Naujausi straipsniai

Prie Popiežiškosios Didžiosios Marijos bazilikos (Santa Maria Maggiore), 2022 m.
Atodangos, Prisikėlimo kelionė

Arkivyskupas Rolandas Makrickas. Diplomatinė tarnyba: nieko neprašyti ir nieko neatsisakyti.

Bažnyčioje yra daugybė kelių ir būdų tarnauti Dievui. Vienas jų – diplomatinė tarnyba, kurion pakviestas žmogus įsipareigoja eiti ten, kur tik Bažnyčia jį siųs. Šiandien turime vos porą lietuvių, aktyviai besidarbuojančių Šventojo Sosto diplomatinėje tarnyboje, tai – nuncijus Ukrainoje arkivysk. Visvaldas Kulbokas ir mons. Rolandas Makrickas (g. 1972), su kuriuo susitikome pokalbiui […]

Kun. Mindaugas Malinauskas, SJ. Žodis adoracijoje.
Atodangos, Prisikėlimo kelionė

Kun. Mindaugas Malinauskas, SJ. Žodis adoracijoje.

Švenčiausiojo Sakramento adoracija, kaip asmeninio pamaldumo išraiška, Lietuvoje, atrodo, įgauna pagreitį. Anksčiau adoracija su išstatyta monstrancija bažnyčiose būdavo švenčiama tik prieš ar po šv. Mišių, išskirtiniu liturginiu laiku ar ypatingomis progomis, be abejo, susirinkusiai bendruomenei lydint ją daugybe maldų ir giesmių, o dabar kvietimų bažnyčiose adoruoti tyloje asmeniškai ir ilgesniam […]

Andrius Zakarauskas „Sekmadienio eilė“, 2022, aliejus, drobė, 200X150 (detalė)
Atodangos, Prisikėlimo kelionė

Kun. Kęstutis Dvareckas. Kad ir uodo žingsneliais…

Trikdančios dienos. Karo laukuose sėjami javai. Velykinio džiaugsmo tenka ieškoti tarp slegiančių išgyvenimų, kuriuos maitina nesiliaujantis nežmoniškumu alsuojančių žinių srautas. Kaip reta neapibrėžta ateitis – visa, į ką lig šiol rėmėmės, tapo nesvaru, klampu, netvaru. Supurtytas, vis dar intensyviai purtomas pasaulis. Kas tai? Elektrošokas mirštančiam? Žadintuvas miegančiam? Kur link tai veda? […]

Andrius Navickas. Kuo svarbus Konstantinopolio patriarcho vizitas?
Prisikėlimo kelionė

Andrius Navickas. Kuo svarbus Konstantinopolio patriarcho vizitas?

Lietuvoje lankėsi Konstantinopolio ekumeninis patriarchas Baltramiejus I su solidžia delegacija, kurioje buvo įtakingi Rytų krikščionybės atstovai.  Kaip tikrą dovaną vertinu galimybę pabendrauti su Patriarchu, dalyvauti jo garbei skirtoje iškilmingoje vakarienėje. Baltramiejus I Lietuvoje lankėsi Ministrės pirmininkės Ingridos Šimonytės kvietimu. Vienas iš istorinio vizito tikslų buvo aptarti Rytų krikščionybės, kuri dar […]

Unsplash nuotrauka
Atodangos, Augame kartu

Kaip išmokyti vaiką nepasiduoti?

Ar galima išmokyti vaiką atsakingai imtis veiklos ir atlikti ją iki galo? Ar galima jam padėti pasiekti sėkmę? Jei ir jums kyla tokių klausimų, turime gerą naujieną: atkaklumas ir užsispyrimas – savybės, kurios mums labiausiai padeda siekti užsibrėžtų tikslų ir jaustis laimingesniems – gali būti išugdomos. Kviečiame paskaityti apie Pensilvanijos universiteto (JAV) […]

Bažnyčios triumfo vežimo parblokštos didžiosios ydos gyvūnų pavidalu: meška – tai rūstumas, strutis – apsirijimas, kalakutas – puikybė, vilkas – godumas, ožka – gašlumas, šuo – pavydas ir vėžlys – tingumas. Freskos detalė. 
Dail.Antonio Palomino, 1712 m., Šv. Stepono vienuolyno bažnyčios choras, Salamanca
Pasaulis yra gražus, Prisikėlimo kelionė

Jūratė Micevičiūtė. Driežo smegenys: mūsų silpnoji vieta ar apsaugantis stabdis?

Prieš tris dešimtmečius Pau­lis Mac­Lea­nas paskelbė hipotezę, kad žmogaus smegenys savotiškai „užkonservavo“ evoliucijos etapus, tai yra išsaugojo tris sritis, tarsi tris biologinius „kompiuterius“, sujungtus tarpusavyje, tačiau skirtingus, kai kiekvienas jų „protauja“, „jaučia“ ir „atsimena“ savaip. Giliausiai slypi vadinamosios „driežo smegenys“ – primityviausios, kontroliuojančios ne tik instinktyvias reakcijas (širdies plakimas, kvėpavimas…), bet […]

Instaliacija „Horizontalės“. Joanitų bažnyčia, Feldkirch, Austrija, 2012 m.
Pasaulis yra gražus

Eimutis Markūnas: „Per gyvenimą lydi tai, kas užkoduojama vaikystėje“

Eimutis Markūnas (g. 1959 m.) – viduriniosios kartos menininkas, žymus vitražistas, tapytojas, instaliacijų, performanso ir video meno kūrėjas, garsios menininkų grupės „Angis“ narys. Menininko vitražams būdingas tapybiškumas, o tapyboje siekiama vitražui būdingo skaidrumo. Įvairios tematikos E. Markūno vitražų galima pamatyti viešosiose erdvėse, bažnyčiose ir privačiuose interjeruose. Menininkas tapo ant įvairių paviršių – […]

Kovo 31-oji istorijoje. Baigtas statyti Eifelio bokštas.
Atodangos

Kovo 31-oji istorijoje. Baigtas statyti Eifelio bokštas.

1889 m. kovo 31 d. baigtas statyti Paryžiaus simboliu tapęs Eifelio bokštas. Beje, jis buvo suplanuotas, kaip laikinas statinys šalia Senos upės – jis buvo statomas Pasaulinei parodai ir iki pat 1931 m. buvo laikomas aukščiausiu statiniu (jo aukštis 301 m.) pasaulyje. Bokštas yra Paryžiaus miesto nuosavybė. Šio statinio mintis […]

Irena Mika. Laidotuvių motyvas, 2023 drb akrilas.
Pasaulis yra gražus

Irena Mika: Net eidamas pas Dievą, nusineši savo gyvenimo portretą

Lietuvos dailininkų sąjungos (LDS) galerijoje eksponuojama tapytojos Irenos Mikos paroda „Portretas: nuo iki“. Tapytoja Irena Mika įvairių tiek istorinių, tiek šiuolaikinių asmenybių, tiek savo pačios portretais gvildena jau nemažą laiką jai rūpinčias temas – nepaliaujamo proceso, vidinės kelionės, egzistencinių klausimų. Kai kurie portretai subtiliais potėpiais gula ant stipriai įkrautos jų […]

unsplash.com nuotrauka
Atodangos

Kovo 29-oji istorijoje. Tamplierių ordino „Ikaro skrydis“

1139 m. kovo 29 d. popiežius Inocentas II išleido bulę, pavadintą Omne Datum Optimum, pagal kurią Tamplierių ordino nariai  galėjo laisvai kirsti bet kokias sienas, buvo atleidžiami nuo mokesčių ir nebuvo pavaldūs niekam išskyrus patį Romos popiežių. Atrodė, kad tamplieriai netrukus taps viena iš stipriausių jėgų katalikiškoje Europoje. Tačiau jau […]

Kovo 19-oji istorijoje.  Katalikų Bažnyčios Kronika Lietuvoje – stebuklas, kuris tęsėsi 17 metų
Atodangos

Kovo 19-oji istorijoje. Katalikų Bažnyčios Kronika Lietuvoje – stebuklas, kuris tęsėsi 17 metų

2023 metų kovo 19 dieną sukanka 51 metai, kai 1972 metais pogrindžio sąlygomis Lietuvoje buvo išleistas pirmasis „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos“ (LKBK) numeris. Leidinys, kurio tikslas buvo pramušti skylę sovietinėje propagandinės informacijos sienoje, parodyti tikrąją tikinčiųjų situaciją Lietuvoje. Leidinio redaktoriumi pasiryžo būti kunigas Sigitas Tamkevičius. Jam teko veikti itin sudėtingomis […]

Naujasis žurnalo „Kelionė“ numeris: apie tvirtumo iššūkį
Atodangos

Naujasis žurnalo „Kelionė“ numeris: apie tvirtumo iššūkį

Pasirodė pirmasis šių metų žurnalo „Kelionė“ numeris. Gausiame (net 112 p.) ir spalvingame leidinyje rasite daugybę straipsnių tikėjimo, ugdymo, šeimos bei kultūros temomis. Šioje „Kelionėje“ daug dėmesio skiriama klausimams: kas yra tvirtumas? Kokį žmogų galima laikyti tvirtu ir kaip to tvirtumo siekti? Štai rašytoja Renata Šerelytė sako, jog „būti tvirtam […]