Naujausi straipsniai

Jūratė Micevičiūtė. Rojaus žemėje beieškant
Prisikėlimo kelionė

Jūratė Micevičiūtė. Rojaus žemėje beieškant

Kažin ar rastume žodžius, atnešusius žmonijai daugiau kančių nei šios trys eilutės iš Apreiškimo Jonui (Apokalipsės): „Ir išvydau angelą, nužengiantį iš dangaus <…>. Jis nutvėrė slibiną – senąją gyvatę, kuri yra Velnias ir Šėtonas, – surišo jį tūkstančiui metų ir įmetė į bedugnę <…>. Taip pat aš regėjau sielas tų, kuriems buvo […]

Paskutinysis Klaipėdos krašto gubernatorius Viktoras Gailius
Atodangos

Paskutinysis Klaipėdos krašto gubernatorius Viktoras Gailius

1893 m. rugpjūčio 27 d. Berštininkuose (Plaškių vls., Tilžės aps.) gimė Viktoras Gailius, valstybės ir visuomenės veikėjas: Tilžės akto signataras, teisininkas, diplomatas, Klaipėdos krašto Direktorijos pirmininkas (1923–1925), gubernatorius (1938–1939), VLIK’o reikalų vedėjas, Pasaulio lietuvių bendruomenės Vokietijoje Krašto valdybos vicepirmininkas. Viktoras Gailius buvo antras iš trijų sūnų pasiturinčių ūkininkų Martyno ir Gretos (g. Faltinaitės) […]

Žurnalas „Kelionė“: apie auginančius susitikimus
Pasaulis yra gražus

Žurnalas „Kelionė“: apie auginančius susitikimus

„Bendrystės pagimdyti esame kviečiami išbūti vaisingame santykyje su Dievu ir žmonėmis. Mūsų širdys, akys, mintys, gyvenimai skleidžiasi, pakvimpa dieviškumu ne izoliacijos narve, o susitikimuose, ruošiančiuose mus amžinajam Susitikimui“ – taip trečiojo šių metų „Kelionės“ numerio „Redakcijos palydėjime“ rašo kun. Kęstutis Dvareckas, kviečiantis žurnalo tekstuose atrasti atviro santykio su Dievu, viena […]

Čikagiškis iš Kilpinių – kunigas Jonas Juozupaitis
Atodangos

Čikagiškis iš Kilpinių – kunigas Jonas Juozupaitis

2008 m. rugpjūčio 25 d. pietvakariniame Čikagos priemiestyje Orland Park (Ilinojaus valstijoje, JAV) mirė Jonas Juozupaitis, buvęs ilgametis seniausios iki šiol veikiančios lietuviškos parapijos Šiaurės Amerikoje – Ziono lietuvių evangelikų liuteronų – kunigas, išeivijos lietuvių evangelikų liuteronų Vyriausiosios bažnyčios tarybos prezidentas. Jonas Juozupaitis gimė 1929 m. vasario 13 d. Kilpinėse (Jucaičių […]

Lenkų šventoji ir Vilniaus vardo garsintoja Faustina Kowalska
Atodangos

Lenkų šventoji ir Vilniaus vardo garsintoja Faustina Kowalska

1905 m. rugpjūčio  25 d. Lenkijoje, skurdžioje ir pamaldžioje valstiečių šeimoje gimė mergaitė, kuri buvo pakrikštyta Helenos vardu. Ji buvo trečias vaikas (iš dešimties) šeimoje. Dėl prastos materialinės šeimos padėties buvo priversta mesti mokyklą ir padėti tėvams ūkyje. Šiandien net sunku patikėti, kad būtent taip prasidėjo glaudžiai tiek su Lenkija, […]

Kunigė Tamara Kelerytė-Schmidt su vyskupu Jonu Kalvanu vyresniuoju 1990 m.
Atodangos

Išeivijos ir Vilniaus kunigė Tamara Kelerytė-Schmidt

2003 m. rugpjūčio 25 d. Esene (Šiaurės Reinas-Vestfalija, Vokietija) mirė Tamara Kelerytė-Schmidt, pedagogė, evangelikų liuteronų kunigė, išeivijos Lietuvių evangelikų liuteronų bažnyčios viceprezidentė. Tamara Kelerytė gimė 1939 m. balandžio 24 d. Tauragėje kunigo Adolfo ir Tamaros (g. Štrausaitės) Kelerių šeimoje. 1941 m. pradžioje iš sovietų okupuotos Lietuvos su tėvais „repatrijavo“ į Vokietiją. […]

Giedrius Markevičius. Apie kančią, arba Kaip atsiliepiame į gyvenimo iššūkius
Augame kartu

Giedrius Markevičius. Apie kančią, arba Kaip atsiliepiame į gyvenimo iššūkius

„Pasakyk, kaip tu sutinki kančią, pasakysiu, kas tu esi“ (E. Junger) Bendraudami su įvairiais žmonėmis matome, kad laimingi jaučiasi nebūtinai tie, kurie yra sveiki, turtingi ir sėkmingi. Dažnai galime pastebėti nuoširdžiai besidžiaugiantį žmogų, sėdintį neigaliųjų vežimėlyje ar turintį kitokių sveikatos problemų. Vadinasi, subjektyvaus laimingumo išgyvenimo nelemia objektyvios aplinkybės, bet veikiau […]

Laurence Freeman OSB. Meditacija – tai kelias
Prisikėlimo kelionė

Laurence Freeman OSB. Meditacija – tai kelias

Žodis „meditacija“ dažniausiai mums asocijuojasi su Rytų tradicija, ypač su budizmu bei induizmu. Tačiau šiandien ši praktika, kurios metu bandoma nuraminti savo mintis ir emocijas, sugrįžti į save bei ugdyti sąmoningumą, plačiai taikoma taip pat ir psichiatrijoje, naujuosiuose dvasiniuose judėjimuose ir net versle. Tačiau nuo seno ir krikščionybė turėjo savąją […]

Archbishop Teofilius Matulionis is pictured in a 1957 photo. Archbishop Matulionis, who was murdered in 1962 with a lethal injection after 16 years in prisons and labor camps, was to become the first Catholic martyr from the country's communist era to be declared blessed June 25 in Vilnius. (CNS photo/courtesy Diocese Kaisiadorys) See LITHUANIA- MATULIONIS-BEATIFY June 9, 2017.
Atodangos

Tikėjimo kankinys, palaimintasis Teofilius Matulionis

1962 metų rugpjūčio 20 d. Šeduvoje mirė Kaišiadorių arkivyskupas, tikėjimo kankinys Teofilius Matulionis, kuris 2017 metų birželį buvo paskelbtas palaimintuoju. Būsimasis arkivyskupas gimė 1873 m. Kudoriškių vienkiemyje, Alantos valsčiuje. Anksti neteko mamos. Mokėsi Antalieptės mokykloje, Daugpilio gimnazijoje ir Petrapilio (dabar Sankt Peterburgas) kunigų seminarijoje. Po kunigystės šventimų darbavosi Latvijos parapijose. […]

Tadas Kazakevičius – keliaujantis fotografas ieškantis grožio
Pasaulis yra gražus

Tadas Kazakevičius – keliaujantis fotografas ieškantis grožio

Penkerius metus fotografas Tadas Kazakevičius važinėjo po Lietuvą, kurdamas ciklą „Tai, ko nebebus“. Per tą laiką vien mopedu nukeliavo apie 5 tūkst. kilometrų, aplankė daugybę kaimų bei vienkiemių, įamžino įspūdingų vaizdų bei žmonių portretų. Šios, kaip pats fotografas vadina, „sentimentalios kelionės“ nuotraukos, sulaukė apdovanojimų ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulio […]

Fotografijos romantikas Romualdas Rakauskas
Atodangos

Fotografijos romantikas Romualdas Rakauskas

„Geriausias žmogaus dvasios lavinimas yra per gamtą – joje yra ir gyvybė, ir mirtis, ir tai sugyvena darnoje. Žmogus – gamtos dalis ir tik per santykį su gamta galime suprasti savo paskirtį šioje žemėje, vadinasi, ir atrasti ramybę bei harmoniją.“ – taip yra sakęs fotomenininkas Romualdas Rakauskas, rugpjūčio 19 d. […]

Vilniaus kunigas Zigfridas Oskaras Lopė 
Atodangos

Vilniaus kunigas Zigfridas Oskaras Lopė 

1883 m. rugpjūčio 18 d. Varšuvoje gimė Zigfridas Oskaras Lopė, paskutinysis prieškario Vilniaus evangelikų liuteronų parapijos kunigas. Zigfridas Oskaras Lopė (Siegfried Oskar Loppe) gimė Vokietijos generalinio konsulato darbuotojo Gustavo Adolfo ir Otilijos Luizės (g. Lerch) Lopių šeimoje. Baigęs Varšuvos klasikinę gimnaziją, 1904–1910 m. studijavo teologiją ir filosofiją Dorpato (Tartu) universitete. 1911 m. kovo 19 d. Varšuvoje įšventintas […]