Dvasinis piktnaudžiavimas – iš tabu zonos į dienos šviesą

Neseniai išleista Kartūzų ordino generalinio prioro Dom Dysmas de Lassus knyga „Vienuolinio gyvenimo pavojai ir nukrypimai“ (išleido „Magnificat leidiniai“, 2022 m., iš prancūzų kalbos vertė Nomeda Hofertaitė, už galutinę teksto redakciją atsakinga leidykla „Magnificat leidiniai“)

Knygos autorius Dysmas de Lassus – Kartūzų ordino generalinis prioras, turintis tvirtus monastinio gyvenimo tradicijos bei vienuolinio gyvenimo teologijos pagrindus. Atverdamas dvasinio piktnaudžiavimo skaudulius, autorius sulaužo tylą ir pasmerkia nepriimtiną religinių bendruomenių įkūrėjų, vyresniųjų ar jos narių elgesį.

Įžangoje autorius įvardija pagrindinę priežastį, dėl kurios ėmėsi rašyti šią knygą – „užuojauta tiems ir toms, kurie kentėjo ir kenčia“. Todėl ir jos puslapiuose nugulę piktnaudžiavimo aukų liudijimai, atliktų tyrimų rezultatai, konkretūs psichologinio manipuliavimo metodai, gairės, kaip juos atpažinti ir nuo to pagyti, siūlymai, kaip suderinti asmens ir bendruomenės augimą, išlaikant pagarbą žmonėms ir Bažnyčios Tradicijai. Savo įžvalgas Dom Dysmas remia Bažnyčios Tėvų, šventųjų, teologų mintimis.

Autorius klausia, – ar esminiai vienuolinio gyvenimo aspektai gali nuodyti? Pagarba valdžiai, nuolankumas, klusnumas, tarnystė, neturtas, atsižadėjimas – visa tai gali vesti Dievop, tačiau lygiai taip pat artinti prie ribos, kurią peržengus neišvengiamai krypstama į sektantizmą. Tad ir šios knygos tikslas – „suvokti galimus pavojus ir puvimą skatinančius veiksnius, imtis visų priemonių siekiant stiprinti arba sukurti imuninę sistemą, galinčią apsaugoti asmenis ir bendruomenes, remiantis vienuolinio gyvenimo tradicijos išmintimi, sukaupta per ilgus amžius – visa tai būtina, kad ypatinga meilės ir šventumo mokykla netaptų psichologine ir dvasine vergyste.“

Psichologinis manipuliavimas ar mobingas gali būti aptinkamas įvairiose socialinėse aplinkose – šeimoje, organizacijoje, mokykloje, partijoje ir kt. Pasikartojantys tie patys mechanizmai, stulbinamai panašūs manipuliavimo būdai ir elgesio nukrypimai veda į visur pasireiškiantį žmogiškosios prigimties silpnumą. Todėl knyga gali būti vertinga ne tik religinių bendruomenių nariams. Atsakymų čia ras ir pasauliečiai, dirbantys su įvairiais kolektyvais bei susiduriantys su tarpusavio santykių iššūkiais, įvairių grupių, bendruomenių nariai, siekiantys sveikesnių tarpusavio santykių. Ir vis tik dvasinis piktnaudžiavimas, prisidengiant Kristaus ar Bažnyčios vardu, yra ypač skausmingas, nes prieštarauja viešai liudijamam evangeliniam gyvenimui ir menkina pasitikėjimą pašvęstuoju gyvenimu ar net Bažnyčia.

Autorius labai aiškiai įvardija geriausią bendruomenės ir jos narių sveikatos garantą – Šventosios Dvasios vaisius: „Dvasios vaisiai yra meilė, džiaugsmas, taika, kantrybė, malonumas, gerumas, ištikimybė, romumas, susivaldymas“ (Gal 5, 22–23).

Dysmas de Lassus teigia: „Piktnaudžiavimų atvejais nukentėjusios aukos neatstumia Dievo Veido, bet teatro kaukę. Traumuota atmintis išlieka gyva, tačiau Dievo meilė yra daug stipresnė“.

Apie seriją

„Sekti Kristų“ – „Magnificat leidinių“ knygų serija, skirta nuolatiniam dvasininkų ir vienuolių ugdymui. Tai kelias tiems, kurie nori suprasti save Dievo akyse ir aistringai skelbti Gerąją Naujieną.

Parengė Inga Čiuberkytė, Magnificat leidiniai

Comments are closed.