Vienas jaunuolis nusprendė, kad jam reikia tapti ateistu. Tuo metu žmonės su pagarba kalbėjo apie atokiame vienkiemyje gyvenantį išminčių, kuris atmetė bet kokių dievų egzistavimą ir buvo vadinamas įtakingiausiu šių laikų ateistu.

Jaunuolis išsiruošė į kelionę ir ilgai ieškojo, kur tiksliai gyvena tas išmintingas ateistas, kurį norėjo paprašyti tapti Mokytoju. Pagaliau jaunuoliui pavyko sužinoti kelią ir jis nuskubėjo susitikti su žmogumi, kurį labai gerbė, nors dar nieko tikro apie jį nežinojo.

Prie kuklios trobelės jaunuolį pasitiko barzdotas pagyvenęs vyras, kuris nepatikliai nužvelgė atvykėlį: „Kas čia atkeliauja?“

Jaunuolis mandagiai paaiškino, kad ieško labai įtakingo ateisto, nes nori tapti jo mokiniu. Vyriškį šie žodžiai ne pradžiugino, bet labai nustebino: „Taip, aš esu ateistas, esu tas, kurio ieškai. Tačiau visiškai neįsivaizduoju, ko galėčiau tave išmokyti? Nesu nei amatininkas, nei gydytojas, nei politikas…“

Jaunuolis skubiai paaiškino: „Tačiau jūs, kaip ir aš, esate ateistas ir galėtumėte padėti man suformuluoti dar įtikinamesnius argumentus ginče su tikinčiais žmonėmis.“

Vyriškis įdėmiu žvilgsniu nužvelgė jaunuolį ir paklausė: „Tai tu tikrai esi ateistas?“

Jaunuolis išdidžiai pareiškė: „Taip. Aš netikiu jokiais dievais ir esu įsitikinęs, kad visas religijas išgalvojo žmonės.“

Vyriškis dar įdėmiau pažvelgė į jaunuolį ir paklausė: „Tai, ką sakai, labai įdomu. Noriu išsiaiškinti, ar skaitei tu Šventąjį Raštą, Koraną ar budizmo mokytojų raštus?“

Jaunuolis nustebęs atsakė: „Neskaičiau, nes…“

Vyriškis gestu nutildė jaunuolį ir tęsė: „Ar tu aplankei didžiųjų religijų šventąsias vietas, kartu su kitais piligrimais?“

Jaunuolio veide spindėjo nuostaba: „Aišku, kad ne – aš juk netikiu jų šventumu.“

Vyriškis tęsė: „Ar esi klausęsis kokio nors autoritetingo tikinčio žmogaus paskaitų, o gal tu kurį laiką buvai kuriame nors iš vienuolynų ir ten gyvenai kartu su vienuoliais, stebėjai jų kasdienybę?“

Jaunuolis dar kartą papurtė galvą: „Aš juk ateistas.“

Vyriškis karčiai nusišypsojo ir pasakė: „Deja, joks tu ne ateistas. Tu paprasčiausiai išpuikęs neišmanėlis.“

Ištrauka iš knygos „Mozaika“

Comments are closed.