Minėdami 59-ąsias Tibeto nacionalinio sukilimo metines, mes, žemiau pasirašiusieji Estijos, Latvijos ir Lietuvos parlamentų nariai, atiduodame pagarbą tibetiečių tautos narsai ir nenuilstamumui šešis dešimtmečius besitęsiančioje laisvės kovoje. Mes palaikome nuolatines tibetiečių pastangas ginant politines, socialines, kultūrines ir aplinkosaugos teises.

Mes smerkiame represinę Kinijos valdžios politiką Tibete ir esame šokiruoti nesiliaujančių pranešimų apie nuolat vykdomus žmogaus teisių pažeidimus Tibete. „Amnesty International“ pranešė, kad 2017 metais buvo „nepaliaujamai diskriminuojamos ir varžomos tibetiečių teisės į religijos bei tikėjimo, žodžio, taikingų sambūrių ir susivienijimų laisves“. „Freedom House“ paskelbė Tibetą  esant viena prasčiausių vietų pasaulyje po Sirijos politinių teisių ir pilietinių laisvių požiūriu 2017 metais, o „Laisvės reitingų“ skalėje Tibetą įvertino 1 balu iš 100.

Su giliu liūdesiu pažymime, kad nuo 2009 m. vasario 27 d. Tibete, protestuodami prieš Kinijos valdžios politiką, susidegino 151 tibetietis. Pastarasis toks tragiškas atvejis įvyko Konpe, kur praėjusių metų gruodžio 23 d. jaunas tibetietis padegė save ir mirė kitą dieną.

Taip pat su didžiu susirūpinimu pažymime, kad, siekdama pakeisti naratyvą apie savo represyvią politiką Tibete ir apriboti alternatyviuosius kanalus, Kinijos valdžia tebevykdo griežtą patekimo į Tibetą kontrolę, darydama Tibetą viena uždariausių vietų pasaulyje. Užsienio diplomatų, žmogaus teisių stebėtojų ir žurnalistų, kuriems suteiktas Kinijos valdžios leidimas, negausūs ir reti vizitai  yra stipriai suvaržyti, akylai stebimi ir kruopščiai iš anksto surežisuoti. Pagal „Foreign Correspondents’ Club of China“ (Užsienio korespondentų Kinijoje klubas), 2017 metais 80 procentų Kinijoje reziduojančių žurnalistų, vykusių į tibetiečių gyvenamus regionus, pranešė patyrę aiškius Kinijos  pareigūnų ir saugumo agentų bandymus trukdyti jų veiklą.

Mes kviečiame mūsų šalių vyriausybes ir Europos Sąjungą šiems veiksmams:

I. Raginti Kiniją suteikti nepriklausomiems stebėtojams, tarp jų ir Jungtinių Tautų Vyriausiajam žmogaus teisių komisarui, skubų ir laisvą patekimą į Tibetą, siekiant įvertinti esamą žmogaus teisių padėtį.

II. Raginti Kiniją paleisti visus Tibeto politinius kalinius, skubiai peržiūrėti bylas, su kuriomis siejami ypatingi asmenys: 11-asis Pančen Lama, Gedhun Choekyi Nyima (Gendunas Čiokji Njima); Tashi Wangchuk (Taši Vangčukas) – tibetiečių kalbos aktyvistas, kaltinamas separatizmu, kuriam gresia 15-a metų kalėjimo; Lobsang Jamyang (Lobsangas Jamjangas) – Kirti vienuolyno vienuolis, produktyvus rašytojas, nuteistas 7-eriems metams kalėjimo už „slaptosios informacijos nutekinimą“; Lobsang Kunchok (Lobsangas Kunčokas) – Kirti vienuolyno vienuolis, už tibetiečių susideginimus Amdo provincijoje Ngaba kaime nuteistas mirties bausme su nuosprendžio vykdymo atidėjimu; Dolma Kyab (Dolma Kijabas) – protesto prieš Kinijos valdžią vardan susideginusios Kunchok Wangmo (Kunčok Vangmo) vyras; Karma Samdrup (Karma Samdrupas) – Tibeto aplinkosaugininkas, nuteistas 15-ai metų kalėjimo; Yeshi Choedon (Ješi Chodeon) – gydytoja pensininkė, nuteista 15-ai metų kalėjimo už informacijos apie 2008 metų masinius protestus skleidimą; Bonkho Kyi (Bonkho Kiji) – nuteista 7-eriems metams kalėjimo už Jo Šventenybės Dalai Lamos 80-ojo jubiliejaus šventimą.

Turėdami omenyje, kad Tibetas atsisako taikstytis su dabartine padėtimi šalyje, tvirtai laikomės nuomonės, kad tvarus ilgalaikis sprendimas įmanomas tik priėmus abiems pusėms naudingą sprendimą. Jo Šventenybė Dalai Lama ir Centrinė Tibeto administracija pakartotinai pareiškė, kad laikosi Vidurio kelio požiūrio, tai yra prasmingos autonomijos siekio Tibeto tautai Kinijos sudėtyje.

Taigi, kreipiamės į Kinijos valdžią ragindami pradėti prasmingą dialogą su Jo Šventenybės Dalai Lamos įgaliotaisiais asmenimis siekiant išspręsti įsisenėjusią Tibeto problemą.

2018 m. kovo 10 d.

Lietuvos, Latvijos ir Estijos parlamentarai:

Lietuva:

Andrius Navickas

Vytautas Kernagis

Monika Navickienė

Gintarė Skaistė

Aušra Maldeikienė

Laurynas Kasčiūnas

Arūnas Gelūnas

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Estija:

Yoko Alender

Eerik-Niiles Kross

Andres Herkel

Andres Ammas

Mart Nutt

Latvija:

Mārtiņš Šics

Juris Viļums

Inguna Rībena

Andris Buiķis

Artuss Kaimiņš

Kārlis Krēsliņš

Jānis Ruks

Janīna Kursīte

Comments are closed.