Koks įgūdis yra visų rečiausias? Įgūdis duoti.

Koks įgūdis yra visų geriausias? Įgūdis atleisti.

Koks įgūdis yra visų sunkiausias? Įgūdis tylėti.

Koks įgūdis yra visų svarbiausias? Įgūdis klausti.

Koks įgūdis yra visų reikalingiausias? Įgūdis klausytis.

Koks įprotis yra visų nemaloniausias? Puikybė.

Koks įprotis yra visų kenksmingiausias? Plepumas.

Koks žmogus yra visų stipriausias? Gebantis pažinti Tiesą.

Koks žmogus yra visų silpniausias? Tikintis vien savo jėgomis.

Koks žmogus yra visų išmintingiausias? Klausantis savo širdies.

Koks žmogus yra visų vargingiausias? Labiau už viską mylintis pinigus.

Kokia priklausomybė yra visų pavojingiausia? Priklausomybė nuo savo kūno.

Koks žmogus yra arčiausiai Dievo? Gailestingas.

Kaip atsispirti bėdai? Džiaugsmu.

Kaip atsispirti kančiai? Kantrybe.

Koks yra sveikos dvasios požymis? Tikėjimas.

Koks yra sergančios dvasios požymis? Neviltis.

Koks yra neteisingo poelgio požymis? Irzlumas.

Koks yra teisingo poelgio požymis? Ramybė.

Koks žmogus gyvas būdamas yra tarsi miręs? Abejingas.

Koks žmogus niekados nemirs? Mylintis kitus.

Vertė Gediminas Kajėnas

Žurnalas „Kelionė“

Comments are closed.