Lapkričio 30-oji –Tilžės akto diena 

 Lapkričio 30-ąją minime Tilžės akto dieną. 1918 m. lapkričio 11 d. Vokietijai pasirašius Kompjeno paliaubas, faktiškai baigėsi Pirmasis pasaulinis karas. Siekiant pasinaudoti tautų apsisprendimo teise, imperijoms byrant, jau lapkričio 16 d. Tilžėje įvykęs lietuvininkų susirinkimas įsteigė Prūsų Lietuvos tautinę tarybą, netrukus pavadintą Mažosios Lietuvos tautine taryba, gyvuosiančią iki 1924 m.

Mažosios Lietuvos tautinė taryba 1921 m. Klaipėdoje

1918 m. lapkričio 16 d. įsteigtoji Prūsų Lietuvos tautinė taryba tą pačią dieną paskelbė ir 10 tūkst. egzempliorių tiražu lietuvių ir vokiečių kalbomis išplatino kreipimąsi į krašto gyventojus „Lietuvininkai! Pabuskit! Klausykit! Padabokit!“

Prūsų Lietuvos tautinės tarybos 1918 m. lapkričio 16 d. paskelbto atsišaukimo „Lietuvininkai!“ titulinis puslapis

Po dviejų savaičių, lapkričio 30 d., Prūsų Lietuvos tautinė taryba Tilžėje paskelbė „Pareiškimą“, kuriuo ragino Mažąją Lietuvą prijungti prie Didžiosios Lietuvos – 1918 m. Lietuvos tarybos Vasario 16-osios aktu atkurtos Lietuvos valstybės, atsiribojusios nuo visų valstybinių ryšių, kada nors ją saisčiusių su kitomis tautomis.

Tilžės aktu ilgainiui pavadintoje Prūsų Lietuvos tautinės tarybos deklaracijoje skelbiama:

„Atsižvelgdami į tai, kad viskas, kas yra, turi teisę gyvuoti, ir tai, kad mes Lietuviai čionai Prūsų Lietuvoj gyvenantieji, sudarome šito krašto gyventojų dauguomenę, reikalaujame mes remdamies ant Vilsono Tautų paties apsisprendimo teisės, priglaudimą Mažosios Lietuvos prie Didžiosios Lietuvos. Visi savo parašu šitą pareiškimą priimantieji pasižada visas savo jėgas už įvykdinimą minėtojo siekio pašvęsti.“

Deklaraciją pasirašė 24 signatarai: Jurgis Arnašius, Mikas Banaitis, Emilis Bendikas, Liudvikas Deivikas, Mikelis Deivikas, Valteris Didžys, Viktoras Gailius, Jurgis Gronavas, Martynas Jankus, Enzys Jagomastas, Jokūbas Juška, Danielius Kalniškys, Kristupas Kiupelis, Mikelis Klečkus, Jurgis Lėbartas, Mikelis Lymantas, Mikelis Mačiulis, Jurgis Margys, Kristupas Paura, Mikelis Reidys, Arnas Smalakys, Jonas Užpurvis, Jonas Vanagaitis, Fridrikas Zūbaitis.

„Ryto“ spaustuvėje Klaipėdoje 1936 m. Jono Vanagaičio rūpesčiu išleistas Tilžės akto atminimo plakatas

Nors Prūsų Lietuvos tautinės tarybos siekius galiausiai įgyvendinti pavyko tik iš dalies, pripažįstant Tilžės akto svarbą valstybės raidai, Lietuvos Respublikos Seimo 1998 m. birželio 25 d. nutarimu Mažosios Lietuvos prisijungimo prie Didžiosios Lietuvos akto diena – lapkričio 30-oji įtraukta į atmintinų dienų sąrašą.

Šiemet lapkričio 30 d. Tilžės akto 103-osioms metinėms skirtame renginyje Vilniuje drauge švenčiamas K. Donelaičio draugijos įkūrimo 100 metų jubiliejus, bus teikiami jau tradiciniais tapę „Širdings brolau“ apdovanojimai.

One Comment