1919 m. gegužės 15 d. Klaipėdoje gimė Tautvydas Brakas, kultūros ir visuomenės veikėjas, pedagogas, Sibiro tremtinys.

Tautvydas Brakas gimė aktyvių Mažosios Lietuvos visuomenės ir kultūros veikėjų Adomo ir Marijos (g. Labrencytės) Brakų šeimoje. Tėvas Adomas Brakas (1886–1952) – žinomas Mažosios Lietuvos dailininkas, architektas, režisierius, pedagogas. Motina Marija Brakienė (1891–1983) – aktyvi visuomenininkė, 1927–1934 m. buvo Klaipėdos lietuvių moterų draugijos pirmininkė, vėliau dalyvavo Mažosios Lietuvos išeivijos veikloje.

Tautvydas Brakas mokėsi Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazijoje, buvo skautas ir buriuotojas. 1939 m. kovo 23 d. Vokietijai užėmus Klaipėdos kraštą, Brakai optavo Lietuvos pilietybę ir persikraustė į Kauną. Čia Tautvydas Brakas pradėjo studijas Vytauto Didžiojo universiteto Statybos fakultete.

Ramus gyvenimas Kaune truko neilgai. 1940 m. birželio 15 d. Lietuvą okupavo Sovietų sąjunga. 1941 m. pradžioje Marija Brakienė su jaunesniuoju sūnumi Ramūnu (1923–2014) „repatrijavo“ į Vokietiją. Tėvas su vyresniuoju sūnumi Tautvydu pasiryžo likti Kaune ir 1941 m. birželio 14 d. buvo ištremti į Altajaus kraštą. Čia iš pradžių teko dirbti plytinėje, akmens skaldykloje Kamenyje prie Obės, vėliau pavyko įsidarbinti vietos valstybiniame teatre, kuris netrukus buvo perkeltas į kitą Altajaus miestą Bijską. Tėvas teatre dirbo butaforu (1949 m., jau išėjęs į pensiją, Adomas Brakas dešimčiai metų nuteistas už antisovietinę agitaciją ir uždarytas Barnaulo kalėjime, mirė 1952 m. kovo 2 d., kapo vieta nežinoma), o Tautvydas, būdamas gabus savamokslis muzikas, tapo Bijsko teatro akompaniatoriumi, vėliau muzikinės dalies vedėju ir orkestro dirigentu. Baigė anglų kalbos studijas Krasnojarsko universitete, mokytojavo, čia sukūrė šeimą. Padedant Ievai Simonaitytei, 1967 m. grįžo į Lietuvą, įsikūrė Vilniuje (kurį laiką glaudėsi Ievos Simonaitytės bute).

Vilniuje Tautvydas Brakas dirbo anglų kalbos mokytoju S. Nėries vidurinėje mokykloje, joje vadovavo įvairiems moksleivių muzikos ansambliams, akomponuodavo dainininkams. Į pensiją išėjo 1979 m.

Prasidėjus Atgimimui, Tautvydas Brakas buvo vienas iš Lietuvininkų bendrijos „Mažoji Lietuva“ steigėjų 1989 m., aktyviai dalyvavo bendrijos Vilniaus skyriaus veikloje.

Lietuvos literatūros ir meno archyvui Tautvydas Brakas perdavė iš Sibiro pargabentus tėvo tapybos darbus. Jo pasakojimų yra panaudota leidinyje „Klaipėdos krašto istorijos ir kultūros atodangos. Klaipėdos krašto visuomenės veikėjui dailininkui Adomui Brakui atminti“ (2007 m. Klaipėdoje išleido Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas).

Septyniasdešimtmetis Tautvydas Brakas mirė Vilniuje 1990 m. sausio 15 d. Palaidotas Rokantiškių kapinėse.

Nuotrauka: Tautvydas Brakas. Autorius Bernardas Aleknavičius

Comments are closed.