Alkiškių kunigas Edvinas Švageris

2001 m. vasario 4 d. Alkiškiuose (Akmenės r.) mirė Edvinas Švageris, evangelikų liuteronų kunigas, tarnavęs šiaurės Lietuvos latviškose parapijose.

Kunigas Edvinas Švageris

Edvinas Švageris (Edvīns Švāģeris) gimė 1912 m. sausio 23 d. Alkiškiuose vietos latvių ūkininkų Karlio ir Emilijos (g. Langenfeldės) Švagerių šeimoje, kurioje augo su keturiomis seserimis Liene, Valija, Alise ir Zenta. Tėvas aktyviai dalyvavo visuomeninėje veikloje, buvo Lietuvos latvių draugijos „Rīts“ pirmininkas.

1927 m. baigęs Vytinių progimnaziją Latvijoje, Edvinas Švageris įsidarbino pieninėje, po kurio laiko persikėlęs į Žeimelį, vargonininkavo kunigo Eriko Leijerio (1906–1951) aptarnaujamoje evangelikų liuteronų parapijoje, vadovavo chorui, dalyvavo visuomeninėje veikloje.

Antrojo pasaulinio karo pabaigoje, Lietuvą okupavus sovietams, 1945 m. Edvinas Švageris buvo paimtas į raudonąją armiją. Laimei, karas baigėsi, nespėjus atvykti į frontą.

Po karo Edvinas Švageris gimtinėje dirbo kolūkio brigadininku ir fermos vedėju. 1950 m. susituokė su alkiškiete Mirdza Elfryde Gašpuite (1928–2018), šeima susilauks dukters Lonijos ir sūnaus Paulio.

Trūkstant kunigų, nuo ankstyvos jaunystės aktyviai dalyvavęs bažnyčios gyvenime, artėjant pensiniam amžiui, Edvinas Švageris apsisprendė pasukti dvasininko keliu ir 1970–1976 m. studijavo teologiją Rygos seminarijoje, kurią sėkmingai baigė. Dar studijuojant, LELB Konsistorija 1974 m. ketino Edviną Švagerį įšventinti diakono tarnystei, tačiau Religijų reikalų įgaliotinis nesuteikė leidimo.

1976 m. gegužės 30 d. Alkiškių evangelikų liuteronų bažnyčioje Edvinas Švageris buvo įšventintas kunigu diakonu, ordinacijai vadovavo Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios kunigas senjoras Jonas Kalvanas (1914–1995), palatvijo kunigas dekanas Gustavas Rauskinis (1902–1979) ir kunigas diakonas Francas Kalvanas (1903–2000). Naujajam dvasininkui pavesta aptarnauti Būtingės evangelikų liuteronų parapiją, joje jis kunigavo iki 1979 m., šiuo laikotarpiu atliktas Būtingės bažnyčios vidaus, išorės ir bokšto remontas.

Kunigas diakonas Evinas Švageris (pirmas dvasininkas iš kairės) prie Tauragės M. Mažvydo evangelikų liuteronų bažnyčios zakristijos durų 1978 m. gegužės 9 d. po kunigo diakono Kurto Moro ordinacijos.
Pirmoje eilėje iš dešinės: kunigas diakonas Jonas Okas, kunigas dekanas Gustavas Rauskinis, kun. d. Ernstas Roga, kun. d. Kurtas Moras, diakonas Artūras Timpa, vyskupas Jonas Kalvanas, kun. Petras Knispelis, kun. d. Edvinas Švageris, Klaipėdos parapijos vicepirmininkė U. Purvinienė, vyskupo žmona Marta Kalvanienė. Antroje eilėje iš dešinės: Konsistorijos narys Jurgis Juozapaitis, seniūnas J. Bagdonas, Konsistorijos narys Vilius Brizgys (Kintų parapijos pirmininkas), seniūnas S. Račiūnas, Konsistorijos kandidatas J. Mūrniekas, seniūnas M. Liorančas, Revizijos komisijos kandidatas A. Balandis, seniūnas J. Kleinaitis, Tauragės parapijos pirmininkas J. Pietaris, Batakių parapijos pirmininkas A. Brinas.

1979 m. balandžio 11 d. Alkiškiuose staiga mirus kunigui dekanui Gustavui Rauskiniui, LELB Konsistorija kunigui diakonui Edvinui Švageriui pavedė aptarnauti Alkiškių, Žeimelio, Skuodo, Biržų, Mažeikių ir Šiaulių evangelikų liuteronų parapijas.

1980 m. balandžio 13 d., Atvelykio sekmadienį, Alkiškių evangelikų liuteronų bažnyčioje kunigas diakonas Edvinas Švageris buvo ordinuotas kunigu, įteikiant tarnybinį sidabrinį kryžių.

1983–1990 m. kunigas Edvinas Švageris buvo Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios Konsistorijos narys, išrinktas 1983 m. rugpjūčio 28 d. LELB IV Sinode Žvyriuose.

Alkiškių evangelikų liuteronų bažnyčia 2015 m. lapkritį

Važinėdamas į ganėtinai toli viena nuo kitos esančias parapijas, 1985 m. kunigas Edvinas Švageris pervargęs sunkiai susirgo, pasveikęs liko tarnauti Alkiškių, Žeimelio, Mažeikių ir Šiaulių parapijose, o nuo 1989 m. aptarnavo Alkiškius ir Žeimelį. Pastarosiose parapijose nuo 1994 m. jam talkino iš Rygos atvykdavęs Latvijos universiteto Teologijos fakulteto studentas Aivaras Salmanis.

Gimtąją Alkiškių evangelikų liuteronų parapiją kunigas Edvinas Švageris aptarnavo iki 1998 m. liepos 19 d. Ir toliau ja rūpinosi, kiek leido silpstanti sveikata, talkindamas parapijoje nuo 1998 m. tarnavusiam kunigui Erikui Laiconui (1928–2008), atvykdavusiam iš Kauno.

Sulaukęs aštuoniasdešimt devynerių, kunigas Edvinas Švageris mirė 2001 m. vasario 4 d. 21.30 val. gimtuosiuose Alkiškiuose. Vasario 8 d. buvo iškilmingai palaidotas kapinėse šalia Alkiškių evangelikų liuteronų bažnyčios.

 

Leave a Comment

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *