Kunigas Kęstutis Dvareckas yra Priklausomų asmenų reabilitacijos ir reintegracijos bendruomenės Aš esu steigėjas ir vadovas. Jo liudijimas perspėja ir teikia vilties. Galima nesunkiai paslysti ir kunigystė nuo to nepasaugo, tačiau net ir kraupiuose griuvėsiuose yra vietos vilčiai ir Dievui.

Comments are closed.