1940 m. birzelio 15 d. naktį vyko Lietuvos Vyriausybės posėdis, kuriame buvo svarstomas vienas pamatinis klausimas – kaip raguoti į Sovietų Sąjungos agresiją ir ultimatumą. Prezidentas Antanas Smetona siūlė priešintis sovietų agresijai, tačiau su juo nesutiko dauguma ministrų. Prezidento nuomonei karščiausiai prieštaravo premjeras A. Merkys. Jam pritarė abu pavaduotojai – tiek krikdemas K. Bizauskas, tiek žemės ūkio ministras J. Audėnas.

Tačiau lemiama tapo kariškių nuomonė. Abu generolai – S. Raštikis ir V. Vitkauskas – buvo tvirtai įsitikinę, kad nėra nei prasmės, nei galimybių priešintis sovietų pajėgoms, kurių įgulos įsikūrusios pačioje Lietuvoje. Jie taip at atkreipė dėmesį, kad kariuomenė nėra mobilizuota ir pasirengusi gintis. Buvo susisiekta ir su Maskvoje esančiais užsienio reikalų ministru J. Urbšiu ir pasiuntiniu J. Natkevičiumi. Abu jie patarė priimti SSSR reikalavimus.

Galiausiai nusileido ir A. Smetona. Jis pavedė S. Raštikiui sudaryti naują Vyriausybę ir paliko posėdį, atsisakęs svarstyti pasidavimo strategiją. Tiesa, jis liko pastate.

Sprendimas buvo priimtas net be balsavimo, bendru sutarimu. Taigi Vyriausybė apsisprendė priimti visus sovietų reikalavimus. Labiausiai apmaudu tai, jog Vyriausybė neišdrįso atvirai įvardinti, kad susidūrė su sovietų agresija. Tai labai prisidėjo prie sovietinės propagandos, jog Lietuva buvo neokupuota, bet savanoriškai prisijungė prie Sovietų Sąjungos.

Tai, jog jokios nuolaidos negali „pasotinti“ sovietinio monstro, paaiškėjo labai greitai. Jau vidudienį buvo pranešta, kad Maskva nepripažįsta S. Raštikio naujuoju vadovu.  Taip pat buvo pranešta, kad į Lietuvą atvyksta Vladimiras Dekanozovas, su kuriuo ir reikės derinti visus politinius sprendimu.

Prezidentas A. Smetona perdavė savo įgaliojimus ir per Kybartus paliko Lietuvą. Tuo metu likę Lietuvos politikai skaitė V. Molotovo nurodymus, jog sovietų kariuomenė įžengia į Lietuvą ir pradeda čia šeimininkauti. Prasidėjo Lietuvos okupacija.

Leave a Comment

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *