Žyma: atodangos

Rašytojo Broniaus Radzevičiaus fenomenas
Atodangos

Rašytojo Broniaus Radzevičiaus fenomenas

Gruodžio 24 d. rašytojui Broniui Radzevičiui būtų sukakę 80 metų. Savo autobiografijoje jis rašė: „Jokiais ypatingais gabumais nepasižymėdamas, ilgai nežinojau, kokią rinktis profesiją. Tik jaučiau, kad ji būtinai turi sietis su poreikiu tobulėti, augti, visa kuo giliau ir nuodugniau suprasti, kitaip nepatirsi visos gyvenimo pilnatvės, nepatirsi grožio, ir gėrio, kuris […]

98-asis Jono Meko gimtadienis
Atodangos

98-asis Jono Meko gimtadienis

Prieš 98 metus gruodžio 24 d. Semeniškiuose, Biržų apskrityje, gimė būsimasis poetas, avangardinio kino kūrėjas, rašytojas ir kuratorius Jonas Mekas. Nuo 1949 m. jis gyveno ir kūrė JAV, Niujorke, kur aktyviai dalyvavo to meto kultūriniame miesto gyvenime, kartu su Jurgiu Mačiūnu įkūrė į pasaulio meno istoriją patekusį „Fluxus“ judėjimą, taip […]

Prieš 30 metų veiklą pradėjo Lietuvos politinių kalinių sąjunga
Atodangos

Prieš 30 metų veiklą pradėjo Lietuvos politinių kalinių sąjunga

1990 metų gruodžio 22 d. įsteigta Lietuvos politinių kalinių sąjunga – visuomeninė organizacija, 1991-1995 metų laikotarpiu veikusi ir kaip politinė organizacija. Kilus tautiniam Atgimimui, buvę sovietinių lagerių politiniai kaliniai bei Sibiro tremtiniai apsijungė bendrai veiklai. Pradžioje tai buvo Kaune 1988 metų vasarą įkurtas „Tremtinio“ klubas. Vienas pirmųjų klubo darbų – […]

Poetui, kritikui, redaktoriui Arnui Ališauskui – 50
Atodangos

Poetui, kritikui, redaktoriui Arnui Ališauskui – 50

Gruodžio 18 d. savo 50-ąjį gimtadienį švenčia lietuvių poetas, redaktorius, knygų sudarytojas Arnas Ališauskas. Būsimasis poetas gimė Širvintose. Po mokyklos, Vilniaus universitete studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą. Debiutavo 1996 m. eilėraščių rinkiniu „Prisukama karalystė“. Antroji ir kol kas paskutinė eilėraščių knyga pasirodė po 12 metų – „Rentgeno nuotraukų albumas“. Jo […]

Rašytoja Laura Sintija Černiauskaitė švenčia gimtadienį
Atodangos

Rašytoja Laura Sintija Černiauskaitė švenčia gimtadienį

1976 m. gruodžio 8 d. Vilniuje gimė Laura Sintija Černiauskaitė – žinoma prozininkė ir dramaturgė. 1994 m. baigė Vilniaus Senvagės vidurinę mokyklą. Lietuvos muzikos akademijoje studijavo TV režisieriaus specialybę, bet studijas nutraukė. 2015 m. baigė lietuvių filologiją Vilniaus universitete. 1998–1999 m. laisvai samdoma žurnalistė žurnale „Malonumas“, 2000 m. žurnalo vaikams […]

Pranas Dovydaitis – viena svarbiausių Lietuvos XX a. pirmos pusės asmenybių
Atodangos

Pranas Dovydaitis – viena svarbiausių Lietuvos XX a. pirmos pusės asmenybių

1886 m. gruodžio 2 d. Marijampolės apskrities Runkių kaime gimė Nepriklausomybės akto signataras, teisininkas, filosofas, profesorius, Lietuvos ateitininkų sąjungos vadovas, Lietuvos premjeras, daugelio leidinių redaktorius ir leidėjas Pranas Dovydaitis. Baigė Marijampolės gimnaziją, paskui – Teisės fakultetą Maskvoje. Jau studijų metais daug rašė į laikraščius, aktyviai dalyvavo visuomeninėje veikloje. 1911 m. pradėjo […]

Dailėtyrininkui ir poetui Alfonsui Andriuškevičiui – 80
Atodangos

Dailėtyrininkui ir poetui Alfonsui Andriuškevičiui – 80

Lapkričio 18 d.  Lietuvos poetui, dailėtyrininkui, eseistui Alfonsui Andriuškevičiui sukanka 80 metų. 1965 m. jis baigė Vilniaus universitetą (filologijos studijas). 1973 m. apsigynė daktaro disertaciją. Dirbo Filosofijos, sociologijos ir teisės institute. Nuo 1990 m. Vilniaus dailės akademijos dėstytojas, docentas. Nuo 2001 m. Lietuvos rašytojų sąjungos narys. Jo poezijoje daug dėmesio skiriama spalvoms, atspindžiams, šešėlių […]

Lietuvos Respublikos Konstitucijos gimtadienis
Atodangos

Lietuvos Respublikos Konstitucijos gimtadienis

1992 metų spalio 25 d. referendumu priimtas pagrindinis Lietuvos įstatymas – Lietuvos Respublikos Konstitucija. Tai aukščiausią teisinę galią turintis šalies dokumentas, nustatantis Lietuvos politinės, teisinės ir ekonominės sistemos pagrindus. Joje įtvirtintos piliečių laisvės ir teisės, taip pat demokratinė santvarka, valdžios institucijos, valdžių padalijimo principai. Tai buvo pirmas kartas Lietuvos istorijoje […]

Savosios kartos balsas: poetas Arvydas Ambrasas
Atodangos

Savosios kartos balsas: poetas Arvydas Ambrasas

Prieš 50 metų, 1970-ųjų spalio 14 d., sulaukęs vos dvidešimt trijų metų, Vilniuje mirė poetas, dramaturgas, dailininkas, aktorius Arvydas Ambrasas, kuris viename savo ranka nupieštame autoportrete taip primena legendinį „Doors“ lyderį Jimą Morrisoną. Jo eilėraščių rinktinė „Žeme, nepalik mūsų“, kuri pasirodė 1974 metais 7 tūkst. egzempliorių tiražu ir kurią sudarė […]

Šiandien minimas poeto H. Nagio šimtmetis: „Eilėraščiai gimsta laimingą valandą…“
Atodangos, Pasaulis yra gražus

Šiandien minimas poeto H. Nagio šimtmetis: „Eilėraščiai gimsta laimingą valandą…“

1920 m. spalio 12 d. Mažeikiuose, geležinkelininko šeimoje gimė dvyniai – Martynas ir Henrikas Nagiai. Veronikos ir Augustino Nagių šeima padovanojo Lietuvai du talentingus menininkus – poetus Henriką ir Zinaidą (Liūnę Sutemą). Nagys ir Zina Nagiai, gimę Mažeikiuose, gyveno daugelyje Lietuvos miestų ir miestelių (tėvas buvo geležinkelietis). Vėliau, likimo vedami, keliavo per […]

Vytautui Kavoliui šiandien būtų suėję 90-imt!
Atodangos

Vytautui Kavoliui šiandien būtų suėję 90-imt!

1930 m. spalio 8 dieną, lygiai prieš 90 metų, Kaune gimė vienas žymiausių Lietuvos sociologų bei visuomenės veikėjų, vėliau tapęs simboline lietuvių humanistikos ir socialinių mokslų figūra  – Vytautas Kavolis. Augo Kaune, mokėsi Kauno katalikiškoje mokykloje. Prasidėjus antrajai sovietinei okupacijai, 1944 m. kartu su tėvais emigravo į Vakarus: iš pradžių į Vokietiją, vėliau […]

Minime tragišką poeto Vytauto Mačernio žūtį…
Atodangos

Minime tragišką poeto Vytauto Mačernio žūtį…

1944 m. spalio 7 d. tragiškai žuvo (Žemaičių Kalvarijos pakraštyje važiuojant vežimu į poeto galvą pataikė atsitiktinė artilerijos sviedinio skeveldra) vienas jauniausių lietuvių poetų Vytautas Mačernis. Poetą, tebesėdintį vežime, bet jau negyvą, arklys, kaip įpratęs, atvežė į Jurkų kiemą. Kaip iš poeto artimųjų ir kitų žmonių pasakojimų yra užrašęs Vytautas Kubilius, tik […]