Spalio 31-ąją evangeliškasis pasaulis švenčia Reformacijos dieną. Prisimenama šio Bažnyčios atsinaujinimo sąjūdžio pradžia laikoma 1517 m. spalio 31 d., kai dr. Martynas Liuteris Vitenberge viešai paskelbė 95 tezes, kuriomis kritikavo to meto Bažnyčioje įsigalėjusias praktikas, nesuderinamas su Šventuoju Raštu.

Reformacija ne tik paskatino Bažnyčios pertvarką, keitė pačios Bažnyčios sampratą, tačiau kartu buvo Vakarų civilizacijos, Europos valstybių raidos veiksnys, be kita ko, įtvirtinęs gimtosios kalbos vartojimą Bažnyčios ir Valstybės institucijose. Lietuvoje Reformacija skatino raštijos lietuvių kalba kūrimą, švietimo sistemos plėtojimą, tautos savimonės formavimąsi.

Lietuvos Reformacijos istorijos ir kultūros draugijos rūpesčiu Reformatų skverą 1996 m. pažymėjo simbolinis akmuo su įrašu „Čia, buvusiose kapinėse, bus pastatytas paminklas XVI a. Lietuvos Reformacijos pradininkams“. Nuotrauka Kęstučio Puloko.

Reformacijos 500 metų jubiliejus Lietuvoje minėtas valstybiniu lygmeniu – 2017-ieji Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu buvo paskelbti Reformacijos metais. Spalio 31-oji – Reformacijos diena – pernai oficialiai įtraukta į Lietuvos Respublikos atmintinų dienų sąrašą.

Reformacijos jubiliejaus metais Lietuvos Reformacijos istorijos ir kultūros draugija, bendradarbiaudama su Lietuvos dailininkų sąjunga ir LR Kultūros ministerija, surengė atvirą skulptūrinių-architektūrinių idėjų konkursą Lietuvos Reformacijos ir lietuviškos raštijos pradininkų atminimo įamžinimui Vilniuje, Reformatų skvere Pylimo gatvėje, priešais evangelikų reformatų bažnyčią. Konkursą laimėjo skulptorės prof. Dalios Matulaitės ir architekto prof. Jūro Balkevičiaus projektas „Stelos“. Skulptūrinėje kompozicijoje bus įamžinta dešimt mūsų valstybės, jos visuomenės ir kultūros raidai nusipelniusių asmenybių: Mažosios ir Didžiosios Lietuvos, liuteronų ir reformatų, dvasininkų ir kitų gyvenimo pašaukimų atstovų. Tai Mikalojus Radvila Juodasis ir Mikalojus Radvila Rudasis, Martynas Mažvydas, Abraomas Kulvietis, Stanislovas Rapolionis, Andrius Volanas, Baltramiejus Vilentas, Jonas Bretkūnas, Merkelis Petkevičius, Jokūbas Morkūnas.

Paminklo vizualizacijos vaizdas iš pietų nuo Sinodo rūmų pusės, žvelgiant į bažnyčią.

Sostinės savivaldybei rūpinantis istorinio Reformatų sodo atnaujinimu, Lietuvos Reformacijos istorijos ir kultūros draugija toliau telkia lėšas paminklo Lietuvos Reformacijos ir lietuviškos raštijos pradininkams statybai, jis turėtų iškilti jau kitais metais. Paminklo statybai renkamų lėšų sąskaitos numeris SEB banke: LT69 7044 0600 0090 8619. Jūsų parama labai svarbi!

Išsamesnės informacijos rasite Lietuvos Reformacijos istorijos ir kultūros draugijos interneto svetainėje reformacija.lt

Pagrindinėje nuotraukoje paminklo vizualizacijos vaizdas

Comments are closed.