Prieš 107 metus, 1911 metų spalio 14 d. Kybartuose, Vilkaviškio apskrityje, gimė būsimas lengvaatletis, bėgikas, sporto veikėjas Vladas Bakūnas.

1933 m. baigė „Aušros“ gimnaziją Kaune, 1933–1936 m. VDU studijavo ekonomiką, o 1941–1943 m. fizinį lavinimą. Būtent jis į profesionalų sportą pastūmėjo ir Prezidentą Valdą Adamkų: „didžiąja V. Adamkaus meile tapo lengvoji atletika, kuri lydėjo visą jo sportinį gyvenimą ir lydi iki šių dienų. Gražiai nuaugusį ir greitą žaidėją, besisukinėjantį aikštėje, pastebėjo to meto lengvaatlečiai: iškilusis Lietuvos bėgimo meisteris Vladas Bakūnas, kūno kultūros mokytojas Anupras Tamulynas ir Bronius Keturakis. Taip susiklostė likimas, kad su šiais sporto žmonėmis V. Adamkus dar ilgai buvo kartu išeivijoje.

Didžiausiu talentingo jaunuolio mokytoju tapo Lietuvos 100, 200 ir 400 m meisteris V. Bakūnas. Būtent jis vokiečių okupacijos metais 1941 m. kažkokiu stebuklingu būdu Valdui parūpino startukus ir kastuvėlį, nes bėgimo takai buvo dengti juoduoju šlaku ir, stojant į startą, reikėdavo kastuvėliu išsikasti duobutes.

Šios Lietuvos meistro dovanos Valdui suteikė daug džiaugsmo. Tai buvo vieni iš dvejų jo sportinėje biografijoje turėtų startukų. „Jie buvo nauji naujutėlaičiai, lyg būtų specialiai man siūti“, – prisimena V. Adamkus.“ (ištrauka iš knygos „Valdas Adamkus – sporto žmogus“)

1934–1943 dirbo Kūno kultūros rūmuose, dalyvaudamas įvairiose sportinėse organizacijose. 1938–1940 „Grandies“ sporto klubo pirmininkas, 1941 m. „ Perkūno“ sporto klubo steigėjas. 1938 m. Tautinėje Olimpiadoje laimėjo daugiausia medalių (3 aukso, 1 sidabro ir 1 bronzos medalius).

1943–1944 m. Vladas Bakūnas kalintas nacių. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją, nuo 1948 m. gyveno Kanadoje. Bendradarbiavo „Sveikatoje“, „Fiziniame auklėjime“, „Nepriklausomojoje Lietuvoje“ sportiniais klausimais. Lietuvoje buvo parengęs sportinės terminologijos žodyną. Vokietijoje parengė „Lietuvių tremtinių fizinio auklėjimo ir sporto statutą“, „Lietuvių sporto klubo įstatus“ (abu 1945). Nuo 1949 m. priklausė Toronto „Vyčio“ klubui, buvo sporto rėmėjas.

Wikipedijoje įvardijami tokie V. Bakūno pasiekimai:

  • Lietuvos bėgimo daugkartinis čempionas 100 m, 200 m, 400 m.
  • Lietuvos rekordininkas 1000 m – 2 min 56,1 s (1929 m.), 100 m – 11,0 s, 400 m -54,1 s (abu 1938 m.).
  • Baltijos valstybių studentų olimpiadų dalyvis.
  • 1934 m. Europos pirmenybių (Turinas, Italija) dalyvis.
  • 1935 m. pasaulio studentų olimpiados (Budapeštas) dalyvis.
  • 1937 m. geriausiųjų lietuvių sportininkų išvykos į JAV dalyvis.
  • 1938 m. tautinėje olimpiadoje laimėjo 3 aukso, 1 sidabro ir 1 bronzos medalius.

Mirė 1996 m. Pembroke (Kanada).

Comments are closed.