1929 m. rugpjūčio 26 d. Rupeikiuose (Šimkaičių vls., Raseinių aps.) gimė Jonas Armonaitis, evangelikų liuteronų kunigas, bibliofilas, Klaipėdos krašto bažnytinių tradicijų puoselėtojas.

Jonas Armonaitis gimė ūkininkų Jono ir Onutės (g. Majutės) Armonaičių šeimoje, kurioje augo su jaunesniuoju broliu Andrium.

Žemaičių Naumiesčio evangelikų liuteronų parapijos choras su kun. Jonu Armonaičiu svečiuose Drevernoje 1960 m. birželį. Trečioje trumpoje eilėje dešinėje pirmas iš kairės – kunigo brolis Andrius Armonaitis. Nuotrauka iš Algirdo M. Žemaitaičio šeimos albumo.

Baigęs Jurbarko gimnaziją ir 1949–1950 m. Tauragėje pas kunigą Joną Kalvaną lankytą teologijos seminarą, 1950 m. spalio 29 d. Tauragės M. Mažvydo evangelikų liuteronų bažnyčioje, švenčiant Reformacijos dieną, Jonas Armonaitis buvo įšventintas kunigu diakonu. Ordinacijos pamaldoms vadovavo Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios Konsistorijos pirmininkas, kunigas diakonas Ansas Baltris ir kunigas Jonas Kalvanas. Naujasis dvasininkas paskirtas aptarnauti Žemaičių Naumiesčio evangelikų liuteronų parapiją vietoje tą patį mėnesį mirusio kunigo diakono Frydricho Megnio (1873–1950). Nuo 1954 m. kunigas diakonas Jonas Armonaitis aptarnavo ir Priekulės evangelikų liuteronų parapiją.

1955 m. gegužės 22 d. pirmajame visuotiniame pokariniame Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios Sinode, sušauktame Kretingoje, kunigas diakonas Jonas Armonaitis buvo išrinktas Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios Konsistorijos nariu, o tų pačių metų spalio 29 d. ordinuotas kunigu, įteikiant tarnybinį sidabrinį kryžių, ir paskelbtas Kretingos dekanu. Buvo įtrauktas į komisiją, rengusią naują Lietuvos evangelikų liuteronų giesmyną (pirmoji šio giesmyno laida sovietų okupuotoje Lietuvoje išspausdinta 1957 m.).

Kunigas Jonas Armonaitis aptarnavo Žemaičių Naumiesčio, Katyčių, Priekulės ir Kretingos, o taip pat Pašyšių (iki uždarymo 1964 m.) ir Plikių (1976 m. perleido naujai įšventintam kunigui Liudvikui Fetingiui) evangelikų liuteronų parapijas. Palaikė glaudžius ryšius su tikėjimo broliais Estijoje ir Latvijoje. Garsėjo kaip geras pamokslininkas, domėjosi muzika, literatūra, teatru, turėjo sukaupęs turtingą biblioteką. Nuo XX a. septinto dešimtmečio su grupe kunigų veikė savarankiškai, nepaisydami Konsistorijos, kurią laikė pernelyg nuolaidžiaujančia sovietinei valdžiai.

Baigdamas ketvirtą kunigiškos tarnystės dešimtmetį, eidamas vos šešiasdešimt pirmuosius gyvenimo metus, kunigas Jonas Armonaitis netikėtai mirė 1990 m. vasario 24 d. savo namuose Palangoje. Palaidotas vasario 27 d. Priekulės parapijos Elniškės kapinėse brolio šeimos kapavietėje.

Pagrindinė nuotrauka: Kunigas Jonas Armonaitis apie 1955 m. 

Palikite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *