Prisikėlimo kelionė

Kijevas. DN nuotrauka
Pasaulis yra gražus, Prisikėlimo kelionė

Ses. Ligita Ryliškytė, SJE. Ar sodinsime morkas šaknimis aukštyn? Piktnaudžiavimas dvasiniu autoritetu Bažnyčioje

Straipsnio autorė – Eucharistinio Jėzaus kongregacijos sesuo, medikė, profesorė, medicinos ir teologijos mokslų daktarė. Dėsto JAV jėzuitų universitete (Boston College) bei Vytauto Didžiojo universitete Teologijos fakultete. Yra daugybės mokslinių straipsnių medicinos ir teologijos srityse autorė, netrukus pasirodys jos knyga apie išganymo teologiją (anglų k.). Turbūt nesuklysiu sakydama, kad daugumai vienuolių – […]

Prie Popiežiškosios Didžiosios Marijos bazilikos (Santa Maria Maggiore), 2022 m.
Atodangos, Prisikėlimo kelionė

Arkivyskupas Rolandas Makrickas. Diplomatinė tarnyba: nieko neprašyti ir nieko neatsisakyti.

Bažnyčioje yra daugybė kelių ir būdų tarnauti Dievui. Vienas jų – diplomatinė tarnyba, kurion pakviestas žmogus įsipareigoja eiti ten, kur tik Bažnyčia jį siųs. Šiandien turime vos porą lietuvių, aktyviai besidarbuojančių Šventojo Sosto diplomatinėje tarnyboje, tai – nuncijus Ukrainoje arkivysk. Visvaldas Kulbokas ir mons. Rolandas Makrickas (g. 1972), su kuriuo susitikome pokalbiui […]

Kun. Mindaugas Malinauskas, SJ. Žodis adoracijoje.
Atodangos, Prisikėlimo kelionė

Kun. Mindaugas Malinauskas, SJ. Žodis adoracijoje.

Švenčiausiojo Sakramento adoracija, kaip asmeninio pamaldumo išraiška, Lietuvoje, atrodo, įgauna pagreitį. Anksčiau adoracija su išstatyta monstrancija bažnyčiose būdavo švenčiama tik prieš ar po šv. Mišių, išskirtiniu liturginiu laiku ar ypatingomis progomis, be abejo, susirinkusiai bendruomenei lydint ją daugybe maldų ir giesmių, o dabar kvietimų bažnyčiose adoruoti tyloje asmeniškai ir ilgesniam […]

Andrius Zakarauskas „Sekmadienio eilė“, 2022, aliejus, drobė, 200X150 (detalė)
Atodangos, Prisikėlimo kelionė

Kun. Kęstutis Dvareckas. Kad ir uodo žingsneliais…

Trikdančios dienos. Karo laukuose sėjami javai. Velykinio džiaugsmo tenka ieškoti tarp slegiančių išgyvenimų, kuriuos maitina nesiliaujantis nežmoniškumu alsuojančių žinių srautas. Kaip reta neapibrėžta ateitis – visa, į ką lig šiol rėmėmės, tapo nesvaru, klampu, netvaru. Supurtytas, vis dar intensyviai purtomas pasaulis. Kas tai? Elektrošokas mirštančiam? Žadintuvas miegančiam? Kur link tai veda? […]

Andrius Navickas. Kuo svarbus Konstantinopolio patriarcho vizitas?
Prisikėlimo kelionė

Andrius Navickas. Kuo svarbus Konstantinopolio patriarcho vizitas?

Lietuvoje lankėsi Konstantinopolio ekumeninis patriarchas Baltramiejus I su solidžia delegacija, kurioje buvo įtakingi Rytų krikščionybės atstovai.  Kaip tikrą dovaną vertinu galimybę pabendrauti su Patriarchu, dalyvauti jo garbei skirtoje iškilmingoje vakarienėje. Baltramiejus I Lietuvoje lankėsi Ministrės pirmininkės Ingridos Šimonytės kvietimu. Vienas iš istorinio vizito tikslų buvo aptarti Rytų krikščionybės, kuri dar […]

Bažnyčios triumfo vežimo parblokštos didžiosios ydos gyvūnų pavidalu: meška – tai rūstumas, strutis – apsirijimas, kalakutas – puikybė, vilkas – godumas, ožka – gašlumas, šuo – pavydas ir vėžlys – tingumas. Freskos detalė. 
Dail.Antonio Palomino, 1712 m., Šv. Stepono vienuolyno bažnyčios choras, Salamanca
Pasaulis yra gražus, Prisikėlimo kelionė

Jūratė Micevičiūtė. Driežo smegenys: mūsų silpnoji vieta ar apsaugantis stabdis?

Prieš tris dešimtmečius Pau­lis Mac­Lea­nas paskelbė hipotezę, kad žmogaus smegenys savotiškai „užkonservavo“ evoliucijos etapus, tai yra išsaugojo tris sritis, tarsi tris biologinius „kompiuterius“, sujungtus tarpusavyje, tačiau skirtingus, kai kiekvienas jų „protauja“, „jaučia“ ir „atsimena“ savaip. Giliausiai slypi vadinamosios „driežo smegenys“ – primityviausios, kontroliuojančios ne tik instinktyvias reakcijas (širdies plakimas, kvėpavimas…), bet […]

Nauja Jūratės Micevičiūtės knyga – „5 šv. Ignaco kelio etapai: žmogaus tapsmas“
Atodangos, Prisikėlimo kelionė

Nauja Jūratės Micevičiūtės knyga – „5 šv. Ignaco kelio etapai: žmogaus tapsmas“

„Magnificat leidiniai“ išleido naują žinomos publicistės, vertėjos, piligriminių kelionių Ispanijoje gidės ir knygų autorės Jūratės Micevičiūtės knygą – „5 šv. Ignaco kelio etapai: žmogaus tapsmas“. Ignaco keliu vadinamas 670 km kelias nuo Lojolos iki Manresos. Jį 1522 m. nukeliavo Injigas – būsimasis šv. Ignacas, mūsų dienomis juo eina vis daugiau […]

Jeruzalės šventyklos maketas. Nuotraukos šaltinis – piqsels.com
Atodangos, Prisikėlimo kelionė

Valdas Mackela. Gražiausioji Saliamono giesmė: šaknydintis į Dangų.

Šį kartą „Kelionės“ skaitytojus kviečiame panirti į paskutinės pirmojo Giesmių giesmės skyriaus eilutės apmąstymą. Šiuo straipsniu užbaigiame tekstų ciklą „Gražiausioji Saliamono giesmė“, parengtą pagal teologo dr. Valdo Mackelos (1972–2017) paskaitas, skaitytas seserų vienuolių bendruomenėms, daugiausiai – Paštuvos basosioms karmelitėms. „Mūsų namų sijos iš kedrų, gegnės iš kiparisų“ (Gg 1, 17) […]

Katalikų Bažnyčios Kronika
Atodangos, Prisikėlimo kelionė

Konspiracija kaip gyvenimo būdas. Šventosios Šeimos seserys ir Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika.

Minint Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos jubiliejų, norisi kalbėti apie šį istorinį leidinį kaip apie labai artimą, gyvą, savą istorijos liudijimą. „Kronika“ buvo subūrusi gausybę bendradarbių, svarbi jų dalis – seserys. Šiame tekste norisi papasakoti apie Šventosios Šeimos seserų dalyvavimą „Kronikos“ gyvenime. „Kelionėje“ jau esame dalinęsi sesers Genovaitės Navickaitės liudijimu – ši sesuo, […]

Teologinės dorybės pagrindinio altoriaus predeloje (Astorgos katedra, 1584 m., Gaspar Becerra): dosnioji meilė (caritas) – žindanti ir duoną dalijanti moteris, tikėjimas su Eucharistijos taure rankoje, viltis su užrakinta knyga ir į rojaus sodą nukreiptu žvilgsniu. Simetrijai išlaikyti jų draugija papildyta svarbiausia žmogiškąja protingumo dorybe: ji vienintelė žvelgia tiesiai į atėjusį, šalia jos ant sukurtosios visatos rutulio – budrumo simbolis gaidys, rankoje – atversta išminties knyga. Nuotrauka J.Micevičiūtės.
Atodangos, Augame kartu, Prisikėlimo kelionė

Jūratė Micevičiūtė. Labiausiai pamiršta mūsų laikų dorybė – protingumas

Kadaise krikščionių moralistai mėgdavo pasakoti apie dešimt „mergaičių, kurios, pasiėmusios žibintus, išėjo pasitikti jaunikio. Penkios iš jų buvo paikos ir penkios protingos. Taigi paikosios pasiėmė žibintus, o nepasiėmė alyvos. Protingosios kartu su žibintais pasiėmė induose ir alyvos. Jaunikiui vėluojant, visos ėmė snausti ir užmigo“ (Mt 25, 1–5), o kai jis […]

Birmingemo muziejų fondas, Unsplash
Atodangos, Prisikėlimo kelionė

Valdas Mackela. Gražiausioji Saliamono giesmė: peržengus troškimų horizontą.

Tęsiame dr. Valdo Mackelos (1972–2017) tekstų apie Giesmių giesmę ciklą, parengtą pagal šio teologo paskaitas, skaitytas Paštuvos basosioms karmelitėms. Šešioliktoji Giesmių giesmės eilutė kviečia mus įsižiūrėti į Mylimojo žavesį ir visos kūrinijos, pašauktos į amžinųjų vestuvių pokylį, grožį. Ak, koksai tu gražus, mano mylimasis – iš tikrųjų gražus! Mūsų guolis […]