Atodangos

Ištikimas iki galo – partizanas Juozas Daumantas-Lukša
Atodangos

Ištikimas iki galo – partizanas Juozas Daumantas-Lukša

Prieš 97 metus, 1921 m. rugpjūčio 10 d. Juodbūdžio kaime, Marijampolės apskrityje gimė Juozas Lukša-Daumantas, kurio gyvenimas ir kova už laisvę tapo tikra XX a. antrosios pusės legenda. Net du kartus jam pavyko sėkmingai pereiti geležinę uždangą. Antrąjį kartą – 1947 metais – pasiekė Prancūziją, kur praleido net trejus metus, […]

Kun. Robertas A. Sirico. Apie tikslus ir priemones
Atodangos

Kun. Robertas A. Sirico. Apie tikslus ir priemones

Didžioji dabar dominuojančio egocentrizmo kultūros mantra yra tolerancija: mes įsitikinę, kad jeigu tik visi, visur ir visomis aplinkybėmis būtų tolerantiški, koks nuostabus ir taikus būtų pasaulis. Šis naujasis tikėjimas, ši prašmatni tolerancija yra tokia netolerantiška, kaip ir bet kuri ideologizuota religija. Šios arogancijos (kuri niekaip nemato savo pačios arogancijos) problema […]

Žaliakalnio keltuvas (funikulierius) toliau kovoja su laiku
Atodangos

Žaliakalnio keltuvas (funikulierius) toliau kovoja su laiku

1931 m. rugpjūčio 5 dieną oficialiai atidarytas Žaliakalnio funikulierius. Tiesa, pirmuosius drąsuolius jis pakėlė tik rugpjūčio 8 dieną. Tai vienas seniausiai veikiančių keltuvų visoje Europoje, deja, pernelyg mažai puoselėjamas ir populiarinamas turistams. Tapęs Laikinąja Lietuvos sostine, Kaunas sparčiai plėtėsi. Ypač Žaliakalnyje gausėjo gyventojų. Gyventojai pradėjo miesto valdžiai rašyti raštus, jog […]

Grupė išeivijos Lietuvių evangelikų liuteronų bažnyčios V Sinodo dalyvių Bad Godesberge, Vokietijoje, 1967 m. balandžio 23 d. Iš kairės: Fricas Skėrys, kunigas Julius Stanaitis, Marija Kibelkaitė-Kilienė, kunigas senjoras Adolfas Keleris, garbės senjoras Adomas Gelžinius, kunigas Jazeps Urdzė ir kunigas Aldonis Putcė.
Atodangos

Julius Stanaitis, kunigas iš Suvalkijos

1973 m. rugpjūčio 4 d. Bad Gandersheime (Žemutinėje Saksonijoje, VFR) mirė Julius Stanaitis, evangelikų liuteronų kunigas, išeivijos visuomenės veikėjas. Gimė Julius Stanaitis 1903 m. gruodžio 2 d. Gaisriuose (Sasnavos vls., Marijampolės aps.) gausioje pasiturinčių ūkininkų Adolfo ir Onos Stanaičių šeimoje. Baigęs vietos pradžios mokyklą, toliau mokėsi Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijoje, […]

Jonas Juška – lietuviškos kultūros puoselėtojas Australijoje
Atodangos

Jonas Juška – lietuviškos kultūros puoselėtojas Australijoje

1919 m. rugpjūčio 3 dieną Pabiržės valsčiuje, neturtingoje, bet aplinkinių gerbiamoje Juškų šeimoje gimė berniukas, netrukus pakrikštytas Jono vardu. Didžiausias turtas, kurį Jonas paveldėjo iš šeimos buvo meilė dainoms ir muzikinis talentas. Neturtingoje šeimoje augusio berniuko išsilavinimo kelias buvo nelengvas, tačiau pavyko baigti keturių klasių gimnazijos kursą. Visgi didžiausia Jono […]

Laisvės šauklys Vladas Šakalys
Atodangos

Laisvės šauklys Vladas Šakalys

1942 m. vasario 9 d. Rusijoje, Čeliabinsko srityje, Mokrousovo rajone, Kokorevskio kaime gimė Vladas (Vladimiras) Šakalys – legendinis sovietmečio disidentas, iš 38 savo gyvenimo metų Sovietų sąjungoje, net 25 metus praleidęs lageriuose. 1980-aisias per Suomiją jam pavyko pėsčiomis pabėgti į Vakarus. Būdamas dvejų metų su mama sugrįžo į Vilnių ir […]

Potsdamo konferencija ir Lietuva
Atodangos

Potsdamo konferencija ir Lietuva

1945 m. rugpjūčio 2 d. baigėsi dvi savaites vykusi Potsdamo konferencija. Karą pralaimėjusios Vokietijos mieste Potsdame, netoli Berlyno, nugalėtojai svarstė, koks turėtų būti ateities pasaulis. Galingiausieji politiniai vadovai sprendė įvairių valstybių likimą – labai svarbi ši konferencija buvo taip pat ir Lietuvai. Deja, tai, dėl ko sutarta, negalėjo džiuginti ne […]

Spaustuvininkas ir redaktorius Mikelis Kiošis
Atodangos

Spaustuvininkas ir redaktorius Mikelis Kiošis

1868 m. rugpjūčio 1 d. Klaipėdos priemiestyje Smeltėje gimė Mikelis Kiošis, spaudos darbuotojas, redaktorius, visuomenės ir politikos veikėjas. Anksti netekęs tėvų, Mikelis Kiošis tuoj po įžegnojimo (konfirmacijos) 1882 m. pradėjo mokytis raidžių rinkėjo amato Jurgio Traušio (1844–1918) spaustuvėje Drukiuose. 1886 m. įsidarbino Otto fon Mauderodės spaustuvėje Tilžėje. Paskatintas spaustuvės savininko, Mikelis Kiošis ėmėsi […]

Rugpjūčio 1-oji ir Lietuvos Respublikos konstitucinės tradicijos gimimas
Atodangos

Rugpjūčio 1-oji ir Lietuvos Respublikos konstitucinės tradicijos gimimas

Nors esame įpratę 1918 m. vasario 16 dieną švęsti kaip modernios Lietuvos gimtadienį, neturėtume pamiršti, kad nuo Nepriklausomybės deklaracijos paskelbimo iki savarankiškos, teisės viršenybę pripažįstančios respublikos dar laukė nemažas kelias. Pirmiausia reikėjo suformuoti politines institucijas. Nors dar Nepriklausomybės deklaracijos signatarai skelbė, jog reikia kuo greičiau įkurti Lietuvos parlamentą, šis procesas […]

Algimantas Mockus – žmogus su kino kamera
Atodangos

Algimantas Mockus – žmogus su kino kamera

1931 metų liepos 31 d. Kaune gimė kino operatorius ir fotografas Algimantas Mockus, kūręs su žymiausias to meto režisieriais – V. Žalakevičium, A. Žebriūnu, M. Giedriu, G. Lukšu, o jo nufilmuotos juostos tapo lietuvių kino klasika. Jo gyvenimas kupinas pirmų kartų, kurie tapo ir Lietuvos kultūros istorijos dalimi: pirmoji išspausdinta spalvota […]

„Nacių pragare: Kalinio Nr. 40627 išgyvenimai nacių koncentracijos stovyklose, 1941–1945“, pirmojo leidimo 1948 m. Vokietijoje viršelis
Atodangos

Žurnalistas Jonas Grigolaitis, kalinys Nr. 40627 

1902 m. liepos 30 d. Poviluose (Kintų vls., Šilokarčemos aps.) gimė Jonas Endrikis Grigolaitis, teisininkas, žurnalistas, visuomenės veikėjas, 1941–1945 m. kalintas nacionalsocialistų konclageriuose. Baigęs Klaipėdos lietuvišką gimnaziją, Jonas Grigolaitis 1927 m. pradėjo studijas Lietuvos universiteto Evangelikų teologijos fakultete Kaune. Vėliau perėjo į Teisės fakultetą, kurį baigė 1931 m. Buvo vienas […]

Adolfas Kubilius – vienas pirmųjų Lietuvos partizanų
Atodangos

Adolfas Kubilius – vienas pirmųjų Lietuvos partizanų

Sukanka šimtas metų, kai 1918 m. liepos 26 dieną Budrių vienkiemyje, Kretingos rajone, gimė Adolfas Kubilius. Anksti pasireiškė jo gabumai mokslams ir Adolfas ne tik baigė Kretingos gimnaziją, bet ir liko čia dirbti mokytoju. Tiesa, karas įsiveržė į jo gyvenimą ir viską pakeitė. 1940 m. Adolfas Kubilius buvo pašauktas į […]