Pateikiame keliolika rinktinių rašytojo Ray Bradbury citatų iš jo kūrybos ir interviu paveldo.

 

Beprotybė yra reliatyvi. Viskas priklauso nuo to, kas kokiame narvely patupdytas.

Niekada neabejok stebuklais, kai jie vyksta.

Stebuklas, kad mes apskritai šį tą nuveikėme pasaulyje, o ne tai, kad mes tiek kartų bandėme iš jo kažką padaryti.

Mes esame neįmanomybė neįmanomoje Visatoje.

Mes išprotėję. Tačiau gera tokiems būti visiems kartu.

Negalėčiau įvardyti labiau nusisekusio rašytojo gyvenimo nei mano paties. Visos mano knygos išleistos, visos jos yra mokyklų bibliotekose, o kai ruošiuosi tarti žodį viešai, publika pradeda ploti man dar neprasižiojus.

Fantastika – tai mūsų svajų architektūra, ir mūsų knygos įkvėps ateities svajotojų kartas.

Mokslinė fantastika man visad buvo ir bus moralės mokanti pasaka.

Tiesiog noriu, kad kažkas išgirstų tai, ką noriu papasakoti. ir gal tada mano žodžiai pradės įgauti prasmę.

Visi padarėme klaidas, kurias turėjome padaryti. Kitaip nebūtume čia.

Kai kurie žmonės tampa liūdni, būdami dar siaubingai jauni. Nėra kažkokios ypatingos priežasties, gal jie tiesiog tokie jau gimsta. Jie lengviau susižeidžia, greičiau pavargsta ar pravirksta, ilgiau prisimena. Aš pats tapau liūdnas tikriausiai ankščiau nei bet kas kitas šiame pasaulyje. Aš esu vienas iš šių žmonių.

Jei tau duoda suliniuotą popierių – rašyk skersai.

Nereikia deginti knygų, idant sunaikintume kultūrą. Tiesiog reikia, kad jų niekas nebeskaitytų.

Optimizmas man reiškia tik viena – galimybę elgtis optimaliai.

Žmonės prašo manęs išburti ateitį, o aš tenoriu padėti jos išvengti.

Jeigu mes klausytume savo proto, niekada neįsimylėtume. Nedraugautume. Niekada tam nesiryžtume, nes būtume ciniški: „Kažkas čia ne taip“ arba „Ji mane paliks“ arba „Aš jau sykį nudegiau, todėl…“. Visa tai kvailystės. Taip visą gyvenimą galima paleisti vėjais. Kiekvieną sykį reikia šokti nuo uolos ir krentant atauginti sparnus.

Mano darbas – padėti jums įsimylėti.

Comments are closed.