Nebijok sulėtinti žingsnį, bijok sustoti.

Pagunda pasiduoti stipriausia prieš pat pergalę.

Gyvenimo išmintis – numirti jaunam, bet kuo vėliau.

Nekalbėkite, jei tai tylos nepakeis kuo nors geresniu.

Kvailio gyvenime net ir laimė kvaila.

Jei užkliuvai ir nukritai, tai dar nereiškia, kad eini neteisinga kryptimi.

Tas, kuris kritikuoja tave, nebūtinai tavo priešas; tas, kuris giria tave, nebūtinai draugas.

Gyvenk išlaikydamas ramybę. Ateis laikas, ir gėlės pačios išsiskleis.

Mokytojai tik atidaro duris, o toliau turime eiti patys.

Niekas iš kelionės negrįžta toks pat.

Tavo namai ten, kur ramu tavo mintims.

Geriau vieną dieną būti žmogumi, nei tūkstantį dienų – šešėliu.

Žmogus, kuris sugebėjo patraukti iš kelio kalną, pradėjo nuo to, jog iš vienos vietos į kitą nešdavo nedidelius akmenėlius.

Viskas, kas įvyksta, įvyksta laiku.

Trobelė, kurioje skamba juokas, daug kartų turtingesnė už dvarą, kuriame nuobodžiaujama.

Comments are closed.