Paskutinis šių metų ketvirtinio žurnalo „Kelionė“ numeris kviečia apmąstyti įvykius ir istorijas, kurios telpa mūsų kasdienybėje keliaujant per praeitį ateities link. Šie metai tikrai buvo dosnūs dovanų, kurios persmelkusios mūsų dabartį, neabejotinai taps ir mūsų ateities dalimi.

Pasklaidyti žurnalą galite ČIA.

Viena tokių dovanų – popiežiaus Pranciškaus apsilankymas mūsų šalyje ir jo žodžių, o dar svarbiau – veiksmų pamokos. Jo betarpiškas bendravimas su tikinčiaisiais, nuoširdus rūpestis silpnaisiais, raginimas atsigręžti į savo pačių praeitį ir joje ieškoti stiprybės bei vilties – tai vis tėviškas popiežiaus kvietimas būti jautriems ir dėmesingiems kitam žmogui, aplinkai, galų gale, sau patiems. Tekste „Mus aplankė popiežius Pranciškus“ dar kartą primenamos reikšmingiausios popiežiaus mintys, išsakytos jo vizito Lietuvoje metu. Taip pat publikuojamas ir fotografijų reportažas iš istorinių popiežiaus sutiktuvių Vilniuje ir Kaune.

Kas yra dvasingumas šiandieninėje post-tiesos visuomenėje? Ką reiškia gyventi dvasinį gyvenimą mūsų laiku? Kaip atsiliepti į popiežiaus Pranciškaus kvietimą tapti iškeliaujančia Bažnyčia, paliekant saugią zakristijos teritoriją? Tokius klausimus kelia kun. Bernardas Verbickas OP savo tekste „Dvasingumas post-tiesos visuomenėje“.

Neabejotinai vienas reikšmingiausių šių metų įvykių buvo partizanų vado Adolfo Ramanausko-Vanago palaikų atradimas Vilniaus Našlaičių kapinėse. Viskas čia labai simboliška: Lietuvos valstybės šimtmetis sutapo su šimtosiomis A. Ramanausko gimimo metinėmis ir būtent dabar, po ilgų dešimtmečių nežinios, vienos dramatiškiausių nepasidavusios Lietuvos asmenybių atminimas pagerbtas valstybės vadovų panteone Antakalnio kapinėse. Graži ir jaudinanti istorija, kurioje sutelpa tūkstančių Lietuvos partizanų meilės, kovos ir mirties istorijų – paniekintų, paslėptų, tačiau nepamirštamų jų gyvenimų. A. Ramanausko-Vanago paskutinių metų, praleistų KGB kalėjime kovos istoriją savo tekste „Vanago skrydis“ atskleidžia Dalius Stancikas.

„Krikščionybė pabrėžia, kad kiekvienas žmogus yra pašauktas šventumui, kuris yra ne kažkas primesto iš šalies, bet autentiškas asmens klestėjimas. Laisvė yra viena iš būtinų tokio klestėjimo sąlygų.“ – tokiais žodžiais Andrius Navickas pristato ką tik lietuvių kalba pasirodžiusią vieno įtakingiausių šių laikų katalikų mąstytojo Samuelio Grego knygą „Katalikybė ir laisvė“, kuri, anot jos vertėjo, yra skirta pirmiausia katalikams, rimtai žiūrintiems į savo religinę tapatybę ir keliantiems mūsų dienoms ypatingai svarbius klausimus.

Savo antrajame laiške įpykusiam Adomui, kun. Elias Leyds CSJ kalba apie atsivertimą, silpnumą ir stiprybę, dvi žmogaus gyvastis – turgų ir dvasią. Pasak autoriaus, „atsiverti – tai priimti, kad tavyje yra du prieštaringi pradai – silpnumas ir tvirtumas, suvokiant, kad jie drasko tavo sielą. Atsiversti – tai pripažinti, kad tavoji širdis alksta dangiškojo Tėvo. Atsivertimo malonę Dievas suteikia atsiliepdamas į didžiausią sielos troškimą – pažinti mūsų amžinąjį Tėvą“. Tekstas „Dvasios kvėpsmas yra audra“ iliustruotas įspūdingais dailininko Vaidoto Kvašio piešiniais, papildančiais ir gražiai pratęsiančiais tekstą.

Ką šiandien vadiname laime? Ar kartais netampame jos vergais? Ką bendra turi laimė ir linksmumas? Ar filosofija padeda jaustis laimingam? Į šiuos klausimus rubrikoje „Sielogyda“ atsakymo ieško filosofas Alvydas Jokubaitis. Taip pat šioje rubrikoje rasite ir tekstą „Klysti žmogiška“, kuriame svarstoma kaltės jausmo ir nesėkmės problematika.

Rubrikoje „Asmenybė“ – pažintis su seserimi Genovaite Rita Navickaite SF, už Katalikų Bažnyčios Kronikos spausdinimą ir platinimą nelaisvėje praleidusią dvejus metus. Šiais metais sesuo Genutė atšventė 50-ies metų vienuolinių įžadų jubiliejų – per šiuos metus, nužymėtus sudėtingų istorijos vingių, aktyvios kovos už religinę laisvę ir kitus iššūkius, sesuo neprarado jaunatviško džiaugsmo, o apie baisiausius įvykius pasakoja tartum apie džiugų nuotykį. Šis pokalbis pavadintas „Metai kalėjime – didelė Dievo dovana“.

„Visada ir viską mums primena pati Gamta, reikia tik štai taip tyliai pakeliauti, netikėtai sustoti ir pamąstyti, ką ji mums rodo.“ – taip savo esė „Sugrįžimai prie vandens paslapčių“ sako gamtininkas, publicistas Henrikas Gudavičius, raginantis mūsų kasdienybėje atrasti tas Gamtos dovanas, kurias ji apsčiai dovanoja tiems, kurie geba įsižiūrėti, įsiklausyti, nurimti.

„Fotografija man – kaip gyvenimo būdas, tęstinis ieškojimų ir atradimų džiaugsmas,“ – sako fotomenininkas Julijus Vaicekauskas, praėjusio amžiaus septintajame-aštuntajame dešimtmečiuose tapęs neatsiejama Lietuvos fotografijos mokyklos dalimi. Vienu iš pirmeivių, jautriai ir subtiliai fotografijose „pagavusių“ savąjį laiką, įdomiausius to meto siužetus. Pokalbis su šiandien kiek primirštu, tačiau nesiliaujančiu kurti ir stebėtis menininku pavadintas „Ištisas pasaulis man dar pilnas paslapčių“. Dar vienas „Kultūros“ pokalbis – su dailės terapijos pradininke Lietuvoje Aldona Dapkute: kas yra dailės terapija, kam ji reikalinga, kokiems žmonėms gali padėti, ar ji lavina meninius įgūdžius ir kuo ji gali padėti žmogui? – tokie klausimai keliami šiame nepaprastai įdomiame pokalbyje.

Rubrikoje „Tikėjimo vartai“ tęsiame šviesios atminties teologo Valdo Mackelos pirmosios Giesmių giesmės knygos eilutės apmąstymus, kuriuose matyti, kokios bučinio prasmės skleidžiasi Šventajame Rašte, teologijoje bei liturgijoje. Pasak teksto autoriaus, dieviškasis bučinys lydi mus nuo Sukūrimo iki Apkabinimo Tėvo namuose. Jūratė Micevičiūtė savo tekste „Šv. Juozapai, išmokyk būti „Nr. 2“, Arba galimas atsakymas, kas yra krikščioniška lyderystė“ kviečia atidžiau pažvelgti į visiems žinomą ir drauge vieną paslaptingiausių šventųjų – šv. Juozapą. Autorė pristato jo gerbimo tradiciją bei paveikslą iš Evangelijos, taip pat jo didybę bei krikščioniškosios lyderystės paradoksus.

Apie liftus iš vaikystės, netikėtai nunešančius į praeitį ir primenančius save buvusį pasakoja poetas Rimvydas Stankevičius. O Donatas Petrošius savo esė „Visko yra per daug, arba Dar viena indėniška vasara“ jungia gausybę įdomiausių siužetų ir istorijų, tampančių viena pasakojimo gija.

Kas yra mokinystė ir pasišventimas jai – apie tai trumpas Oswalso Chamberso pamąstymas tekste „Viskas Jo šlovei“.

Įkvepiančių atradimų šioje „Kelionėje“.

Daugiau apie žurnalą ČIA , kur įsigyti rasite ČIA

Nepamirškite užsiprenumeruoti žurnalą ir kitiems metams. Daugiau informacijos ČIA

Comments are closed.