Išeivijos kunigas Petras Drignaitis

Kun. Petras Drignaitis

1871 m. lapkričio 26 d. Ožnugariuose (Batakių vls., Raseinių aps.) gimė Petras Drignaitis, evangelikų liuteronų kunigas, redaktorius, spaudos bendradarbis.

Petras Drignaitis gimė Martyno ir Evos (g. Laučiutės) Drignaičių šeimoje (pagal senąjį kalendorių – lapkričio 14 d.; A.M. Žemaitaičio surastame bažnytinių knygų įraše gimimo data nurodyta lapkričio 16 d., jei ši informacija tiksli, gimimo diena nusikeltų į lapkričio 28 d.), 1871 m. lapkričio 30 d. buvo pakrikštytas Skaudvilės evangelikų liuteronų bažnyčioje, vėliau šeima bus priklausiusi 1884 m. įsteigtai Batakių evangelikų liuteronų parapijai. Augo su keturiais broliais.

Apie 1892 m. Petras Drignaitis atvyko į JAV, po dienos darbų stropiai mokėsi privačiai, lankė vakarinę mokyklą, paskui įstojo į Misūrio Sinodo liuteronų Konkordijos seminariją Springfilde, Ilinojaus valstijoje. Seminariją baigė 1904 m. birželį.

Dar studijuodamas, Petras Drignaitis nuo 1902 m. laikė pamaldas lietuviams liuteronams Čikagoje (Ilinojus), Tolede (Ohajas), Detroite (Mičiganas)…

1904 m. lapkričio 5 d. Petras Drignaitis Filadelfijoje (Pensilvanija) įsteigė naują lietuvių evangelikų liuteronų Šv. Jono parapiją – kunigo Martyno Keturakaičio (1848–1911) įsteigtoji Filadelfijos „vokiškai-lietuviška“ evangelikų liuteronų parapija su 1899 m. kovo 5 d. pašventinta bažnyčia tuo metu jau buvo perėjusi į vokiečių rankas.

Kun. Petro Drignaičio leisto ir redaguoto laikraščio „Tiesos draugas“ 1906 m. Nr.2 titulinis puslapis

Lietuviškose pamaldose naujai įsteigtojoje Filadelfijos parapijoje 1904 m. gruodžio 4 d. Petras Drignaitis buvo ordinuotas kunigu. Šioje parapijoje jis tarnavo apie šešerius metus, pamaldas lietuviams liuteronams taipogi laikė Skrantone (Pensilvanija), Baltimorėje (Merilendas) ir Brukline (Niujorkas), aktyviai dalyvavo Čikagoje telkiant iki šiol gyvuojančią lietuvišką Ziono evangelikų liuteronų parapiją, oficialiai įsteigtą 1910 m. gruodžio 4 d.

Nuo 1906 m. kunigas Petras Drignaitis daugiau nei trejus metus leido ir redagavo dvisavaitinį lietuvių liuteronų laikraštį „Tiesos draugas“ (pirmas numeris – 1906 m. vasario 22 d.; nuo 1908 m., talkinant kun. Henrikui S. Brustaičiui, ėjo Brukline), įkūrė pirmą lietuvių liuteronų spaustuvę Filadelfijoje.

1907 m. vasario 6 d. kunigas Petras Drignaitis vedė Matildą Lingertaitytę (1879–1962), kilusią iš Opšrūtų (Paežerių vls. Vilkaviškio aps.). Šeima susilauks dukterų Lydijos ir Hildos.

Nuo 1910 m. kunigas Petras Drignaitis su šeima gyveno Nogatuke (Naugatuck, Konektikuto valstijoje). Čia tarnavo 1903 m. rugpjūčio 31 d. kunigo Henriko S. Brustaičio (1868–1953) įsteigtoje lietuvių evangelikų liuteronų Šv. Povilo parapijoje, kurios pasistatyta bažnyčia buvo pašventinta 1908 m. Kartu aptarnavo lietuvius liuteronus Bridžporte, Niu Heivene ir Voterburyje (Konektikutas) bei Bostone (Masačiusetsas). 1911 m. Voterburyje išleido knygelę „Reformacija, arba Bažnyčios atitaisymas per Dr. M. Liuterį“, kuri sulaukė piktos lietuvių katalikų dvasininkijos reakcijos.

1908 m. kunigui Petrui Drignaičiui buvo diagnozuotas galvos vėžys (dar studijų metais ant veido buvo atsiradusi votis), atliktos kelios operacijos, nuolat teko vartoti brangius vaistus. Dėl ligos netekęs vienos akies, pamaldas laikydavo apsirišęs galvą.

Kunigo Petro ir Matildos Drignaičių kapas Nogatuko kapinėse

Įpusėjęs vos keturiasdešimt antruosius gyvenimo metus, kunigas Petras Drignaitis mirė 1913 m. birželio 15 d. pavakare 4 val. savo namuose Nogatuke, išvakarėse kartu su žmona priėmęs Šventos Vakarienės sakramentą. Laidotuvių apeigose birželio 18 d. dalyvavo devyni aplinkinių parapijų kunigai, melstasi lietuviškai, angliškai ir vokiškai, giedojo parapijos choras, Dievo žodžio apmąstymu dalijosi keturi kunigai, lietuviškai pamokslą sakė Filadelfijos parapijos kunigas Henrikas S. Brustaitis. Po atsisveikinimo pamaldų kunigas Petras Drignaitis palaidotas Nogatuko Giraitės kapinėse (Grove cemetery), Niu Heiveno aps., Konektikuto valstijoje.

One Comment