio 19 d. Būsimasis Aukštaitijos partizanų vadas gimė daugiavaikėje bežemių Slučkų šeimoje Troškūnų mietelyje, Anykščių rajone. Šeimos tėvas buvo bažnyčios […]

Lietuvos ir išeivijos evangelikų liuteronų vadovas Adomas Gelžinius
Atodangos

Lietuvos ir išeivijos evangelikų liuteronų vadovas Adomas Gelžinius

1902 m. balandžio 19 d. Lamsočiuose (Kiškių vls., Šilokarčemos aps.) ūkininkų šeimoje gimė Adomas Emilis Gelžinius, evangelikų liuteronų kunigas, vienas iš Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios vadovų, Mažosios Lietuvos ir išeivijos visuomenės veikėjas, spaudos bendradarbis. Adomas Gelžinius užaugo Priekulės parapijos Venckų kaime, kuriame tėvai įsigijo 20 ha ūkį su malūnu, mokėsi […]

Klaipėdos kunigą Kurtą Morą prisimenant
Atodangos

Klaipėdos kunigą Kurtą Morą prisimenant

Šiemet balandžio 17 d. sukanka dvidešimt penkeri metai, kai mirė Klaipėdos evangelikų liuteronų parapijos kunigas Kurtas Moras. Kurtas Moras (Kurt Moors) gimė 1936 m. lapkričio 27 d. Laukžemiuose, Kretingalės parapijoje, Trušelių vls., Klaipėdos apsk., Jono ir Trūdės (Plenytės) Morų šeimoje. Augo su jaunesniuoju broliu Helmutu. Šeima vėliau gyveno Anaičiuose, senelių […]

Prieš 70 metų mirė viena svarbiausių tarpukario Lietuvos muzikos figūrų – Juozas Gruodis
Atodangos

Prieš 70 metų mirė viena svarbiausių tarpukario Lietuvos muzikos figūrų – Juozas Gruodis

Lygiai prieš 70 metų, 1948 m. balandžio 16 d. mirė viena svarbiausių tarpukario Lietuvos muzikos figūrų – kompozitorius, profesorius, lietuvių muzikos klasikas Juozas Gruodis (gimė 1884). Tai pirmasis lietuvių kompozitorius, reguliariai kūręs simfoninę muziką, kurioje tęsė sodrią vėlyvojo programinio romantizmo tradiciją. Nors iki 30-ies metų Gruodis dirbo vargonininku provincijoje, vėliau […]

Dailininkei Ievai Labutytei – 80
Atodangos

Dailininkei Ievai Labutytei – 80

1938 m. balandžio 15 d. Begėdžiuose (Kebelių vls., Šilutės aps.) gimė Eva Erika Labutytė (Vanagienė), žymi Lietuvos grafikė, ekslibrių, estampų kūrėja, dramatiško Mažosios Lietuvos paveldo įprasmintoja. Eva Labutytė mokėsi Plikių miestelio mokykloje, 1957 m. baigusi Klaipėdos mokytojų seminariją, mokė Kurmių kaimo vaikus ir Saugų vaikų namų auklėtinius. Anksti liko viena: […]

Juozo Baltušio sakmės
Atodangos

Juozo Baltušio sakmės

1909 metais balandžio 14 d. (pagal senąjį kalendorių, o naujuoju stiliumi balandžio – 27 d.) gimė viena kontraversiškiausių mūsų literatūros figūrų, rašytojas ir sovietinės visuomenės veikėjas Juozas Baltušis. Dešimttūkstantiniais tiražais anuomet išleisti jo romanai „Parduotos vasaros“, „Sakmė apie Juzą“, atsiminimų knyga „Su kuo valgyta druska“, apsakymų rinkinys „Valiusei reikia Alekso“ […]

Vytautas Šustauskas – Kauno meras
Atodangos

Vytautas Šustauskas – Kauno meras

Lietuvoje yra bent keli politikai, kurių pavardės yra tapusios tikrais simboliais. Vienas jų – Vytautas Šustauskas, kuris ne tik  buvo pasivadinęs „ubagų karaliumi“, patekęs ne į vieną kuriozinę situaciją, viešai išsakęs garbės jam nedarančių dalykų, bet ir 2000 m. balandžio 13 dieną buvo išrinktas Kauno meru. V. Šustauskas gimė 1945 […]

Daugiasluoksnio kultūros klodo žmogus Stasys Santvaras
Atodangos

Daugiasluoksnio kultūros klodo žmogus Stasys Santvaras

1991-ųjų balandžio 12 d. Bostone, JAV, mirė poetas, publicistas, dramaturgas, lietuviškų operų libretų autorius, operos solistas Stasys Santvaras. Poetas gimė 1902-ųjų gegužės 27 dieną Rūstekoniuose (Jurbarko rajone), o brendo ir formavosi tuometiniame Kaune. Būtent čia tarpukariu išleisti ir pirmieji poeto eilėraščių rinkiniai „Saulėtekio maldos“ (1924), „Pakalnių debesys“ (1936), „Giesmės apie […]