Psichologė Justina Kymantienė viena pirmųjų LIetuvoje pradėjo konsultuoti prikalusomų asmenų artimuosius. Šios konsultacijos nemažiau sudėtingos, nei darbas su prikalusomu žmogumi. Kopriklausomas žmogus bando paneigti save, gyventi kito žmogaus gyvenimą. Tai destruktyvu. Nuo to kenčia tiek jis pats, tiek kiti.

One Comment