1928 m. birželio 11 d. Bliūdžiuose (Nemunėlio Radviliškio apyl.) gimė Erikas Laiconas, esperantininkas, spaudos bendradarbis, evangelikų liuteronų kunigas.

Pradžios mokyklą Erikas Laiconas 1933–1937 m. lankė gretimame Jasiškių kaime, o 1937–1939 m. – Nemunėlio Radviliškyje. 1939–1947 m. mokėsi Biržų gimnazijoje. 1947–1948 m. studijavo Kauno valstybiniame universitete, 1948–1953 m. studijas tęsė Lietuvos žemės ūkio akademijoje (LŽŪA). Studijų metais sukūrė šeimą su farmacininke Regina, susilaukė sūnų Eriko ir Laimučio, dukters Deimantės.

1950–1952 m. Erikas Laiconas buvo LŽŪA Melioracijos katedros laborantas, 1953 m. Valstybinio projektavimo instituto Elektrifikacijos skyriaus vyr. technikas. 1953–1959 m. dirbo LŽŪA Melioracijos katedros asistentu, vyr. dėstytoju. 1969–1989 m. buvo Vandens ūkio projektavimo instituto (VŪPI) grupės vadovas, Techninio skyriaus vyriausiasis specialistas. 1990–1991 m. UAB „ Darna“ kelionių ir ekskursijų vadovas.

Erikas Laiconas aktyviai prisidėjo 1988 m. atkuriant Kauno evangelikų liuteronų parapiją, įvairiapusiškai įsitraukė į jos gyvenimą, dalyvavo ekumeninėje veikloje, kartu su parapijos jaunimu vyko į Taizé susitikimus. Nuo 1992 m. buvo Lietuvos Reformacijos istorijos ir kultūros draugijos narys.

Apsisprendęs tapti kunigu, 1994–1997 m. Erikas Laiconas studijavo evangeliškąją teologiją Klaipėdos universitete. 1995 m. liepos 15 d. buvo įvestas diakono tarnystei Biržų evangelikų liuteronų parapijoje. Baigęs teologijos studijas, Žeimelio evangelikų liuteronų bažnyčioje 1998 m. gegužės 21 d. įšventintas kunigu diakonu. Nuo mažens latvių kalbą mokėjusiam Erikui Laiconui LELB Konsistorija pavedė aptarnauti Žeimelio, Alkiškių ir kitas latviškas šiaurės Lietuvos evangelikų liuteronų parapijas, jas naujasis kunigas nuolat lankys iš Kauno. Pamaldas taipogi laikys Kauno ir Kėdainių evangelikų liuteronų parapijose.

Greta tiesioginės dvasinės tarnystės parapijose kun. Erikas Laiconas iš latvių kalbos išvertė A. Skrodelio knygelę „Kas yra Šv. Vakarienė“, V. Platės-Olavo „Krikščioniškos bendruomenės istorijos pasakojimus“, keletą straipsnių. Išleido knygą „Alkiškių evangelikų liuteronų parapija“, rengė parapijos reikalams skirtą metraštį, leidinėlį esperanto kalba „Litovia Kristano“ ir kitus smulkius leidinius. Parengė spaudai knygas „Liuteronų atsiradimas Lietuvoje“, „Martyno Liuterio gyvenimo momentai laikinų pinigų banknotuose“, „Kauno evangelikų liuteronų parapija“.

Erikas Laiconas buvo esperanto kalbos mylėtojas, Tarptautinės krikščionių esperantininkų lygos (KELI) atstovas Lietuvoje, Esperanto misijos vadovas Baltijos šalyse, Esperanto Biblijos studijų vadovas Kaune, Kauno profesinių sąjungų kultūros rūmų esperantininkų klubo pirmininkas, Lietuvos esperantininkų asociacijos Mokslinės-techninės sekcijos vadovas. Tarptautinių esperantininkų kongresų dalyvis, Veisiejuose (1998 m.) ir Liepojoje (1999 m.) laikė ekumenines pamaldas esperanto kalba.

Kunigas Erikas Laiconas mirė 2008 m. sausio 28 d. Kaune. Po iškilmingų atsisveikinimo pamaldų Kauno Šventosios Trejybės evangelikų liuteronų bažnyčioje sausio 31 d. palaidotas Eigulių kapinėse.

2010 m. gegužės 15 d. kunigo Eriko Laicono atminimas pagerbtas Biržų tvirtovėje vykusioje Laiconų giminės antrojoje sueigoje. Konferenciją-susitikimą, kuriame dalyvavo per aštuoniasdešimt dalyvių iš Lietuvos bei užsienio, surengė Biržų krašto muziejus „Sėla“ ir Laiconų giminės atstovai. Kunigo sūnus Erikas Laiconas (g.1950 05 21 Kaune), žinomas speleologas, keliautojas, publicistas, ekologinio ūkio šeimininkas, pristatė savo knygos „Mano kilmė. I dalis: Laiconai“ rankraštinį variantą. Jis skaitė ir pagrindinį konferencijos pranešimą „Laiconų giminės kelias – nuo XVII a. miško suomių iki XXI a.“ Konferencijoje buvo parodytas filmas apie kunigą Eriką Laiconą, giminės genealogijos tyrinėjimų pradininką. Susirinkusieji susidomėję peržiūrėjo ir kitus Eriko Laicono jaunesniojo susuktus filmukus „Grupė N“ bei „Miško suomiai“, vaizdžiai iliustravusius jo tyrinėjimus. Apie susiėjimą rašyta Biržų rajono spaudoje (Antanas Seibutis. Apie Laiconų suvažiavimą, miško suomius, knygą ir herbą // Šiaurės rytai, 2010 gegužės 19).

2018 m. sausio 6 d. kunigo Eriko Laicono mirties dešimtosios metinės paminėtos Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios tradicinėse bendrose naujų Viešpaties metų pamaldose Kauno Šventosios Trejybės evangelikų liuteronų bažnyčioje.

Nuotraukoje: Kun. Erikas Laiconas dalijasi Dievo žodžio apmąstymu prie paminklinio akmens buvusiose Vilniaus evangelikų reformatų kapinėse Pylimo gatvėje 2004 m. lapkričio 6 d. po Lietuvos Reformacijos istorijos ir kultūros draugijos V suvažiavimo. Nuotrauka Kęstučio Puloko

Comments are closed.