Nauja „Kelionė“ kviečia drauge leistis į kelią, apsvarstant nuolankumo, klusnumo bei tikro ir liguisto autoriteto temas.

žurnalas Kelionė 2022 m. Nr. I

„Tikras autoritetas padeda tarnauti, o netikras pavergia. Autoritetas gali būti liguistas, kai negaliu net pagalvoti, kad galiu jį prarasti. Kaip Stalinas galėjo klysti? Negalėjo. Kaip gali Putinas klysti? Negali. Kaip Lukašenka gali klysti? Negali“, – kalbėdamas apie autoritetus sako gydytojas psichiatras Aleksandras Alekseičikas ir primena, kad tikrasis nuolankumas skleidžiasi tarnaujant kitiems.

Nuolankumo bei autoritetų tema veriasi ir kituose „Kelionės“ tekstuose. Čia publikuotas literatūrologo Regimanto Tamošaičio straipsnis apie autoritetus sujaukia mums įprasta mąstymą: „Autoriteto idėja kelia ir rimtą problemą, susijusią su asmens laisve. Jeigu man prieš akis ūmai išdygtų tikras, neabejotinas autoritetas, nelygstamas ir visų pranašiausias asmuo, aš juk netekčiau laisvės. Tarsi patį Dievą pamatytum ir jau nebegalėtum būti toks, koks nori. <…> Susidūręs su tikru autoritetu privalėčiau gyventi jo nelygstamą gyvenimą, privalėčiau pats tapti šventuoju, o tai jau būtų tikras siaubas. Aš dėkoju Dievui už savo klystkelius, už nuopuolius ir už savo nežinojimą, nes tai yra mano laisvė ir mano laimė“, – sako Regimantas Tamošaitis.

Klausimai: ką iš tiesų reiškia būti nuolankiam? Kokia perskyra tarp tikro ir netikro nuolankumo? Kas yra autoritetas ir kas nutinka tuomet, kai savo autoritetą imu naudoti netinkamai? –  pavedėjo ir iki „Nutylimos temos“, kurioje šįkart kalbame apie itin subtilų, bet gajų blogio pavidalą – dvasinį piktnaudžiavimą savo autoritetu, kuris pasireiškia ir bažnytinėse struktūrose bei pašvęstojo gyvenimo bendruomenėse. Apie tai – sesers prof. Ligitos Ryliškytės straipsnis „Ar sodinsime morkas šaknimis aukštyn? Piktnaudžiavimas dvasiniu autoritetu Bažnyčioje“, pasauliečio ir dvasininko liudijimai bei Don Dysmas de Lassus knygos „Vienuolinio gyvenimo pavojai ir nukrypimai“ pristatymas.

Be to, „Kelionė“ gausi pokalbių: skiltyje „Asmenybė“ skaitytojai galės stabtelėti ir daugiau susipažinti su saleziete seserimi Liucija Grybaite, kuri kalba ne tik apie įstabų savo pašaukimo kelią, dalijasi kantrios kasdienės tarnystės jaunimui patirtimis, bet pasakoja ir filmo vertą istoriją apie nuotykius paauglystėje organizuojant sovietmečiu draudžiamos katalikiškos spaudos platinimą. Na, o skiltyje „Pokalbiai apie kultūrą“ laukia dar du susitikimai – su menininke Marija Marcelionyte-Pauliuke ir žurnaliste pianiste Gerūta Griniūte.

1985 m. liepos 27–29 d. išeiviai iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos suorganizavo labai originalią akciją – Baltijos taikos ir laisvės ryžto žygį Baltijos jūra iš Stokholmo į Helsinkį ir atgal. Ja siekta atkreipti Vakarų visuomenės ir politikų dėmesį į Baltijos šalių okupaciją, žmogaus teisių pažeidimus Sovietų Sąjungoje ir aktualizuoti Baltijos laisvės bylą. Rubrikoje „Atmintis“ apie Baltijos taikos ir laisvės kruizą pasakoja vienas iš šios akcijos organizatorių – arkivyskupas Gintaras Grušas.

E. F. Andrulytės nuotrauka

Žurnale skaitytojų laukia ir trijų „Sienos grupės“ savanorių liudijimai apie kovą už žmogiškumą ir brolystę, stengiantis atliepti į Popiežiaus Pranciškaus raginimą išeiti į pakraščius ir pasilenkti prie tų, kuriems labiausiai reikia pagalbos.

Dar viena svarbi žurnalo tema: pasirinkimai ir pasaulio siūlomas vienintelis laimės modelis. Apie šį modelį, suformuotą Holivudo svajonių fabriko, ir išdrįstančius jam pasipriešinti pasakoja teologė dr. Jūratė Micevičūtė, o skiltyje „Jaunimo palėpė“ jauni žmonės dalijasi savo suvokimu apie gyvenimo kelio paieškas.

Tai tik dalis tekstų, nugulusių į pirmąjį šių metų žurnalo „Kelionė“ numerį, čia rasite gerokai daugiau straipsnių šeimos, ugdymo, dvasinio gyvenimo temomis. O 112 puslapių besitęsiančią Kelionę kunigas Kęstutis Dvareckas kviečia vainikuoti, keliant savo akis į Taikos Kunigaikštį:

Kuo toliau nuo Tavęs,

Tuo stipryn karas, – tiek širdy, tiek pasauly,

Taikos Kunigaikšti…

Kuo toliau nuo Tavęs,

Tuo seklyn ir klampyn –

Dumblinose dienose nebepateka saulė.

O, kad Tavo Žodžiai taptų kūnu

Tave išpažįstančių gyvenimuose,

Kad mums veikiant skleistųs taika…

Nuginkluoki mus, Viešpatie,

Kad nugalėtum Tu –

Visa atleidžianti,

Niekada nesibaigianti

Meile.

Žurnalas „Kelionė“

Comments are closed.