Šioje tinklalaidėje Gediminas Kajėnas kalbina istoriką ir publicistą Povilą Girdenį, neseniai išleidusį knygą „Artima praeitis“. Pasitelkęs sovietinio saugumo bylas, autorius atskleidžia skaudžius ir dramatiškus Lietuvos istorijos puslapius, primena nepelnytai užmirštas asmenybes bei jų istorijas.

Vienas iš šios knygos leitmotyvų – neprisitaikėliai: partizanai, rašytojai, disidentai, menininkai – ir aktyvi jų veikla okupacijos metais, kovojant už laisvę bei tiesą. Knygos autoriaus žvilgsnis nukrypsta ir į mažai tyrinėtą sovietmečio neformalų bei įvairaus plauko subkultūrų gyvenimą.

Tenka pripažinti, kad iki šiol vis dar neturime parašytos Lietuvos kontrkultūros istorijos, nors kai kurie jos epizodai ir yra papasakoti pačių jos dalyvių tokiose knygose kaip „(Ne)gyvenimo fragmentai“ (apie poetą Rimą Buroką), „Pasaulis pagal Barą“ (apie Artūrą Barysą) ar „Lietuvos roko pionieriai“ (apie septintajame-aštuntajame dešimtmetyje užgimusią roko muzikos bangą).

P. Girdenio pasirinktas tyrinėjimo pjūvis yra labai specifinis ir todėl ypatingai įdomus. Autorius knaisiojasi KGB archyvuose išlikusiose bylose, kuriose atranda sovietmečiu užfiksuotas ir išsaugotas neformalios kultūros istorijos asmenybes bei įvairialypes jų istorijas.

Comments are closed.